Regio Deal Gezonde Groene Groei

The Economic Board, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Provincie Gelderland werken samen aan een voorstel voor de Regio Deal voor de regio Arnhem-Nijmegen. Vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, hebben hard gewerkt. Dat leverde vooralsnog meer dan 100 projectvoorstellen op die passen binnen de vijf programmalijnen: Gezond Leven, Toekomstbestendig Wonen, Sterke Bedrijvigheid, Werkende Arbeidsmarkt en Grenzeloos Samenwerken.

In Regio Deals werken Rijk en regionale partijen: overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen. Daarbij is de inzet om kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te vergroten, anders gezegd: de brede welvaart. Regio Deals verbeteren de gebiedspecifieke aanpak van opgaven en versterken publieke-private samenwerking, samenwerking in de regio en die tussen Rijk en regio.

Deze Regio Deal is gericht op Gezonde Groene Groei. Door kennis, talent, innovatiekracht en ecosystemen in de regio te benutten kunnen opgaven sneller, completer en grootschaliger aangepakt worden. De regio richt zich met name op health, hightech, energy, circulariteit, klimaatadaptie en versterking van de uitvoeringskracht.

 

Een paar voorbeelden

Door innovatie kunnen grote ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen in de regio de energie die ze over hebben opslaan in een batterij. Deze restcapaciteit wordt vervolgens gedeeld met de naastgelegen woonwijken.
Innovatie  kan ervoor zorgen dat de zorgketen korter wordt. Hierdoor is er minder personeel nodig, waardoor de zorgkosten dalen.

Deze voorbeelden, die als projecten en programma’s worden opgenomen in de Regio Deal, zorgen voor groei van de brede welvaart in de regio. De regio Arnhem – Nijmegen kan door haar enorme innovatieve vermogen de maatschappelijke opgaven en kansen in de regio aanpakken. Onze oplossingen kunnen een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.

 

Planning

Het voorstel voor de Regio Deal is op 14 november 2022 officieel ingediend bij het Rijk. De komende maanden worden de projectvoorstellen verder uitgewerkt. Eveneens wordt er een aanzet gemaakt voor de inrichting van de governance en van een projectorganisatie, mocht de Regio Deal worden toegekend aan de regio Arnhem-Nijmegen. Begin 2023 zal de besluitvorming plaatsvinden door het Rijk en zal duidelijk worden met welke indieners verder wordt onderhandeld.

Lees de flyer Regio Deal Arnhem – Nijmegen Gezonde groene groei in PDF

Lees de Propositie Regio Deal Arnhem – Nijmegen in PDF

Meer over de Regio Deal

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail