Boardupdate januari 2023

Boardupdate januari 2023

Op de hoogste verdieping van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit vond op 27 januari de eerste boardvergadering van 2023 plaats.
De Radboud Universiteit (RU) viert dit jaar haar 100jarig bestaan.
In oktober 2023 is zij al 100 jaar van betekenis voor studenten, onderzoekers en medewerkers, en ook voor de wereld om ons heen. De universiteit in Nijmegen draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Voor bijna 25.000 studenten met 88 nationaliteiten, op 7 faculteiten met bijna 100 programma’s, geldt de kernboodschap ‘je bent nodig’. Iedereen is nodig voor de duurzame omslag die we in de wereld moeten bewerkstelligen!  

Op de vergadering van The Economic Board kwamen verschillende onderwerpen aan bod waaronder kunstmatige intelligentie en de samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.  

In Artificial Intelligence (AI) is in onze regio een sterke sector met een enorm potentieel. De regio Arnhem Nijmegen kenmerkt zich door een flink aantal innovatiecentra voor AI, de zogenoemde ICAI-labs en een toenemend aantal AI-gerelateerde bedrijven en toepassingen.

De afgelopen 30 jaar heeft kunstmatige intelligentie zich gestaag ontwikkeld, met een versnelling vanaf 2006.
Na een eerste generatie van op kennisregels (algoritmen) gebaseerde systemen zijn we nu in de tweede generatie van machine learning, waarbij de computer uit grote hoeveelheden data zelf oplossingen zoekt.
De volgende stap – waar volop aan wordt gewerkt – is deep learning met behulp van neurale netwerken.

De regio Arnhem Nijmegen heeft alle ingrediënten in huis om een substantiële bijdrage te leveren aan de AI-positie van Oost-Nederland, Nederland en Europa. De regio huisvest volop goed geschoold personeel en excellente kennis. Die is bijvoorbeeld te vinden bij de Radboud Universiteit, waar men al meer dan 30 jaar met AI bezig is en bij het Donders Institute for Brain and Cognition, dat baanbrekend onderzoek in neurotechnologie verricht  en ook bij bedrijven die AI toepassen.

Daarentegen is slechts beperkt bekend – zowel binnen als buiten de regio – hoeveel er in de regio gebeurt op het vlak van AI. Hierdoor worden kansen gemist als het gaat om nieuwe samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen, het binnenhalen en vasthouden van talent en het aantrekken van financiering.

Kunstmatige intelligentie kan binnen verschillende domeinen een meerwaarde opleveren voor zowel inwoners als ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, een duurzame energievoorziening, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en verbetering van het onderwijs. 

Harriët Tiemens, directeur Groene Metropoolregio, ging in op de maatschappelijke uitdaging waar we als regio voor staan. De triple helix-samenwerking van The Economic Board: onderwijs, ondernemers en overheid, kan hierbij helpen. De opgaven van onze regio bevinden zich vooral in het fysieke domein: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Ze hebben als doel het faciliteren van groei met behoud en waar mogelijk versterking van het groene karakter van deze bijzondere regio.

De regio Arnhem Nijmegen is een bloeiend stedelijk netwerk, met richting Arnhem een toenemende stroom inwoners vanuit de Randstad. We verwachten dat onze regio nog verder zal groeien; in inwoners, in werkgelegenheid en in mobiliteit. We hebben een forse woningbehoefte van circa 35.000 extra woningen tot 2030 met bijbehorende toenemende druk op de bereikbaarheid van de regio. Om dit in goede banen te leiden werken we met 18 gemeenten en andere stakeholders samen om ervoor te zorgen dat de balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de regio behouden blijft.

Daarom: groene groei! 

Meer over

Dit artikel delen

Het gebouw van Alliander

Boardupdate november 2022: Betrouwbare energievoorziening en verstedelijkingsstrategie

Boardupdate november 2022: Betrouwbare energievoorziening

De boardvergadering van 25 november j.l. vond plaats in het duurzame gebouw van Alliander in Duiven. Door diverse slimme en duurzame oplossingen voorziet deze locatie van Alliander voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte en besparen ze flink op het energieverbruik. Daarnaast kenmerkt het gebouw zich door het gebruik van duurzame materialen en hergebruik van hout, beton en zelfs werkkleding.

Lees meer
Moonshotthinking-Regio Deal-Lifeport-boardupdate

Boardupdate: boardvergadering van juli 2022 over visie op de regio

Boardupdate: boardvergadering van juli 2022 over visie op de regio

De boardvergadering van 1 juli j.l. vond plaats in het nieuwe Radboudumc Experience center in Nijmegen. Het Experience center is dé ontmoetingsplek voor leren, innoveren en verbinden in het Radboudumc. Zorgprofessionals, studenten, onderzoekers, medewerkers, patiënten en bezoekers komen hier samen en worden geïnspireerd om te leren, innoveren en elkaar te ontmoeten. Grenzeloos samenwerken aan de gezondheidszorg van de toekomst!

Lees meer
Nationale-Groeifonds-boardupdate-april

Boardupdate: boardvergadering april 2022 ontwikkelingen Nationaal Groeifonds

Boardupdate: boardvergadering april 2022 ontwikkelingen Nationaal Groeifonds

De boardvergadering van 1 april vond plaats in de nieuwe locatie van het ROC RijnIJssel op de ENKA-campus in Arnhem. Naast de vaststelling van het jaarverslag 2021 met alle successen en activiteiten van 2021, is er onder andere gesproken over het Nationaal Groeifonds.

Lees meer
Boardvergadering november 2021

Boardupdate: boardvergadering van november 2021 over Lifeport en profilering, governance en ontwikkelingen in de regio

Boardupdate: boardvergadering van november 2021 over Lifeport en profilering, governance en ontwikkelingen in de regio

Op de agenda van de digitale boardvergadering van november 2021 stonden twee presentaties met discussies. De eerste over Lifeport en profilering, de tweede over de governance. Beide onderwerpen vloeien voort uit de koersdiscussie voor de komende jaren, die de board in mei en juni van dit jaar heeft gevoerd. Na de bespreking tijdens de boardvergadering kunnen wij vervolgstappen zetten.

Lees meer
Boardvergadering september 2021

Boardupdate: boardvergadering van september 2021 over onderzoeksrapport Sterk Lifeport, bestuursakkoord en ontwikkelingen in de regio

Boardupdate: boardvergadering van september 2021 over onderzoeksrapport Sterk Lifeport, bestuursakkoord en ontwikkelingen in de regio

De boardvergadering van 24 september 2021 vond onder leiding van vicevoorzitter Ben Geerdink plaats bij de provincie Gelderland in Arnhem. Hij introduceerde het nieuwe boardlid Ilko Bosman, die vanuit zijn nieuwe voorzittersrol bij VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen in de board zitting heeft genomen. Hiermee is de board weer compleet.

Lees meer

Boardupdate: boardvergadering van maart 2021 over opgave Productieve Regio, WK Volleybal en kracht van de board

Boardupdate: boardvergadering van maart 2021 over opgave Productieve Regio, WK Volleybal en kracht van de board

De digitale boardvergadering van 26 maart 2021 was de eerste vergadering onder voorzitterschap van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Vicevoorzitter Ben Geerdink introduceerde hem en het nieuwe boardlid Sander Hulsebos (CEO van Hoogwegt Group) aan het begin van de boardvergadering. Vervolgens werd een volle agenda afgewerkt.

Continue reading
Ahmed Marcouch voorzitter The Economic Board

Boardupdate: Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter The Economic Board

Boardupdate: Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter The Economic Board

Per direct heeft The Economic Board van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen een nieuwe voorzitter in de persoon van Ahmed Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem. Hij neemt het stokje over van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls die in januari voorzitter is geworden van de vernieuwde versterkte samenwerking van achttien regiogemeenten, de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen, die mede door Marcouch tot stand kwam.

Lees meer
1 2
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail