Netwerk

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Van een nieuw ontwikkelfonds voor agrariërs, tot negen keer 100.000 euro voor goede plannen om een plek in je eigen stad of dorp groener te maken … Ook dit kwartaal zijn er weer allerlei interessante voucherprogramma’s, subsidiemogelijkheden en geldprijzen. We zetten er weer vijf op een rijtje.

Ontwikkelfonds voor buitengebied

Het nieuwe Jan Wolleswinkel Fonds, een ontwikkelfonds voor het buitengebied, is bedoeld voor agrariërs en ondernemers uit Gelderland en Utrecht. Het gaat hierbij om projecten die normaal gesproken niet door een bank worden gefinancierd. Het fonds financiert initiatieven die een positieve impact hebben op de landelijke gebieden van de Gelderse Vallei.

Het gaat daarbij vooral om thema’s als digitalisering, emissiebeperking, natuurinclusieve landbouw, groene energie, verduurzaming, vitaliteit en plattelandstoerisme. Het fonds belooft een combinatie van financiële middelen, een groot netwerk en een deskundige blik.

Het fonds vraagt ondernemers om een plan op te stellen dat een goed beeld geeft van het project dat ze willen realiseren. Een onafhankelijke adviesraad kijkt vervolgens vooral in hoeverre de plannen kans van slagen hebben en de positieve impact op het gebied. Meer informatie staat op de website van het fonds. Daar kunnen initiatieven ook worden aangemeld.

Innovatieve energieopslag

Een nieuwe STEPS-voucherronde voor e-opslagoplossingen ging op 25 mei van start. Mkb’ers in Noordwest-Europa die zich bezighouden met energieopslag kunnen een aanvraag indienen voor kennis- en bedrijfsondersteuning vanuit het STEPS-programma. Dat ondersteunt bedrijven bij het op de markt brengen van hun oplossingen voor energieopslag. De provincies Gelderland en Overijssel zijn medefinancier van dit Interreg 5b-project met Oost NL als leadpartner.

Mkb’ers met een innovatieve oplossing voor energieopslag kunnen een aanvraag indienen en maken dan kans op een voucher ter waarde van 12.500 euro. Meer informatie is te vinden op www.stepsnwe-application.com. Ondernemers kunnen ook contact opnemen met Oost NL: wieteke.meijer@oostnl.nl.

Risico’s in kaart brengen

Gelderse en Overijsselse mkb-ondernemers die de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart willen brengen, maken wellicht aanspraak op subsidie van 20.000 euro. Die MIT-regeling  ondersteunt ondernemers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen.

Meer informatie staat in deze infographic, die voor de provincie Overijssel bedoeld is, maar die ook op Gelderland van toepassing is. De regeling ging op 20 april van start en loopt nog tot en met 10 september, of tot wanneer het subsidieplafond is bereikt.

Groene Icoonprojecten

Wie in zijn stad of dorp een – vrij toegankelijke – plek kent die veel groener kan, kan meedingen naar een prijs van 100.000 euro. De provincie Gelderland nodigt gemeenten, ondernemers, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en grondeigenaren uit om met zo’n plek aan de slag te gaan.

De wedstrijd is onderdeel van de bredere Challenge Groene Icoonprojecten. Van 1 juni tot en met 29 oktober kan iedereen een ontwerp indienen. De negen beste ontwerpen winnen een bedrag tot 100.000 euro om de plannen uit te voeren. Op de website van de provincie Gelderland staat meer informatie en kunt u projecten indienen.

Hernieuwbare energieprojecten

Lokale duurzame energiebedrijven zoals energie-coöperaties, rechtspersonen zonder winstoogmerk en (samenwerkende) VvE’s die in hun buurt een project voor groene, hernieuwbare energie willen starten, kunnen bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen voor de uitvoering daarvan.

Er moeten minimaal 50 personen deelnemen aan het project en zij moeten gemiddeld minstens 50 euro bijdragen. De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de subsidiabele kosten. Het totale bedrag is minimaal 3.500 en maximaal 100.000 euro. Voor waterkrachtinstallaties is dat maximumbedrag twee keer zo hoog. Meer informatie, ook over de aanvraag, vindt u op de website van Oost NL.

Meer over subsidies

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail