Netwerk

Vijf interessante mogelijkheden voor financiering en en subsidie (tweede kwartaal 2021)

Subsidies, leningen, steunpakketten of andere programma’s kunnen voor ondernemers een wereld van verschil maken. Van de start-up die een beginkapitaal nodig heeft, tot het bedrijf dat door de coronacrisis elke steun kan gebruiken om in leven te blijven. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Fijn oud worden

Het Europese AAL zet zich in voor een fijne manier van oud worden. De AAL Call 2021 staat in het teken van het aanmoedigen van inclusieve health- en care-oplossingen die dat als doelstelling hebben. Er zijn twee potjes: één voor relatief kleine en één voor grotere samenwerkingsprojecten. Die moeten bestaan uit minimaal drie partijen uit drie verschillende landen. Kleine projecten kunnen maximaal 3 ton ontvangen, grotere liefst 2,5 miljoen euro. De deadline om projecten in te dienen is 21 mei. Meer informatie is hier te vinden. Hier staat een uitgebreidere uitleg van de call.

Tegen voedselverspilling

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling, waar onder andere de Wageningen University & Research (WUR) bij betrokken is, komt met een nieuwe voucherregeling. Die moet bedrijven stimuleren om voedselverspilling te voorkomen en reststromen optimaal te verwaarden.

Deelnemende bedrijven kunnen bijvoorbeeld experts inschakelen, een businesscase ontwikkelen of een innovatie opschalen naar productieniveau. De voucher vergoedt de helft van de kosten van het project, de andere helft draagt het bedrijf zelf bij. De waarde ervan is minimaal 5.000 en maximaal 17.500 euro.

De regeling is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Rabobank en wordt ondersteund door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, zoals Oost NL. Op deze site staat meer informatie over de regeling en is het ook mogelijk om een aanvraagformulier te downloaden.

Energieloketten gemeenten

Gemeenten die in de periode 2021 tot en met 2024 hun energieloketten verder willen professionaliseren, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Het doel moet zijn om de bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid ervan te vergroten. Hoeveel gemeenten daarvoor krijgen, is afhankelijk van het aantal inwoners en het aantal jaar waarvoor de financiering wordt verstrekt. In totaal is er 3,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie staat hier.

Toezicht op energiebesparing

Nog een subsidiemogelijkheid voor gemeenten. Het blijft ook in 2021 mogelijk om subsidie te krijgen voor het erop toezien dat bedrijven de energiebesparende maatregelen nemen die ze vanwege het Activiteitenbesluit milieubeheer moeten nemen. De provincie stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de periode tot 2024. De subsidie bedraagt 400 euro per energieverbruiker waar de gemeente toezicht op uitoefent. Meer informatie, ook over de manier van aanvragen, staat op de website van de provincie.

Markt-klaar worden

Weliswaar geen subsidie, maar wel een mooie kans voor startende bedrijven: het Market Readiness Program van Oost NL. Het is een gratis programma met het doel early adopters binnen een specifiek klantsegment te vinden. Hier staat meer informatie. Om klaar te raken voor mogelijke investeringen is ook het Investor Readiness Program van hetzelfde Oost NL interessant. Een nieuwe ronde daarvan is eerder deze maand gestart.

Meer over AI

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail