Connectr kan nu echt beginnen: Provinciale Staten geven groen licht

De provincie Gelderland ondersteunt projecten Connectr – Energy innovation met een bijdrage van ruim 4,6 miljoen euro. Woensdag ging Provinciale Staten daar definitief mee akkoord. Daardoor kan het initiatief, dat is bedoeld om de energietransitie te versnellen en de Gelderse economie te versterken, nu echt van start.

Connectr is een nieuw energiecluster waarin onder andere IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL samenwerken aan het bedenken, testen en ontwikkelen van innovatieve energietoepassingen met als doel om die naar de praktijk te brengen. “Connectr zorgt ervoor dat nieuwe en duurzame toepassingen sneller beschikbaar komen, zowel voor bedrijven als voor huishoudens”, zo vat Wouter van der Burg, voorzitter van Stichting Connectr, het samen.

Connectr zorgt ervoor dat nieuwe en duurzame toepassingen sneller beschikbaar komen, zowel voor bedrijven als voor huishoudens.
Wouter van der Burg, voorzitter Stichting Connectr

Ook ElaadNL, TU Delft, Rijn IJssel College, KEMA Labs, tientallen andere bedrijven en kennisinstellingen, de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem, VNO-NCW en The Economic Board ondersteunen het initiatief, dat kan worden gezien als het vlaggenschip van het cluster Energy van The Economic Board. Civic entrepreneur Jeroen Herremans: “De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen heeft nu met Connectr een brandpunt voor energietoepassingen in de regio. Deze concentratie van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap versterkt het cluster Energy in de regio. Dit betaalt zich terug in economische waarde voor de hele regio met innovatieve energietoepassingen voor de industrie en gebouwde omgeving, en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.”

De leden van The Economic Board hebben zich actief ingezet om de realisatie van Connectr te ondersteunen en het belang van Connectr voor de gehele regio én de provincie Gelderland te benadrukken. Boardlid Carol van Eert zei hierover eerder al: “Als er vanuit Connectr mooie concepten ontstaan die interessant zijn voor de markt, dan zal de productie zich over een groter gebied verspreiden. Het kan echt toegevoegde waarde bieden voor de grotere regio en dat willen we graag faciliteren. Gelukkig ontstaan er, ook op andere terreinen, steeds meer van dit soort initiatieven, in combinatie met onder meer Wageningen en Nijmegen.”

Fysieke plek, gedeelde faciliteiten, projecten Connectr

Connectr is een combinatie van projecten, gedeelde faciliteiten en een fysieke plek, het Innovatielab dat op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem komt. Er komen hybride leerwerkomgevingen. Daar wordt door universiteiten, hogescholen en ROC’s samengewerkt aan de innovatievraagstukken van het bedrijfsleven, die aansluiten bij het Klimaatakkoord.

Eerder dit jaar liet Gedeputeerde Staten al weten positief te staan tegenover de investering van ruim 4,6 miljoen euro. Nu is, zoals werd verwacht, Provinciale Staten daar akkoord mee gegaan. Die bijdrage zorgt voor een sterke impuls voor bedrijven en kennisinstellingen in het cluster energy. Het maakt belangrijke ontwikkelingen mogelijk, zoals het ElaadNL Open Charge Lab en een Europees testcentrum voor laadpalen. Daarnaast investeert Connectr in onderzoek naar decentrale waterstoftoepassingen en het ondersteunen en opschalen van scale-ups.

Drie sleuteltechnologieën

Connectr ziet vooral kansen rondom drie sleuteltechnologieën waar de regio sterk in is: elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Bedrijven die zich op die terreinen begeven worden door Van der Burg uitgenodigd om zich aan te sluiten. “Door het aanbrengen van focus, worden onze zichtbaarheid en de mogelijkheden voor samenwerking nóg sterker”, zo geeft Van der Burg aan.

Marcel Hielkema, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Midden en oud-boardlid, benadrukt dat Connectr niet alleen over de energietransitie, maar ook over banen gaat. “De afgelopen tijd heb ik meerdere werkgevers gesproken die dankzij Connectr hun bedrijf naar de regio willen verhuizen, en die hier verbinding willen maken met het onderwijs en andere bedrijven. Bovendien is dit een manier om talent in de regio op te leiden en vast te houden.”

Cluster Energy

Het iconisch cluster Energy van The Economic Board zet in op de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën, die de basis vormen voor het realiseren van innovaties. Zij hebben een grote invloed op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie. Civic entrepreneur Jeroen Herremans van het cluster Energy is als aanjager betrokken bij Connectr.

Meer over Connectr

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail