mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Sterke groei in mkb, juist nu investeren

SRA is de vereniging van accountantskantoren voor het mkb. Deze dienstverlener bracht onlangs de cijfers van het mkb over 2018 naar buiten. Het rapport: ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen‘ brengt goed nieuws. Het mkb bloeit in Nederland en Gelderland doet mee in de kopgroep.

Groei in het oosten

SRA gebruikte de cijfers van 7000 aangesloten kleinere mkb-bedrijven om tot gemiddelden te komen. In het rapport bestaat de regio Oost uit: Gelderland, Overijssel en Flevoland. Daar was een omzetgroei van 16,3 procent te zien, met een winststijging van 29,6 procent. Deze laatste is fors meer dan het landelijke gemiddelde van 16,3 procent.

Data zijn onmisbaar om processen efficiënter in te richten, strakker te sturen op resultaat en om te vernieuwen.

Meer omzet, meer investeren

Het rapport biedt ook advies aan het mkb. Bedrijven zouden juist nu moeten investeren in robotisering, digitalisering en circulariteit. Dat is bijvoorbeeld nodig gezien de stijgende tekorten aan personeel. Die tekorten kunnen verdere groei remmen. Investeren in nieuwe technologieën kan daarbij soelaas bieden. Ook is het van belang bij te blijven in een internationale markt met grote concurrentie. Door slimmer te produceren en samen te werken middels de nieuwste technieken, kunnen mkb-ers deze uitdagingen beter aan.

Internationale maatschappelijke vraagstukken

Tijdens de Global Entreprenneurship Summit (GES2019), die op dit moment plaatsvindt in Den Haag, blijkt dat het mkb ook financiering kan aantrekken door zich te richten op maatschappelijke vooruitgang. Deze ondernemersbijeenkomst richt zich op innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Meer business kan heel goed samengaan met maatschappelijke vooruitgang. Daarbij ligt de focus in deze top op de sectoren water, agri-food, gezondheid, energie en connectiviteit.

Personeel

Naast slimmer werken en automatiseren, wordt er in Gelderland ook druk gewerkt aan het vergroten van het aanbod van personeel.
Lees meer over de verschillende Gelderse initiatieven om het personeelstekort aan te pakken.

Zijinstromers in de zorg

Zorgpact en techniekpact

Economische groei Gelderland

Lees Branches in Zicht 2019

Ook interessant

TwitterLinkedInEmail