ambities The Economic Board 2021; Parel Thirona krijgt de award uitgereikt.

Sigrid Helbig wil in 2021 meters gaan maken met The Economic Board

Minder plannen maken, meer meters maken. Dat gaat The Economic Board in 2021 doen als het aan directeur Sigrid Helbig ligt. Ze kijkt terug op een veelbewogen maar belangrijk jaar en vertelt over de ambities voor dit jaar.

Sigrid Helbig ambities The economic Board 2021

Sigrid Helbig, over de ambities The Economic Board 2021: ‘2021 wordt het jaar van doorpakken.

Terugkijken op 2020 kan niet zonder het over de coronacrisis te hebben. “Vooral aan het begin van de pandemie hebben we ons ingezet om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de regelingen en tegemoetkomingen.” Het jaarlijkse event van The Economic Board kon niet doorgaan, net als andere events die al waren voorbereid. “Dat was natuurlijk een domper. Verder werkte iedereen bij ons thuis en dat ging relatief goed, zoals bij veel bedrijven. Onze civic entrepreneurs, die hun helixgroepen [met vertegenwoordigers uit kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden, red.] vorm moesten geven, hebben er wel last van gehad. Samen sparren is via Zoom of Teams toch lastiger.”

Helixgroepen

2020 was voor The Economic Board namelijk ook het jaar waarin het de structuur aanpaste en met clusters en civic entrepreneurs ging werken. “Dat was een uitwerking van de samensmelting in oktober 2019 met de Investeringsagenda van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland.” The Economic Board zette de twee zogeheten iconische clusters Energy en Health, Hightech, Food (HHF) en de randvoorwaardelijke clusters Slimme Duurzaamheid en Arbeidsmarkt op.

In 2021 worden de laatste drie randvoorwaardelijke clusters uit de nieuwe structuur opgestart: Lobby, Acquisitie en Bruisende Regio. “Voor elk cluster stellen we een helixgroep samen. Die staat onder leiding van een civic entrepreneur: een soort tussenpersoon die behalve bij ons ook ergens anders werkzaam is. Dat is belangrijk, want dan heeft die persoon een netwerk in de regio en zo kunnen we slagkracht genereren. Ik ben heel blij dat die mensen en hun verschillende werkgevers daaraan mee willen werken.”

“De plannen en de strategie staan. Dit wordt het jaar om door hard werken resultaat te boeken. Geen plannen, maar meters maken.”
Sigrid Helbig, directeur The Economic Board

De vier genoemde helixgroepen kregen vorig jaar vorm, net als de eerste projecten. “Het cluster Energy, onder leiding van civic entrepreneur Jeroen Herremans, speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van Connectr Energy Innovation. John van Sambeek en zijn cluster HHF zijn betrokken bij de Newsroom Health & Hightech en  Briskr 2.0. Jan Luijten zet onder meer in op het Living Lab Delta Oost en Renate Bouwman is met haar cluster Arbeidsmarkt weer druk bezig met het internationale platform The Life Net. Alles komt nu steeds meer samen.”

Lees hier meer over de clusters en hun focus

Lifeport

Ambities The Economic Board 2021 lifeport sigrid helbig

Sigrid Helbig introduceerde Lifeport aan het grote publiek tijdens het TEB x INNOVATE event in 2019.

Dat alles gebeurt onder de noemer Lifeport, een term die Helbig in oktober 2019 op het event van The Economic Board introduceerde. Ze werd daarbij geïnspireerd door andere regiobenamingen zoals Brainport, Cleantech en Foodvalley. “Food, health en energy zijn essentieel en zorgen ervoor dat ons leven aangenamer, gezonder, duurzamer en veiliger wordt. Daarom de term Lifeport. Zo’n term is belangrijk, want als je blijft spreken over Arnhem – Nijmegen – Wageningen, dan word je beperkt door de grenzen van de regio. Bedrijven en kennisinstellingen denken niet in grenzen. Lifeport is een paraplu waaronder we alle verhalen kunnen laten vallen. Zo krijgt het geheel steeds meer body. Lifeport gaat internationaal op de kaart komen als een regio waar innovaties plaatsvinden en die interessant is voor kenniswerkers en vooraanstaande bedrijven.”

Helbig is gedreven en ambitieus, en daardoor vaak op een goede manier ongeduldig. “Heel veel dingen zijn het afgelopen jaar goed gegaan. Zoals de voorbeelden die ik noemde, maar ook de doorontwikkeling van het AI for Life Center, het centrum dat we uiteindelijk willen neerzetten rondom het thema Artificial Intelligence. Regelmatig zou ik willen dat dingen sneller gaan, met name bij overheden. Het is belangrijk dat zij binnen de regio samen optrekken met bedrijven en kennisinstellingen. Daar is nog winst te behalen. De regiogemeenten hebben het afgelopen jaar wel een belangrijke stap gezet om onderling intensiever en slagvaardiger samen te gaan werken.

Als het aan haar ligt wordt dit jaar, waarin The Economic Board zijn eerste lustrum bereikt, het jaar van samen doorpakken. “De plannen en de strategie staan. Dit wordt het jaar om door hard werken resultaat te boeken. Geen plannen, maar meters maken. We zijn op de goede weg, mensen kennen ons en weten waar we aan werken. Alles staat nu klaar. Just do it, zou ik willen zeggen.”

Verbinding

Een belangrijk agendapunt voor 2021 is het installeren van de drie resterende clusters. “De helixgroep Lobby gaat onder andere de organisatie van informatiebijeenkomsten voor Kamerleden voortzetten, waarin we met een groepje leden van de Eerste en Tweede Kamer op bezoek gaan bij bedrijven in de regio en waarbij we experts op thema’s waarin de regio uitblinkt in gesprek laten gaan met de Kamerleden. Dat cluster moet zorgen voor een betere verbinding met Den Haag, maar ook met Brussel en Nordrhein-Westfalen. Het cluster Acquisitie werkt aanvullend op ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Waar zij zich bezighoudt met internationale acquisities gaat ons cluster op nationaal niveau op zoek naar bedrijven buiten onze regio die iets toe kunnen voegen aan het ecosysteem. Bruisende Regio gaat zich vooral inzetten om buitenlandse kenniswerkers iets te bieden in de regio, zoals internationale congressen of lezingen. Ook op dat gebied moeten we de krachten bundelen.”

Een ander belangrijk doel voor dit jaar is om de verbinding met de Groene Metropoolregio, de vernieuwde samenwerking van achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen, verder te versterken. Deze nieuwe samenwerkingsvorm die vorig jaar tot stand is gekomen en op 1 januari van dit jaar van start is gegaan, sluit aan bij de ambities van The Economic Board, vindt Helbig. “Bij de Groene Metropoolregio gaat het echt om de regio op zich en het fijne leefklimaat ervan. Wij houden ons met Lifeport bezig met innovatie, kennis en nationale en internationale samenwerking op de speersectoren Food, Health en Energy. Het vult elkaar prima aan. Samen hebben we namelijk hetzelfde doel: de regio vooruithelpen.”

Meer over The Economic Board 2021

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail