Netwerk

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor innovaties (derde kwartaal 2019)

Voor innovatieve bedrijven die de juiste paden kennen zijn er verschillende subsidiepotjes beschikbaar. Zoals we dat elk kwartaal doen, zetten we ook nu weer vijf nieuwe en aantrekkelijke mogelijkheden in de regio in het subsidieoverzicht.

CO2-reductie

Het Europese subsidieprogramma OP Oost nodigt bedrijven met een innovatief plan voor CO2-reductie uit om een voorstel in te dienen. Het noemt een aantal voorbeelden: een innovatief plan om energie te besparen, het hergebruik van grondstoffen en mineralen, het vervangen van fossiele door biologische grondstoffen en het opwekken van schone energie uit bijvoorbeeld de aarde, de zon, de wind of water.

Combinaties van minimaal drie bedrijven kunnen gezamenlijk een voorstel indienen. Minimaal één daarvan moet uit Gelderland of Overijssel komen. Het gaat om serieuze bedragen: minimaal 350 duizend en maximaal 2 miljoen euro. Een aanvraag doen kan tot 31 oktober via het EFRO-webportaal. Meer informatie staat op op-oost.eu.

Sociale innovatie in het mkb

Om technisch innovatief te zijn moet je als organisatie ook investeren in je mensen. De provincie Gelderland spreekt over sociale innovatie en wil die in het mkb stimuleren door middel van een subsidieregeling. Bedrijven, gemeenten of onderwijsinstellingen met een sociaal innovatieplan kunnen een aanvraag indienen.

Dat kan vanaf 1 augustus. In totaal is er 1,3 miljoen euro beschikbaar. De subsidie bedraagt minimaal vijftigduizend en maximaal honderdduizend euro. Meer informatie over de regeling en de manier van aanvragen is hier te vinden.

R&D Samenwerkingsprojecten

Voor samenwerkingsprojecten van meerdere bedrijven op het gebied van R&D (onderzoek en ontwikkeling) is er via de provincie Gelderland een MIT-subsidie beschikbaar gesteld. Het kan gaan om projecten op allerlei terreinen, zoals ICT, landbouw, food, health, energie en tuinbouw.

Aanvragen kan tot 10 september. Alle aanvragen worden als bij een tender tegelijkertijd in behandeling genomen en daarna wordt de beschikbare som aan de hand van vastgestelde criteria verdeeld. De hoeveelheid beschikbare subsidie is niet bekend gemaakt. Meer informatie is hier te vinden.

Grensoverschrijdende innovatieprojecten

Een Nederlands-Duits consortium, bestaande uit Oost NL, NMWP.NRW, BC SEMI NL en de TAFH Münster GmbH, wil grensoverschrijdende innovatietrajecten bevorderen. Daarom heeft het ROCKET Reloaded gelanceerd, een vervolg op het INTERREG VA-programma ROCKET.

ROCKET Reloaded is gestart met drie innovatieprojecten. Dit najaar komt er een nieuwe oproep voor projecten waarbij gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen op het gebied van gezondheid, energie en productie. Mkb’ers kunnen een voorstel indienen tot een totaal van 275 duizend euro. De beste voorstellen ontvangen maximaal zestig procent subsidie. Meer informatie is hier te vinden.

Elektrische deelauto’s

Ieder persoon kan bij de provincie Gelderland een subsidieaanvraag doen voor het exploiteren van nieuwe elektrische deelauto’s. Per jaar kunnen mensen dat doen voor minimaal twee en maximaal tien auto’s. De subsidie bedraagt vijfduizend euro per auto. In totaal zit er 400 duizend euro in de subsidiepot.

De auto’s moeten vanuit Gelderland worden geëxploiteerd en digitaal zijn te reserveren, traceren, openen, starten en betalen. De provincie heeft nog meer voorwaarden gesteld voor de subsidie. Die zijn hier te vinden.

Meer over beschikbare subsidies

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail