podcast AI; AI for Life Center

AI for Life, een podcastserie over Artificial Intelligence in Nijmegen e.o.

In de podcastserie AI for Life wordt gesproken met experts die gepassioneerd zijn over Artificial Intelligence (AI) en de innovaties die in het kennisnetwerk Lifeport in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen ontstaan. De experts bestaan uit onderzoekers vanuit Radboud AI en regionale ondernemers die kennis en expertise omzetten in bedrijvigheid en innovaties. De podcast AI for Life is een samenwerking van Briskr, Radboud Universiteit, Radboudumc en The Economic Board.

Computational pathology (aflevering 7)

Onderwerp van deze uitzending is computational pathology. Kunstmatige intelligentie om de radioloog te ondersteunen kennen we natuurlijk al langer en begint steeds meer ingevoerd te raken in dagelijkse operationele processen. Denk aan software voor het scannen en analyseren van longscans voor het detecteren van kanker. Het gebruik van AI bij pathologie heeft een aantal extra uitdagingen. Zo zijn pathologen nog niet altijd gewend aan een digitale workflow, en gebruiken ze vaker een microscoop dan slimme software. Daarbij zijn kosten voor het invoeren van een digitale workflow hoog. Toch biedt AI grote mogelijkheden om de kwaliteit van weefselonderzoek te verbeteren en het proces efficiënter te maken. De sprekers in deze podcast hebben als doel om de komende jaren grote stappen te zetten in het invoeren en ondersteunen van de digitale workflow voor de patholoog.

Dat gebeurt met:

  • Katrien Grundberg, hoofd afdeling pathology Radboudumc;
  • Jeroen van der Laak, onderzoeker computational pathology bij Radboudumc;
  • en Patrick de Boer, mede-oprichter van patholyt, een startup op basis van de bij Radboudumc ontwikkelde kennis.

Zelflerende algoritmes (aflevering 6)

Veel slimme algoritmes raken helemaal de weg kwijt als er verandering plaatsvindt binnen de context waarin het algoritme getraind is. Dat leidt vaak tot fouten die misschien wel logisch zijn maar voor de nietsvermoedende gebruiker als heel dom overkomen. De vraag is dus: hoe kunnen we algoritmes weerbaarder maken voor veranderingen in de context? In deze aflevering praten we over ‘zelflerende algoritmes’ met:

  • Marcel van Gerven, hoogleraar AI bij Donders instituut van Radboud Universiteit en Radboudumc.
  • Elsbeth van Dam, onderzoeker bij Noldus Information Technology en promoverend bij Radboud Universiteit.
  • Lucas Noldus, oprichter van Parel van de regio Noldus Information Technologies en hoogleraar bij Radboud.

Wanneer is virtueel realistisch genoeg? (aflevering 5)

Onderwerp van deze vijfde aflevering: het gebruik van AI bij “virtual agents” om mensen mee te trainen, en zo bijvoorbeeld voor te bereiden op bepaalde werksituaties. Samen met Tibor Bosse (Radboud Universiteit), Romy Blankendaal (TNO) en Eric Jutten (The Simulation Crew) bespreken we vragen waarnaar binnen Radboud Universiteit en Radboudumc onderzoek wordt gedaan. Zo is onderzocht of NS-medewerkers getraind kunnen worden met behulp van deze agents en VR-brillen, onder andere gericht op goede interactie met de klant.

AI, wordt een Parkinson patient daar beter van? (aflevering 4)

Een ziektebeeld waarbij AI en sensordata een belangrijke rol kunnen spelen bij de diagnostisering en de behandeling is Parkinson. In deze vierde aflevering van de podcast AI for Life gaan we dieper in op dit onderwerp. We kijken naar de voordelen én de vragen die het inzetten van AI met zich meebrengt voor de patiënt, de behandelaar en de wetenschapper.

Tom Heskes, hoogleraar AI (Radboud Universiteit), Bas Bloem, hoogleraar neurologie en bewegingsaandoeningen (Radboudumc), en Luc Evers, promovendus bij het Donders Instituut, bespreken met elkaar in deze podcast een aantal van deze vragen, zoals: Hoe kan AI een patiënt met Parkinson helpen? En zijn de huidige sensordata betrouwbaar genoeg om diagnoses en voorspellingen te doen? Ook wordt gekeken hoe AI kan worden ingezet om signaal en ruis van elkaar te onderscheiden.

De Radboud Universiteit, het Radboudumc en Donders Instituut doen uitgebreid onderzoek naar deze onderwerpen, in samenwerking met bedrijven als Verily Life Sciences.

AI en genetica (aflevering 3)

De derde podcastaflevering heeft als thema AI en genetica en is te beluisteren via Spotify en Anchor. In deze aflevering gaan Bert de Vries (klinisch geneticus Radboudumc), Christian Gilissen (klinisch geneticus Radboudumc), Helger IJntema (hoofd genoom laboratorium Radboudumc) en Max Hinne (AI onderzoeker Donders Instituut) in gesprek met host Martijn Kriens over mogelijkheden voor AI in de genetica.

Door middel van meer DNA-onderzoek weten we steeds meer over de genetische oorzaak van ziekten en aangeboren afwijkingen. Desondanks hebben we nog maar beperkt zicht op de exacte relatie tussen het in kaart gebrachte DNA en de aangeboren afwijkingen en kans op ziekten. Door relevante signalen beter op te sporen uit de groeiende berg data, kan AI hier op nieuwe manieren een bijdrage leveren. Ook kan AI middels geavanceerde gezichtsherkenning de arts ondersteunen in het herkennen van zeldzame afwijkingen, om zo genetische afwijkingen te diagnosticeren. Door de grote hoeveelheid data liggen in de genetica grote kansen voor AI. Tegelijkertijd komt snel de vraag naar voren: moeten we wel alles willen wat kan?

Robots in de gezondheidszorg (aflevering 2)

In de tweede aflevering wordt gesproken over de rol van robots in de zorg. Het uitgangspunt hiervoor was het onderzoek van Roel Boumans (student aan TU Delft) naar het gebruik van robots in de ouderenzorg. De aflevering is te beluisteren via Spotify en Anchor.

Verpleegkundigen moeten veel tijd met patiënten doorbrengen om hun gezondheidsuitkomsten te evalueren aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. In het onderzoek van Boumans werd een robot gebruikt om de vragen aan de ouderen te stellen en hun input te verzamelen. Boumans wordt in de podcast bijgestaan door zijn promotor, prof. dr. Marcel Olde Rikkert (afdeling geriatrie van Radboudumc) en Marieke Wieringa (PhD-kandidaat die onderzoek doet naar de interactie van mensen met robots).

In de podcast spreken we over de effecten van het gebruik van robots in de communicatie met ouderen. Communiceren ze graag met robots of niet? Wat zijn de voordelen voor zorgverlener en patiënt?

AI en medische beeldverwerking (aflevering 1)

De eerste aflevering van de serie heeft als thema AI en medische beeldverwerking en is te beluisteren via Spotify en Anchor. In deze aflevering gaan Eva van Rikxoort en Bram van Ginneken (oprichters Thirona) en Ritse Mann (radioloog bij Radboudumc) in gesprek met host Martijn Kriens (Briskr) over de mogelijkheden en recente ontwikkelingen van slimme software in de medische sector.

Het Nijmeegse AI bedrijf Thirona heeft software ontwikkeld die kan bepalen welk longweefsel ‘ziek’ is. Dit systeem, waarin foto’s kunnen worden geüpload, geeft binnen enkele seconden een uitslag. Zo wordt een hoop tijd bespaard in de operatiekamer.

Daarnaast heeft Thirona een röntgengebaseerde oplossing voor COVID-19 (CAD4COVID-Xray) en AI-software voor de analyse van COVID-19 (CAD4COVID-CT) ontwikkeld. CAD4COVID is wereldwijd gratis ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de huidige crisissituatie.

Samenwerking

De podcastserie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Radboudumc, RU, Briskr en The Economic Board. Er staan vijf afleveringen op de planning.

AI for Life Center

Artificial Intelligence is een van de kernthema’s binnen Lifeport, waar meer dan 170 bedrijven werken aan toepassingen op dit gebied. Door een krachtenbundeling van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden wordt er nu vanuit The Economic Board gezamenlijk gewerkt aan een AI for Life Center, een fysieke plek waar alle ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen samenkomen en versnellen. Het AI for Life Center helpt met promotie van innovaties uit de regio, samenwerkingen te realiseren, investeringen aan te jagen en het aantrekken en behoud van (inter)nationaal talent. Zo vergroten we de maatschappelijke en economische impact van de regio nationaal én internationaal.

Meer over AI

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail