Start Groene Metropoolregio

Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen officieel van start

De Groene Metropoolregio heeft de eerste vergadering van het algemeen bestuur erop zitten en is daarmee officieel van start gegaan. De Groene Metropoolregio is het vernieuwde samenwerkingsverband van achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen. In de eerste vergadering werd Hubert Bruls (burgemeester gemeente Nijmegen) benoemd tot voorzitter. Samen met Lucien van Riswijk (burgemeester gemeente Zevenaar) en Helga Witjes (wethouder gemeente Lingewaard) vormt hij het dagelijks bestuur.

Start Groene Metropoolregio

Eind vorig jaar hebben de gemeenteraden ingestemd met de oprichting van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen. Alleen de gemeente Beuningen moet de besluitvorming nog afronden. De regiogemeenten hebben een visie vastgesteld waarin zij voor de regio kiezen voor groei met behoud van een ontspannen leefklimaat. De visie is uitgewerkt in een regionale agenda met vijf opgaven. De bestuurlijke trekkers van deze vijf opgaven zijn eveneens benoemd tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur.

Hubert Bruls benadrukte bij zijn aanstelling het belang van regionale samenwerking: “Alleen door de handen ineen te slaan, kunnen we de grote uitdagingen die voor ons liggen oppakken. Ik proef een grote bereidwilligheid bij zowel de steden als de kleinere gemeenten om de samenwerking te versterken en als één regio naar buiten te treden. Dit laatste is enorm belangrijk als het gaat om invloed op de agenda’s van Den Haag en Brussel […].

Samenwerking met The Economic Board

Hubert Bruls noemde tijdens de vergadering The Economic Board als een van de partners in de regionale samenwerking. De afgelopen periode heeft The Economic Board een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de regionale agenda, met name bij de opgaven Productieve Regio en Circulaire Regio. Bij de uitvoering van de opgaven is er ook een rol weggelegd voor de triple helix.

Met de oprichting van de Groene Metropoolregio organiseren de lokale overheden zich steviger. Directeur Sigrid Helbig: “Deze ontwikkeling kunnen we vanuit The Economic Board alleen maar toejuichen. We werkten al veel en prettig samen met de Regio Arnhem Nijmegen. Die samenwerking wordt met de Groene Metropoolregio alleen maar inniger.

De Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en The Economic Board sluiten dit jaar een bestuursakkoord om de onderlinge regionale samenwerking te bekrachtigen. In dit bestuursakkoord worden afspraken geformaliseerd en vastgelegd over de wijze waarop de partijen uitvoering gaan geven aan een gezamenlijke agenda.

Op de foto van links naar rechts: Lucien van Riswijk, vice-voorzitter en burgemeester Zevenaar, 
Hubert Bruls, voorzitter en burgemeester Nijmegen, Ahmed Marcouch, oud-voorzitter en burgemeester 
Arnhem, en Helga Witjes, lid dagelijks bestuur en wethouder Lingewaard.

Meer over de regio Arnhem - Nijmegen

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail