Midterm review; Provincie Gelderland

Provincie lanceert fonds voor grote maatschappelijke projecten

De provincie Gelderland komt met een nieuw fonds om grote maatschappelijke projecten van de grond te krijgen. De Gelderse Staten hebben ingestemd met het zogeheten Perspectieffonds Gelderland. Daarin komt 200 miljoen euro beschikbaar. De verwachting van de provincie is dat er door het nieuwe fonds en mede-investeerders 400 miljoen tot 1 miljard euro in Gelderland wordt geïnvesteerd.

Perspectieffonds Gelderland

De doelstelling van het fonds is dat de provincie samen met bedrijven, beleggers en andere overheden samenwerkt aan grote maatschappelijke projecten die niet door de markt alleen gerealiseerd kunnen worden. Sommige projecten zijn niet alleen onzeker, maar ook onrendabel; de investering wordt nooit helemaal terugverdiend, zo geeft de provincie aan. Daarom stelt het, aanvullend op het investeringsfonds, tien miljoen euro subsidie beschikbaar.

De provincie financiert maximaal de helft van een bepaald project. Hooguit twintig procent daarvan kan subsidie zijn. Tijdens een economische crisis, zoals de huidige coronacrisis, mag veertig procent van de provinciale bijdrage uit subsidie bestaan. Om het fonds te vullen wordt 200 miljoen euro uit het stamkapitaal van de provincie gehaald. De provincie verwacht dat het geld meerdere keren ingezet kan worden, want door leningen af te lossen en aandelen te verkopen komt geld na verloop van tijd opnieuw beschikbaar. Eventueel rendement vloeit terug naar de provincie.

Bijspringen op maatschappelijke opgaven

“Het Perspectieffonds is essentieel voor onze toekomst. Hiermee kunnen we eindelijk de forse investeringen creëren die we nodig hebben om echt werk te maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofproblematiek”, zegt Gelders gedeputeerde Jan Markink.

“Maatschappelijke opgaven aanpakken is moeilijk. Projecten om de energietransitie te realiseren, zoals de aanleg van warmtenetten, kosten veel geld en tijd en zijn onzeker. Bedrijven en commerciële investeerders kunnen dit soort projecten niet alleen trekken, daarom springt de overheid bij. Met het Perspectieffonds Gelderland wordt het risico voor de markt kleiner en kunnen we samen deze moeilijke maar belangrijke projecten oppakken.”

Meer over de provincie Gelderland

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail