Strategisch plan The Economic Board, Strategisch plan 2016 - 2018

Strategisch Plan 2016 - 2018

Op deze pagina kunt u het Strategisch Plan 2016 – 2018 Krachten bundelen van The Economic Board lezen en/of downloaden.

Vergezicht

Welkom in 2025! De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen is wereldwijd bekend en erkend als place to be op het gebied van Food, Health en Energy. Grote bedrijven zijn hier gevestigd. Hun researchafdelingen nestelen zich rond de clusters. Als innovatieve en duurzame regio weten we buitenlandse investeringen en toptalent aan te trekken en te binden. Zij worden optimaal gefaciliteerd, er zijn goede internationale scholen beschikbaar. Iedereen heeft kansen binnen deze regio waar vakmensen samenwerken aan oplossingen voor een goed en gezond leven.
De bruisende binnensteden van Arnhem en Nijmegen zorgen voor diversiteit, creativiteit en innovatie. Bestaande bedrijven groeien en bloeien, start-ups zorgen voor vernieuwing en nieuwe werkgelegenheid. Optimistische ondernemers hebben het voortouw genomen en verzilveren kansen op het snijvlak van Food, Health en Energy. Het ondernemingsklimaat is optimaal. We draaien volop mee in de Europese slimme specialisatieclusters.

We werken op groene bedrijventerreinen, in virtuele kantoren en studeren vanuit de woonkamer. Grenzen zijn vervaagd, steden optimaal ontsloten. Mobiliteit is getransformeerd van ‘home is where my heart is’ via ‘home is where my job is’ naar ‘home is where my wifi is’. We forenzen om te ontmoeten en geïnspireerd te raken. We wonen in het groen en hebben tegelijkertijd grootstedelijke faciliteiten binnen handbereik. Onze kennisinstituten bieden, al dan niet online, hoogwaardige les- en studieprogramma’s die zich kunnen meten met die van toonaangevende universiteiten als Oxford en Stanford. Ondernemers, werknemers en studenten uit de hele wereld weten de regio te vinden en de fysieke en digitale verbinding met de wereld is optimaal.

De regio is een belangrijk en centraal gelegen onderdeel van het stedelijk agglomeraat binnen de internationale driehoek Nederland, België en het Duitse Noordrijn-Westfalen. Door optimale ontsluiting en internationale samenwerking kunnen we de concurrentie aan met metropolen als San Francisco, Singapore en Sydney. Het is hier buitengewoon goed toeven. Net als de rest van Nederland scoort de regio hoog op internationale ranglijsten over tevredenheid. Steevast staan we in de zogenaamde ‘happiness indexen’ ergens in de top 5.

Terug naar het heden. Anno 2016 ontstaan binnen de sociaaleconomische context nieuwe ideaalbeelden. Thema’s als sociale inclusie, innovatie en duurzaamheid zijn trending. Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, gezondheid en voedsel. Deze uitdagingen bieden kansen wanneer zij worden omgezet in nieuwe producten en diensten, zodat we de economische potentie van onze regio maximaal benutten. De wereld verandert in snel tempo. Wij veranderen mee.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail