lessituatie

Move to Match helpt mensen via onderwijs aan een match op de arbeidsmarkt

Move to Match helpt mensen via onderwijs aan een match op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit. Door grote transities op het gebied van digitalisering, energie en verduurzaming is er meer vraag naar nieuwe vaardigheden, kennis en kunde dan ooit. Marina van der Steenstraten, programmadirecteur bij Move to Match, vertelt hoe het bedrijf inspeelt op die vraag. “We hebben de maatschappelijke opdracht om volwassenen te helpen bij hun ontwikkeling in de vorm van passende opleidingen, om zo een steentje bij te dragen aan de dynamische arbeidsmarkt.”

Lees meer
Wieger en Sanne op IPKW

Ondanks krappe arbeidsmarkt staan technici bij IPKW in de rij

Ondanks krappe arbeidsmarkt staan technici bij IPKW in de rij

Op de website werkenop.ipkw.nl is weinig te merken van een tekort aan technisch geschoold personeel. Wekelijks reageren er ongeveer 150 technici die op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) willen werken. Het bedrijf achter die website is Kracht Recruitment, dat zelf ook op IPKW zit. Directeur en oprichter Wieger Willems legt uit wat het geheim is en vertelt over de ambities van zijn bedrijf in de rest van de regio, waaronder op de Novio Tech Campus.

Lees meer
Radboud Universiteit gebouw met fietser

Denk over grenzen als het gaat om arbeidspotentieel

Denk over grenzen als het gaat om arbeidspotentieel

Interview met boardlid Daniël Wigboldus

“Vijftien procent van de studenten aan de Radboud Universiteit komt niet uit Nederland en veel branches kampen met een tekort aan personeel. Als we die twee met elkaar verbinden, lossen we misschien een deel van het personeelsprobleem op,” aldus Daniël Wigboldus. Hij is voorzitter van het college van Bestuur van de Radboud Universiteit en lid van The Economic Board en vertelt in dit interview welke oplossingen hij ziet voor de tekorten op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Arbeidsmarktinfarct als ‘game stopper’ voor innovaties nú samen aanpakken!

Arbeidsmarktinfarct als ‘game stopper’ voor innovaties nú samen aanpakken!

RAN Business Magazine besteedde onlangs aandacht aan het intussen zeer urgente arbeidsmarktvraagstuk in de regio Arnhem-Nijmegen. Het magazine sprak erover met Jean Schreurs (NXP), Rob Verhofstad (HAN University of Applied Sciences) en Renate Bouwman (The Economic Board).

Lees meer
Kennissessie-arbeidsmarkt-provincie-Gelderland

Kennissessie provinciale en regionale arbeidsmarktprognoses

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Wijzigingen in vraag en aanbod, vergrijzing, robotisering: het is aan verschillende factoren onderhevig. Daarom is het belangrijk goed inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt en de huidige situatie. Hiermee kunnen prognoses voor de middellange termijn opgesteld worden. Deze geven handvatten voor het inrichten van beleid en een vraaggerichte focus aan actieplannen. Tijdens de kennissessie staan deze actieplannen centraal.

Lees meer
Duurzame-inzetbaarheid-show-human-capital

De Duurzame Inzetbaarheid Show

De arbeidsmarkt in Lifeport is volop in beweging. Bedrijven blijven innoveren en hier zijn mensen voor nodig. Daarom is het van belang dat we investeren in de mensen die de innovatie mogelijk maken. Hierbij is Duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema en elke werkgever moet hier iets mee. In de praktijk is het soms lastig om hier vorm aan te geven. Op 24 mei organiseert The Economic Board samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland en 50 Company De Duurzame Inzetbaarheid Show.

Lees meer
Ahmed-Marcouch-triple-helix

Ahmed Marcouch ziet de lijnen in de triple helix korter worden

Ahmed Marcouch ziet de lijnen in de triple helix korter worden

Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, is sinds een jaar voorzitter van The Economic Board. In die periode kreeg hij de bevestiging van wat hij al langer wist: het belang van de triple helix en de kracht van regionaal samenwerken. Die verbinding is volgens hem de komende tijd misschien wel harder nodig dan ooit.

Lees meer
Interactieve sessies Human Capital Agenda

Interactieve sessies voor een herkenbare regionale Human Capital Agenda

Interactieve sessies voor een herkenbare regionale Human Capital Agenda

Willen we genoeg en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben in het innovatienetwerk Lifeport, dan is het zaak vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Veel partijen in de regio zijn al aan de slag met interessante initiatieven en programma’s. The Economic Board, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland spannen zich in om tot een gezamenlijke aanpak te komen, de Human Capital Agenda.

Lees meer
Studenten

Maak werk van Human Capital in de Regio

Naar verwachting gaan de komende vier tot acht jaar zo’n 700.000 banen verloren in kantoor en productie door robotisering en automatisering. Dat is acht procent van alle banen in Nederland. Het grote vraagstuk voor de arbeidsmarkt: hoe houd je de beroepsbevolking arbeidsfit?

Tegelijkertijd vallen er gaten in de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op het vlak van IT en techniek. Deze beroepen zijn cruciaal voor succesvolle maatschappelijke transities. Er ligt een groot opleidingsvraagstuk op de arbeidsmarkt.

Dit webinar gaat over de uitdagingen waar we voor staan, en over oplossingen die al werken in de praktijk.

Programma

  • 13.30 Welkom door Renate Bouwman en introductie door Dominic Schrijer
  • 13.40 Casus Human Capital Akkoord Zuid-Holland, Jeffrey van Meerkerk, aanpak en lessen
  • 13.50 Casus Brabantleert, Marjolein Schooleman, aanpak en lessen
  • 14.00 Presentatie Platform Talent voor Techniek, Thomas Boekhoud – welke best practices vanuit landelijke netwerk zijn interessant voor andere regio’s?
  • 14.10 Discussie en Q&A, onder leiding van Dominic Schrijer
  • 14.20 Tips en afsluiting
Meer informatie

Deel dit evenement

1 2
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail