Rheden Global Goals

Nieuwe energie in Rheden met de Global Goals van de VN

Gemeente Rheden zocht een manier om zich door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. De vraagstukken waar een gemeente antwoord op moet geven worden immers steeds complexer worden. Rheden formuleerde het antwoord met behulp van de Global Goals van de Verenigde Naties.

We gebruiken de doelen als houvast om onszelf opnieuw uit te vinden.

Integrale aanpak gevraagd

Steeds vaker blijkt dat meerdere partijen moeten samenwerken om uitdagingen op verschillende beleidsgebieden aan te kunnen. Dit geldt op het sociale vlak, maar ook de terreinen  veiligheid, onderwijs en gezondheid hebben meestal te maken met een verscheidenheid aan betrokken partijen.

Frank Landman is algemeen directeur gemeentesecretaris bij de gemeente Rheden, en raakte in 2016 op een congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnspireerd door de Global Goals. Hij zag een goede mogelijkheid om zijn gemeente hiermee op een ander spoor te zetten. Al snel kreeg hij vele enthousiaste reacties binnen de organisatie. Het bleek dat de doelen ook heel goed lokaal toegepast kunnen worden en geschikt zijn voor een triplehelix-samenwerking.

Landman: “De Global Goals zijn een hele mooie kapstok om los te komen van het sectoraal denken en te werken vanuit de opgave. Ze bieden zeventien integrale doelen, die door de hele wereld worden omarmd. Ze zorgen voor een framework en geven focus voor de zeventien opgaven waar alles wat een gemeente doet in past.”

De gemeente Rheden nam de doelen als uitgangspunt voor haar doorontwikkeling en kreeg daarvoor de prijs voor meest veelbelovende gemeente voor het werken met de Sustainable Development Goals van VNG international.

Ook het kersverse coalitieakkoord voor 2018- 2022 draagt de Global Goals uit (PDF)

Eén aanspreekpunt

De oude indeling in beleidsgebieden ging in mei 2018 op de schop. Nu is er een pool van beleidsmedewerkers die samenwerken vanuit een vier clusters van Global Goals. Waar voorheen een afdelingsteam een opdracht kreeg, gaat men nu uit van de opgave die voorligt en wordt daar een team voor samengesteld. Strateeg Henk Doelman van de gemeente Rheden: “Deze nieuwe aanpak moet het mogelijk maken om onthecht te werken. We gebruiken de doelen als houvast om onszelf opnieuw uit te vinden. We zullen nog wel tijd nodig hebben om het zo te laten functioneren. Ik zie echter al veel veranderen, er komen andere gesprekken op gang.”

Creativiteit en energie

Met zo’n nieuw framework ontstaan er andere gesprekken tussen alle betrokken partijen. Mensen komen tot een ander perspectief op zichzelf en de gemeente. Doeleman: “Dat bevordert de creativiteit. Ik zie het bij bedrijven en onderwijs en ik zie dat het in de Rhedense samenleving ook  gaat leven. Een mooi voorbeeld is een initiatief in Dieren-West. Vier ingenieurs uit Dieren bezochten in het voorjaar een congres van de gemeente over de Global Goals. Nu willen ze de hele wijk CO2-neutraal maken. Ze zijn plannen aan het maken en hebben de hele buurt meegekregen. We hebben elkaar gevonden via de Global Goals.”

Share and pass on

Een ander mooi voorbeeld is de achttiende Global Goal waar scholieren tijdens een prijsvraag van de gemeente mee kwamen. Ze noemden het ‘Share and pass on’ (deel en geef door), omdat ze vonden dat ervaring en kennis te weinig zichtbaar zijn. Om hier direct invulling aan te geven, maakte de gemeente Rheden een website met een overzicht van alle initiatieven binnen de Global Goals die er al zijn in Rheden.

Bekijk de nieuwe website rheden4globalgoals.nl

Ook interessant

Belinda Elfrink: Zevenaar zoekt nu vooral de samenwerking

Rheden gelooft voor 100% in Global Goals aanpak

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail