subsidiemogelijkheden; COL; Gelders corona-ondernemerspanel

De subsidiemogelijkheden van dit moment

Elk kwartaal kiezen we vijf interessante subsidiemogelijkheden voor ondernemers en organisaties in de regio. Leningen en andere steunpakketten als gevolg van de coronacrisis vallen daar uiteraard ook onder.

COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is nog altijd een mogelijke reddingsboei. Tot 1 oktober kunnen start-ups en scale-ups die zijn getroffen door de coronacrisis een aanvraag doen voor deze lening. Een maand geleden was er via de COL-regeling al meer dan 200 miljoen euro uitgekeerd.

De landelijke regeling wordt voor bedrijven in Gelderland en Overijssel uitgevoerd door Oost NL. Zij doen de eerste check, waarna een nationale commissie na 1 oktober de uiteindelijke knopen doorhakt via een soort tenderprocedure. Meer informatie over het aanvragen ervan staat op de site van de gezamenlijke regionale ontwikkelmaatschappijen.

Anderhalvemetersamenleving

Ondernemers en organisaties die aanpassingen hebben doorgevoerd om de anderhalvemetersamenleving mogelijk te maken, kunnen nog altijd rekenen op steun van de provincie Gelderland. De regeling is bedoeld voor de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche en verblijfsrecreatie.

De aanvraag kan twee doelen hebben: het aanpassen van het verdienmodel, of maatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid te verhogen. Voor het eerste is een bedrag van maximaal 3.500 euro beschikbaar, voor het tweede 5.000 euro. Hier staat meer informatie over het aanvragen van deze subsidie.

Scholing voor mkb’ers

Mkb-bedrijven kunnen deze hele maand september subsidie aanvragen in het kader van de SLIM-regeling. Dat geld kan worden ingezet om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of om de vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden.

Het kabinet maakte vorig jaar bekend 48 miljoen voor de SLIM-regeling uit te trekken. Eerder was er in maart al een eerste aanvraagmogelijkheid voor mkb-bedrijven. De subsidie varieert tussen de 5.000 en 25.000 euro. Wie een aanvraag doet moet zich eerst registreren en een aanvraag moet aan een behoorlijk aantal verplichte punten voldoen. Informatie daarover staat hier.

Wind- of zonnepark

Wie wil starten met de voorbereidingen voor een windpark of zonnepark kan bij de provincie Gelderland subsidie in de vorm van een lening aanvragen. Het is specifiek bedoeld voor de eigenaren van grote duurzame-energieondernemingen.

De subsidie bedraagt maximaal negentig procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 400.000 euro. De lening heeft een looptijd van maximaal vijf jaar en de rente bedraagt drie procent. Het bedrag kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de projectleiding, het aanvragen van een vergunning, een marketing- en communicatieplan of een financieringsonderzoek. Meer informatie, ook over de manier van aanvragen, staat hier.

Landschap en biodiversiteit

De provincie Gelderland geeft aan dat er naar verwachting in oktober nieuw budget beschikbaar komt voor de regeling Landschap en biodiversiteit. Die subsidie is er voor partijen die willen bijdragen aan een gevarieerder en aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt. Dat kan onder andere gaan om de aanleg van landschapselementen, het herstel daarvan of het uitvoeren van achterstallig onderhoud daarbij. Maar ook om maatregelen waarmee de betrokkenheid van burgers bij het landschap kan worden vergroot. Hier is meer te vinden over deze subsidieregeling.

Meer over subsidies

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail