civic entrepreneurs; RES, Regionale Energie Strategie; cablepooling, Schone Lucht Akkoord

Acht jaar SEECE: het belang van publiek-private samenwerking in de energiesector

Het is acht jaar geleden dat het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) het levenslicht zag. Het centrum jaagt innovaties binnen de energiesector aan en zorgt daarnaast voor voldoende arbeidscapaciteit. Dit doet zij door middel van publiek-private samenwerking. In dit artikel leggen SEECE-partners uit waarom dit anno 2021 extreem belangrijk is.

We bevinden ons midden in een energietransitie. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energiebronnen volgen elkaar in een rap tempo op, maar het in de praktijk brengen ervan levert diverse uitdagingen op. Het opschalen van de technologie is daar een voorbeeld van. De vraag naar duurzame innovaties is immers groot. Ook het belang van zogeheten Human Capital is onmisbaar, maar hoe vind je als bedrijf geschikt talent voor het tempo waarop we de transitie vorm willen geven?

SEECE draagt inmiddels alweer acht jaar bij aan het oplossen van dit soort vraagstukken. Hierin werken bedrijven, instellingen en verschillende groepen binnen de HAN University of Applied Sciences samen aan duurzame, betrouwbare en elektrische energievoorziening. SEECE levert nieuwe energie-gerelateerde trajecten voor nieuwe doelgroepen op en optimaliseert het energie-onderwijs verder. Daarnaast ontwikkelt het nieuwe initiatieven op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen’ en learning communities voor de energiesector.

Lees ook: de energietransitie als motor voor economisch herstel

War for talent

De partners van SEECE benadrukken in een speciale serie het belang van de publiek-private samenwerking. “Voor mij is de grootste uitdaging ‘the war for talent’”, vertelt Sander Domensino van DNV. Deze term werd ooit bedacht om het concurrerende landschap van bedrijven, gericht op het vinden van geschikt personeel, aan te geven: “We hebben meer briljante geesten nodig om de energietransitie vorm te geven in het tempo dat we willen.”

Dat is volgens Domensino heel anders dan hoe het vroeger ging. Door publiek-private samenwerking komen studenten vaker in aanraking met de sector: “Voorheen gingen studenten ergens stagelopen en dan hadden ze geluk of pech. Nu zitten ze in allerlei projecten in een studiecarrière. Dat is heel mooi. Studenten krijgen op verschillende momenten, vanuit verschillende invalshoeken, te maken met partijen in de energiesector.”

Verbinden van werelden

Een andere reden waarom de publiek-private samenwerking zo belangrijk is, is omdat hierdoor de hele keten betrokken raakt. Dat vertelt Peter Vaessen van KEMA Laboratories in dezelfde serie artikelen: “Als je de energietransitie voor elkaar wil krijgen, dan moet je de hele keten in beschouwing nemen: van het ontwerpen en produceren van nieuwe technologie, tot het installeren van het elektrische energiesysteem.”

Dat vergt expertise vanuit verschillende invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan het verbinden van elektrotechniek en de ICT-sector. Ook internationaal kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden, daar bedrijven (zoals KEMA Laboratories) in verschillende landen actief zijn. Op die manier brengt SEECE verschillende werelden bij elkaar en levert het een belangrijke bijdrage voor de uitvoer van de energietransitie.

SEECE en Enowatts

Een succesvolle vorm van publiek-private samenwerking is zichtbaar bij Enowatts (Energieopslag in Waterstof). Dit consortium van 27 bedrijven onderzoekt of het mogelijk is om in een waterstofcentrale op Industriepark Kleefse Waard ook windenergie op te slaan. De gemeente Arnhem levert als aanjager een bijdrage aan dit project. Daarnaast zijn ook kennisinstellingen betrokken.

Bij Enowatts helpt SEECE om de samenwerking te verduurzamen in een learning community. Studenten, medewerkers van bedrijven, docenten en onderzoekers leren hier van én met elkaar wat nodig is voor energievoorziening door waterstof.

Meer over SEECE

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail