subsidie orion; SMART-regeling COVID-19; Michiel Scheffer; huis der provincie Gelderland, subsidie landbouw; DAW

Provinciaal driefasenplan “boost” regionale arbeidsmarkt

De abrupte stilstand van de samenleving door COVID-19 verraste alles en iedereen, dus ook Peter Kerris. Hoe heeft de gedeputeerde bij de provincie Gelderland en (aftredend) boardlid van The Economic Board de afgelopen maanden ervaren? En wat is volgens hem de impact van de coronacrisis op een van zijn GS-portefeuilles, de regionale arbeidsmarkt?

Peter Kerris

Peter Kerris is gedeputeerde bij de provincie Gelderland

Lange tijd leek de provincie afwezig in coronacrisistijden en gingen vooral de Rijksoverheid en gemeenten via noodmaatregelen en speciale (ondernemers)regelingen zichtbaar de strijd aan met het virus. “Aanvankelijk hadden we te maken met een gezondheidscrisis die onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s viel”, vertelt Peter Kerris, gedeputeerde bij de provincie Gelderland. “Maar toen gemeenten volop in de wind kwamen te staan, zijn we als toezichthouder van die lokale overheden wel degelijk in actie gekomen. Onder meer met de ontwikkeling en uitrol van een driefasenplan.”

Smart COVID-19

Tijdens de eerste fase stelde de provincie Gelderland tien miljoen euro beschikbaar, ter ondersteuning van alle extra taken die gemeenten op hun bordje kregen. “Nu de volksgezondheidscrisis plaatsmaakt voor een economische crisis, komen we terecht in de overbruggingsfase”, aldus Kerris.

“Zo is onder meer de subsidieregeling ‘Smart COVID-19’ geïntroduceerd, wat staat voor slim samenwerken en het ervoor zorgen dat mensen aan de bak blijven. Ook kijken we hoe we dorpshuizen in de lucht kunnen houden, als sociaal cement van de lokale samenleving. Verder zetten we ons actief in voor behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid in de culturele sector, stimuleren we met het Actieplan Wonen de regionale bouwmarkt en gaan we bedrijven in de maakindustrie gericht helpen.”

Het online kopen heeft een negatief effect op de aantrekkingskracht van binnensteden.

Hybride binnenstadondernemers

In de derde fase van het gericht werken aan herstel van de regionale economie en werkgelegenheid, is de provincie onder andere van plan om steun te bieden aan binnenstadondernemers, vertelt Kerris. “Het online kopen heeft een negatief effect op de aantrekkingskracht van binnensteden. De crisis heeft dat effect alleen maar versterkt. Daarom kijken we of de provincie ondernemers met subsidies kan helpen bij de transitie naar een meer hybride ondernemingsvorm. Tegelijkertijd willen we kijken naar de effecten op de ruimteverdeling in de binnenstad en de gevolgen voor het gemeentelijke vastgoed.”

Mogelijke bezuinigingen

Net als andere kenners van de regionale arbeidsmarkt, zag ook Kerris dat de horeca, de detailhandel en de cultuursector de hardste klappen kregen te verduren en dat de stevige vertegenwoordiging van onderwijs en zorg de werkloosheidsbalans niet al te ver deed doorslaan. “Enerzijds liggen er absoluut kansen om mensen via om- en bijscholing over te hevelen naar deze branches. Anderzijds hoor ik op nationaal niveau geluiden over mogelijke bezuinigingen die juist effect hebben op deze sectoren. Voor de middellange en lange termijn zijn ook andere oplossingen nodig, waarbij ik wel een rol zie weggelegd voor The Economic Board.”

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de arbeidsmarkt niet alleen maar randvoorwaardelijk is en interessant voor de happy few.

Arbeidsmarktagenda

Kerris, vanuit zijn functie als gedeputeerde lid van diezelfde Economic Board, weet waar hij over praat. “Met de clusters Health, Hightech, Food en Energy heeft The Economic Board vier economische speerpunten geformuleerd, als belangrijkste thema’s voor de verdere ontwikkeling en profilering van de regio als Lifeport. Dat is hartstikke goed, want daar liggen grote kansen. Om de clusters heen zijn een aantal randvoorwaardelijke thema’s geformuleerd, waaronder ‘de Arbeidsmarkt’. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de arbeidsmarkt niet alleen maar randvoorwaardelijk is en interessant voor de happy few, maar staat voor wat we als regio willen doen, zeker in deze tijd: mensen aan het werk houden en krijgen. Met de onderwijsinstellingen die aan tafel zitten in The Economic Board, valt hier nog meer te halen dan nu al gebeurt.”

Mooie resultaten

Daarmee geeft Kerris alvast een voorzet voor mede-Gedeputeerde Christianne van der Wal die hem binnenkort als boardlid vervangt. “Ik stop niet vanwege tijdsgebrek of persoonlijke redenen, maar omdat de achttien regionale gemeenten weer nauwer gaan samenwerken. Als aanspreekpunt voor de regio Arnhem – Nijmegen namens het provinciaal college zal ik me daarmee bezighouden.”

Hij besluit: “Ik kijk met veel plezier terug op mijn werk voor The Economic Board. Het samenspel van doeners die liefst meteen hun mouwen opstropen, denkers die analyseren en pas dan willen acteren en overheidsmensen met een brede achterban zoals ik, leidt tot mooie resultaten. Allemaal dienen we één doel en hebben we hetzelfde belang: met onze energie, ervaring en expertise samen de regio verder brengen.”

Dit artikel is onderdeel van editie 4 van de Regionale Monitor De impact van de coronacrisis op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Lees hier alle artikelen uit de monitor.

Op onze Corona-pagina vindt u alle informatie rondom de uitbraak van COVID-19, de coronacrisis en de genomen maatregelen door de Rijksoverheid, de regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen en de provincie Gelderland. Op het forum kunt u uw hulpvraag stellen of reageren op de hulpvraag van andere organisaties. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de Regionale Monitor waarin wij een overview geven van de impact van corona op de economie van de regio

Meer over corona en de regio

Meer over corona

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail