Digitalisering en AI voor duurzaamheid

Digitalisering en AI voor duurzaamheid

Digitalisering, AI en ChatGPT: termen waar overheden en bedrijven soms de rillingen van krijgen. Want wat kun of moet je ermee en wat zijn de risico’s? Hoe ziet de toekomst eruit?

 

portret Jan Bakker
Jan Bakker, directeur en medeoprichter van het Arnhemse Avisi, vertelt hoe het bedrijf inzet op digitalisering en AI voor duurzaamheid. Dat doet het bijvoorbeeld op juridisch gebied, in de gezondheidssector en bij nutsvoorzieningen.

 

 

Avisi

Avisi creëert maatwerksoftware voor grotere bedrijven en semioverheidsinstellingen. Dat doet het al sinds 2000, toen internet en software nog in de kinderschoenen stonden. Er was toen, net als nu, een flink tekort aan specialisten en er werd op weinig plekken echt kennis en kunde opgebouwd. Daar zag Bakker een kans: samen met zijn studievrienden wilde hij specialisten bij elkaar brengen om zo steeds betere software te ontwikkelen. Zo werd kenniscentrum Avisi geboren.

 

Als kenniscentrum in de regio hopen we zo het verschil te maken.

 

Investeren in de toekomst

Het is nogal een opgave  om als bedrijf alle snelle ontwikkelingen in AI en digitalisering bij te benen. Avisi is daarom druk bezig om zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te ontwikkelen en eigen producten rondom AI te bouwen. “Het is op praktisch en politiek vlak een grote uitdaging. Veel partijen zijn toch een beetje bang voor het onbekende AI”, vertelt Bakker. “Daarom willen we als bedrijf met proof of concepts laten zien wat er kan. Zodat ook de politiek snapt dat positieve verandering mogelijk is.”

Vandaag de dag werkt het bedrijf samen met verschillende universiteiten aan AI-onderzoeken, coacht het studentenlabs en start-ups, investeert het in toekomstig talent en deelt alle kennis om zo samen met anderen verder te komen. “We willen met AI-geschikte software graag een rol spelen in de energietransitie. De enige manier waarop dat lukt, is als we onze krachten bundelen”, aldus Bakker.

Energietransitie

“Digitalisering en AI bevorderen de duurzame energietransitie door efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. AI ondersteunt bijvoorbeeld slimme netwerken, voorspelt onderhoud, optimaliseert energieopslag en bevordert energie-efficiëntie van machines. Daarnaast verbetert AI de voorspelling van hernieuwbare energieproductie en beheert gedecentraliseerde energiesystemen. AI stimuleert de groei van elektrische voertuigen en verbetert koolstofafvang en -opslag. Tot slot helpt AI beleidsmakers bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en stelt consumenten in staat duurzamere energiekeuzes te maken.”

ENTRNCE is één van de klanten van Avisi die zich met die energietransitie bezighoudt. ”ENTRNCE ontwikkelt digitale oplossingen voor de energiemarkt van de toekomst. Wij ontwikkelden voor hen een platform dat de combinatie tussen lokale groene energie en centraal ingekochte stroom wél kan maken. Hiermee kunnen gemeenten zelf elke gewenste combinatie van lokaal en centraal opgewekte energie bepalen.”

Watersysteem in kaart

In kaart brengen van kennis en kunde in het onderhoud van het watersysteem in Nederland is een ander voorbeeld van een proof of concept van Avisi. “We gebruiken AI om meer dan 6 miljoen documenten automatisch te herkennen en om digitale tweelingen te maken van blueprints. Daarmee kunnen documentatie en expertise automatisch aan assets gekoppeld worden, waardoor kennis van het onderhoud wordt veiliggesteld.”

Een digitale twin van jezelf als paspop

Ook in de kledingindustrie is duurzame transitie mogelijk: “Een enorm vervuilende industrie: bijna de helft van alle kleding wordt weggegooid of vernietigd.” Met digitalisering en AI zou je de industrie vraaggestuurd kunnen maken. “Het perfecte voorbeeld van digitalisering”, vertelt Bakker. “Met AI maak je dan een digital twin van jezelf, laat je je maten inscannen en kies je welke stijl je mooi vindt. Met deze informatie kunnen dan automatisch sets van kleding uitgezocht worden, die je vervolgens kunt bestellen. Op deze manier produceren bedrijven alleen kleding als jij daar opdracht voor geeft. Dat kost iéts meer, maar is stukken beter voor de wereld.”

Sneller dan de rest van de maatschappij

Het klinkt allemaal veelbelovend en groots. Dat ís het ook, maar volgens Bakker zitten ze nog echt in de onderzoekende fase. “We kunnen nog niet direct vooruit. Het juridische aspect werkt ons op dit moment nog een beetje tegen: de technologie ontwikkelt veel sneller dan beleidsmakers kunnen bijhouden. Zonde, want we zouden zoveel kunnen betekenen in bijvoorbeeld duurzaamheid.”

Avisi volgt alle ontwikkelingen op de voet en blijft dat de komende tijd natuurlijk doen. “We blijven bezig en sparren ook mee met bijvoorbeeld de citymarketeer van Arnhem. Samen bedenken we hoe we kennis in the loop houden en borgen. We willen onze kennis delen, van anderen leren en samen kijken hoe we de maatschappij beter kunnen maken.”

Meer over AI

Rondetafelgesprek: Duurzame en circulaire bouw vraagt om niet-politieke regie van overheid

Rondetafelgesprek: Duurzame en circulaire bouw vraagt om niet-politieke regie van overheid

Het stof van de provinciale verkiezingen was nog niet volledig neergedaald ten tijde van dit rondetafelgesprek. Duidelijk was al wel, dat de BoerBurgerBeweging in alle provincies de grootste partij was geworden en dat ze ook daarom in de Eerste Kamer een grote stem krijgen. Gaan de stikstofplannen op de schop? En wat betekent dat voor de woningbouw en de verduurzaming van het bestaande aanbod? Die onzekerheid voor de bouwsector draagt niet bij aan de versnelling van de bouw- en verduurzamingsopgave. Beter samenwerken binnen de triple helix en op lokaal niveau zou kunnen lonen. Maar hoe?

Deze en vele andere vragen passeerden de revue tijdens een rondetafelgesprek met een panel van negen deskundigen en betrokken partijen over dit onderwerp.

Aan tafel zaten:

  • Ronald Leushuis, bestuurder van Talis en gastheer;
  • Caren Schipperus, directeur van ALEX advocaten;
  • Carol van Eert, burgemeester van Gemeente Rheden, bestuurlijk opdrachtgever van de Opgave Groene Groeiregio en lid The Economic Board;
  • Rob Hagemans, directeur van Hagemans Vastgoedonderhoud;
  • Jeanne van de Klok, directeur van WIL Groep;
  • Vincent Jansen, directeur Energie & Duurzaam beheer van Ariens Partner in vastgoedonderhoud en directeur Energie & Duurzaam Beheer bij Hendriks Bouw & Ontwikkeling;
  • Ina Hol, directeur WerkBedrijf Rijk van Nijmegen;
  • Rob Withaar, commercieel directeur bij Talen Vastgoedonderhoud;
  • Joep Burghouts, proceseigenaar marktontwikkeling bij De Variabele, een bedrijf dat ook in het vastgoedonderhoud zit.

In feite zat de complete triple helix aan tafel, waarbij het onderwijs vertegenwoordigd werd door twee niet-onderwijsinstellingen: het werkbedrijf en WIL Groep. Zij verzorgen beide in een andere rol (om)scholingen.

 

Technische oplossingen

Gastheer Ronald Leushuis trapt af met de stelling:

‘Het aardgasvrij maken van alle woningen slaagt alleen als er met regie vanuit de overheid een betrouwbare technische oplossing gerealiseerd wordt die betaalbaar is voor bewoners’.

Hij licht de stelling graag toe: “Technische problemen verdienen technische oplossingen,” stelt hij. “De duurzaamheidsopdracht is in feite een technische opgave, die in mijn opvatting veel te politiek gemaakt wordt. Dat maakt het veel moeilijker om de mensen uit leggen waarom verduurzaming nodig is. Te veel partijen bemoeien zich ermee terwijl ze naar mijn smaak terughoudender moeten zijn. Want dat maakt de technische opdracht veel te ingewikkeld. De verduurzaming is beter af met minder politieke aandacht.”

De overheid is politiek, dus hoe kan de overheid volgens Ronald Leushuis regie pakken zonder politiek te bedrijven? “De overheid is veel meer dan politiek en heeft ook uitvoeringsorganisaties. De overheid gaat ook over het bouwbesluit, het opstellen van criteria, vertaling van beleid en het creëren van duidelijkheid. Wij zijn erg gebaat bij eenduidige oplossingen, massa is kassa. Er is veel te veel variatie. Dat maakt het ook in de triple helix sfeer veel te ingewikkeld, dat maakt het opleiden moeilijk.”

 

Te veel innovaties

Dat kan Jeanne van de Klok alleen maar beamen. Ze creëert met WIL Groep de nieuwe aanwas voor de bouw en techniek en zij merkt dat veel van hun mensen zich serieus interesseren voor duurzaamheids- en energievraagstukken. De stelling die zij inbrengt is:

‘Het verduurzamen van de bouw gaat niet lukken zonder het (om)scholen van personeel.’

“Eerlijk gezegd weten we niet hoe we dat moeten inkleden,” zegt ze. “Waar wij behoefte aan hebben is een korte samenvatting uit de bouw van de eenduidige oplossingen op duurzaamheid. Dan bedenken wij wel de programma’s.” WerkBedrijf kampt met vergelijkbare problematiek. “Samen met de opleiders zoeken we continu naar hoe we moeten opleiden voor de nieuwe beroepen,” verduidelijkt Ina Hol. “Sommige dingen zijn nog wel uit te leggen, zoals modulair bouwen, maar hoe moeten we ze uitleggen hoe het werk er straks uit gaat zien?.” De veelheid aan nieuwe innovaties en het tempo waarop ze het daglicht zien, draagt niet bij aan de versnelling van de transitie naar duurzame en circulaire bouw, is een van de conclusies.

Toch vindt Vincent Jansen dat er wel succesvolle onderdelen zijn in bijvoorbeeld de energietransitie. “Denk aan de zonnepanelen en de warmtepompen. De centrale overheid heeft een subsidiepot gecreëerd, en daarmee de betaalbaarheid zeker gesteld,” schetst hij. “We hebben heel veel mensen opgeleid om zonnepanelen en luchtwarmtepompen te installeren. Het is behapbaar, we snappen het. Dat zou je met circulair bouwen ook kunnen doen.”

Hij vertelt dat hij in het jaarplan van Talis las dat de corporatie een circulaire oplossing wil toepassen. “We zouden als partners moeten bedenken welke oplossing dat zou moeten zijn. Het moet betaalbaar zijn, dus als we gezamenlijk twee à drie toepassingen selecteren, zouden we die kunnen aanbieden aan Talis.” Hij realiseert zich dat die oplossingen natuurlijk aan allerlei normen moeten voldoen. “Maar er zijn al circulaire toepassingen door die keuring gekomen.”

“De verduurzaming is beter af met minder politieke aandacht”

Kansen en verdienmodellen

Vincent Jansen ziet nog een belangrijke voorwaarde om circulariteit in de bouw toepasbaar te maken. “We moeten als bouwers circulaire opslag gaan realiseren. Stel dat Talis woningen gaat afbreken, dan zou je dat sloopmateriaal ergens willen opslaan, goed oormerken en weer inzetten in een volgend project. Daarvoor heb je dan een circulair platform nodig samen met opdrachtgevers, bouwers, slopers. Hendriks heeft al een dergelijk platform. Dat betekent ook dat je mensen moet opleiden om te weten welke materialen je op welke manier kunt hergebruiken.”

Jeanne van de Klok vindt dat we niet teveel moeten praten, maar gewoon de handen uit de mouwen moeten steken. “Zo ben ik met Rob bezig met het heroogsten van producten en daar zetten we mensen op in. Bijvoorbeeld bij woningreparaties materialen uit de sloop inzetten. Er kunnen allerlei regels zijn, maar als we gewoon beginnen, dan halen we de kinderziektes eruit,” oppert ze.

Rob Withaar ziet in dit kader de oplossing vaak heel dichtbij, maar de regelgeving staat vaak in de weg. “Uitgangspunt van circulaire economie is hergebruik van materialen in de bouw en renovatie. Maar de wetgeving staat dat in de weg omdat bepaalde producten nog niet voldoen aan standaard keurmerken maatvoering of beschikbaarheid van materialen,” vindt hij. Hij noemt het voorbeeld van boeren in Noord-Oost Polder waar hij hen probeert te verleiden tot het telen van vlas en hennep als bouwmaterialen. “Als wij de boeren productiezekerheid geven, dan willen zij misschien wel mee in de teelt van vlas en hennep. Maar dan zeggen de boeren dat hun andere gewassen in het gedrang komen, want die brengen veel meer op in de Europese markten. Dus je zit gevangen in een systeem van belangen,” verduidelijkt Rob Withaar.

De advocaat in de zaal ziet wel mogelijkheden in dit voorbeeld als onteigeningen vanwege stikstof zou plaatsvinden. “Voordat je aan onteigening toe komt, heb je altijd het minnelijke traject, en dan kun je dus afspraken maken. Het geld dat voor de uitkoop of transformatie was bedoeld, kun je misschien wel inzetten om de onrendabele top in deze transitiefase te financieren.” Dat zou mooi zijn, maar is nog ver weg denkt Rob Withaar hardop. “De boer moet ook verder op dit moment.”

 

Kaarten op tafel

“We zitten net als de boeren met het verdienmodel,” ziet Joep Burghouts. “Niemand komt in beweging. Niemand wil de eerste horde nemen, omdat de bestaanszekerheid in gevaar komt. Ik pleit voor meer regie op overheidsniveau.” Hij vergelijkt het met de uitfasering van de verbrandingsmotoren waar de overheid wel regie pakte en dwingende wetgeving maakte. “De inkt was nog niet droog en de Mercedessen, Audi’s en dergelijke komen meteen in beweging met elektrische auto’s.”

Toch neemt hij met de Variabele en partners een belangrijke stap, de eerste horde. “We hebben samen Takkenkamp Groep en Factory Zero een concept ontwikkeld dat heet CTRL2050. We hebben elk ons eigen verdienmodel. Met dat concept gaat een bestaande woning in een klap op gasloos. Technisch voldoet het aan de kaders van de corporaties,” laat hij weten. “We leggen de kaarten op tafel en hebben het als een open source gedeeld. Dus iedereen mag het concept gebruiken, want we krijgen het in ons eentje toch niet voor elkaar.”

 

Van Project naar programma

Ook Ronald Leushuis is huiverig om te experimenteren met corporaties. “Mijn huurders wensen geen proefkonijn te zijn,” maakt hij duidelijk. Gelukkig gaan er zaken ook wel goed. “We hebben de afgelopen jaren 7.500 woningen kunnen verduurzamen waardoor ons woningbezit nu gemiddeld label B heeft. Ik heb mijn huurders vooral uitgelegd wat hun voordelen zijn met de isolatiestrategie. Dus ook bij nieuwe innovaties moeten we uitleggen, wat de huurder ermee opschiet. Wat is het lonkend perspectief. Ik denk dat als Joep technisch een mooie oplossing heeft om te verduurzamen, hij mij niet moet overtuigen. Hij moet met mij dat zaaltje ingaan om het uit te leggen en als het past in mijn verdienmodel, dan wil ik het wel hebben. Ik ben heel blij bijvoorbeeld met de gemeente Nijmegen die een publiek warmtenet aanlegt. Hier pakt de overheid de regie. Ik kan mijn huurders uitleggen wat we gaan doen.”

Joep Burghouts wil wel met hem de zaaltjes in. “Bij Ronald komt dertig procent van zijn huurders op het warmtenet. Dus als wij komen met een all electric concept kunnen we daarmee nog eens veertig procent van het gas af krijgen,” stelt hij. Maar hij ziet daarvoor de noodzaak om niet vanuit projecten te werken zoals de partijen, ook de zijne, dat nu gewend zijn. “Innovaties moeten het liefst als open source beschikbaar komen en daarvan moeten we programma’s maken in plaats van projecten draaien.” Dat is ook het idee van Rob Hagemans. “Het denken in projecten is nog altijd de maatstaf in de gehele keten. Van planvorming en financiering tot en met productie,” zegt hij. “En dit projectdenken leidt tot vertraging waardoor de verduurzaming te langzaam gaat.” Dat bedoelde hij met zijn stelling die hij inbracht: “De enorme verduurzamingsopgave in de woningmarkt vraagt een wezenlijke andere wijze van denken in de gehele keten van voortbrenging: van project naar proces, van proces naar programma.”

 

De zaaltjes in

De zaaltjes in met huurders staat voor Ronald Leushuis synoniem voor de toepasbaarheid van een bepaalde oplossing. “We zijn aan deze tafel dromen en ideologieën aan het verwezenlijken,” scherpt Ronald Leushuis aan. “Maar de realiteit is blokkerend. Als je de realiteit niet meer meeneemt in de veranderingen waar je over spreekt, dan gaat er niets gebeuren.” Carol van Eert beaamt dat: “Wat ik vandaag vooral geleerd heb, is dat we terug moeten naar de zaaltjes. We hebben hier een goede regionale samenwerking en ook corporaties werken al heel lang samen. Ik geloof dat we focus moeten zetten dat we in de regio met elkaar tot enkele oplossingen moeten komen, die ons uiteindelijk gaan helpen.”

Toch krijgt Ronald Leushuis niet iedereen de zaaltjes in. “Wij moeten zover mogelijk wegblijven bij dat zaaltje, want wij werken als een rode lap op een stier vanwege de beeldvorming over ons,” vindt Caren Schipperus. “Wij juristen moeten de oplossingen faciliteren. Maar de reality check staat bij mij bovenaan dat lijstje. Wat is het probleem dat je wil oplossen en is dat ook het probleem van degene waar je mee in gesprek wil?” Zij noemt het voorbeeld van een zandwinner die wilde uitbreiden. De omwonenden klaagden al jaren over het verkeer. Dus kwam hij naar hen toe met een oplossing voor het verkeer en kon hij uitbreiden zonder tegenstand. “Het gesprek dat we hier hebben is een heel ander gesprek dat op straat plaatsvindt. Terwijl de belangen vaak gelijk zijn. Als je elkaar spreekt buiten de politiek en buiten de camera’s om, dan kun je elkaar altijd wel vinden.”

Ook Ina Hol ziet een rol voor WerkBedrijf. “Wij moeten aan onze mensen kunnen uitleggen waarom het zo ontzettend boeiend is om aan de slag te gaan in deze sector. 15.000 mensen in deze regio, die een mooie zijstap kunnen maken. We gaan het uitleggen, concreter maken en overtuigender brengen. Zo kunnen we een maatschappelijk probleem verbinden aan de opgave.” Jeanne van de Klok zit in een vergelijkbaar pakket met WIL Groep. “Ik zou graag aan de opdrachtgevers, de woningcorporaties en de co-makers, willen vragen als jullie een plan van aanpak hebben, leg die dan ook bij ons neer, zodat wij onze mensen kunnen trainen,” vraagt ze. “Het zou helemaal mooi zijn als wij de huurders van een woningcorporatie kunnen trainen en die vervolgens in hun eigen woningen kunnen inzetten. Maar we komen helaas niet achter de voordeur.”

 

Dit artikel is in het Ondernemersbelang Nijmegen-Rivierenland editie april verschenen

Meer over

Dit artikel delen

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (eerste kwartaal 2023)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (eerste kwartaal 2023)

Heb je als start-up of innovatief bedrijf een duwtje in de rug nodig om over een bepaald punt heen te komen? Subsidies, financieringen, leningen of andere programma’s kunnen dan een wereld van verschil maken. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Belangrijke antwoorden

Het Customer Discovery Program helpt je om antwoorden te vinden op twee vragen die je vaak krijgt wanneer je een financiering wilt. ‘Welk probleem in de markt los je op?’ en: ‘Wie worden je eerste klanten?’ Het is bedoeld voor startups met een innovatief idee op het gebied van food, health, energy, tech, logistics of data.

In een programma van drie maanden ga je met maximaal negen andere ondernemers op zoek naar het marktsegment waar je de meeste kans maakt op een succesvolle marktentree. Je houdt interviews om achter het klantprobleem te komen. Heb je na zes weken het probleem in de markt helder, dan werk je aan een demo om de oplossing te toetsen. Het programma wordt georganiseerd door Oost NL. De volgende editie start op 18 januari en loopt tot en met 30 maart. Hier staat meer informatie, ook over andere deelnemers en de manier van aanmelden.

 

Zorginnovatieprijs

Ondernemers uit Gelderland en Overijssel die een innovatief zorgproduct hebben ontwikkeld dat al succesvol is getest en geïmplementeerd bij de eindgebruiker maken kans op cheques van 10.000 en 5.000 euro. Daarvoor moeten ze de Nationale Zorginnovatieprijs winnen. De grootste cheque is de vakjuryprijs, de andere is de publieksprijs. Behalve geld krijgen de winnaars ook professionele begeleiding bij de verdere ontwikkeling van hun innovatie én toegang tot het netwerk van initiatiefnemer Zorginnovatie.nl.

De organisator heeft als doel om innovaties in zorg en welzijn te versnellen. Ondernemingen die hun innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken, zo merkt zorginnovatie.nl. Inschrijven kan tot 4 januari. Meer informatie is hier te vinden, of in dit youtube-filmpje.

 

Internationale obstakels

Het is mogelijk om nieuwe voorstellen in te dienen voor het initiatief b-solutions 2.0. Solving Cross-Border Obstacles. De AEBR (Association of European Border Regions) en de Europese Commissie willen daarmee bijdragen aan het oplossen van obstakels bij internationaal samenwerken. Het gaat daarbij vooral om juridische of administratieve uitdagingen bij samenwerkingen die grensoverschrijdend zijn.

Het initiatief is bedoeld voor overheids- en semioverheidsinstanties en zogeheten grensoverschrijdende structuren. Geselecteerde projecten krijgen hulp van juridische experts. De inschrijfdeadline is 28 februari. Meer informatie vinden en inschrijven kan via deze link.

 

Dienstenplatform zorg

Onder de naam ‘Samen Kwiek’ wordt er gebouwd aan een regionaal digitaal dienstenplatform voor zorg en welzijn.  Partijen die geselecteerd worden om mee te werken aan het platform ontvangen hiervoor een subsidie van 5.000 euro (deelnemers) of 50.000 euro (mede-ontwikkelaars).

Het platform is het resultaat van een samenwerking tussen Gemeente Lingewaard, Health Valley, Stichting Welzijn Lingewaard en Rijnstate. Doel is de samenwerking tussen de nulde lijn (waaronder sociaal domein en welzijn), eerste lijn (waaronder huisartsen en fysiotherapeuten), en tweede lijn (zoals het ziekenhuis), te verbeteren. Meedoen is mogelijk voor zorgpartijen uit die drie lijnen, of bedrijven met zorgoplossingen, bijvoorbeeld op software- of applicatiegebied. Inschrijven kan tot 15 januari via deze site.

Duurzaam maatschappelijk vastgoed

Op maandag 3 oktober ging de ‘Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) van start. De regeling is bedoeld om de eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouwen. Het gaat dan om gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals scholen,  zorginstellingen, decentrale overheidsgebouwen, rijksmonumenten, culturele instellingen (theaters, musea, poppodia) en religieuze gebouwen.

Voor de subsidieregeling is 150 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van de verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor het energieadvies en certificering met energielabel. Per aanvraag is maximaal 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Een aanvraag doen of meer informatie nalezen kan hier.

Lees meer over subsidiemogelijkheden

Dit artikel delen

interessante subsidiemogelijkheden

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (vierde kwartaal 2022)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (vierde kwartaal 2022)

Of het nu subsidies, fondsen, regelingen of prijzen zijn, als ondernemer zijn er allerlei mogelijkheden beschikbaar om je netwerk te vergroten en broodnodig geld binnen te halen. We zetten, zoals elk kwartaal, vijf interessante voorbeelden daarvan op een rij.

Lees meer
Week-van-de-circulaire-economie-2023

Meet & Match: hulp bij circulaire uitdagingen

Voor veel bedrijven is er maar weinig leveringszekerheid van grondstoffen. En het regelen van voldoende betrouwbaar transport tegen een eerlijke prijs is langzamerhand een dagtaak. Ervaart u dit soort uitdagingen? Dan is de Meet & Match op woensdag 6 juli 2022 iets voor u.

Lees meer
Gelderland-van-Morgen

Gelderland van Morgen: programma tegen voedselverspilling

Gelderland van Morgen: programma tegen voedselverspilling

Provincie Gelderland gaat ondernemers in de horeca, zorg, catering en retail ondersteunen bij het verduurzamen van het voedselaanbod. Hierbij ligt de focus op minder voedsel verspillen en meer plantaardig eten. Zodat we zorgvuldiger omgaan met grondstoffen en minder CO2 uitstoten. Daarnaast is er aandacht voor meer lokale, duurzame producten op de kaart en in het schap. Het programma, Gelderland van Morgen, start in januari 2022.

Lees meer
Netwerk

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Van een nieuw ontwikkelfonds voor agrariërs, tot negen keer 100.000 euro voor goede plannen om een plek in je eigen stad of dorp groener te maken … Ook dit kwartaal zijn er weer allerlei interessante voucherprogramma’s, subsidiemogelijkheden en geldprijzen. We zetten er weer vijf op een rijtje.

Lees meer

Lifeportkaart op beeldscherm

Interactieve kaart Lifeport toont schatkaart aan bedrijvigheid regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen

Interactieve kaart Lifeport: een schatkaart van bedrijvigheid in de regio Arnhem – Nijmegen - Wageningen

The Economic Board maakte een interactieve kaart met interessante organisaties in Health, Hightech, Energy, Food en Duurzaamheid in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Doel is om te laten zien wie er allemaal actief zijn in deze sectoren binnen het innovatienetwerk Lifeport. Dit helpt u om samenwerkingen met potentiële partners te verkennen, interessante innovaties en ontwikkelingen te vinden en kennis en kunde te delen.

Lees meer
1 2 3 5
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail