Oost NL; ICE Amsterdam - Arnhem - Frankfurt; Railterminal Gelderland, Logistiek; GrensInfopunt, internationaal, banen, Legal Valley, infrastructuur

Oost NL wil meer dan alleen de economie in Oost-Nederland laten groeien

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL toonde vorige week goede jaarcijfers. Ook los van die resultaten is algemeen directeur Marius Prins tevreden met de economische ontwikkeling in de regio en de rol van Oost NL daarin. Zijn doelen zijn duidelijk: “We willen bedrijven mobiliseren en activeren om maatschappelijke uitdagingen als kansen te zien en daarmee de economie duurzaam te versterken.”

In 2018 groeide de Oost-Nederlandse economie als geheel sneller dan het landelijk gemiddelde, maar de verwachting is dat de Nederlandse economie in 2019 nog met slechts 1,5% groeit. Dat de groei afneemt komt mede door de krapte op de arbeidsmarkt.

Jullie jaarcijfers laten voor 2018 onder andere een positief financieel resultaat zien. Hoe kijken jullie terug op het afgelopen jaar?

“We zijn trots op de bijdrage die we hebben geleverd aan de uitvoering van het economisch beleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Dat heeft gezorgd voor substantiële investeringen in de regio. Dat leidt weer tot werkgelegenheid en een veerkrachtige economie.”

“De kracht van onze regio zit voor een belangrijk deel in de sectoren Health, Tech, Food en Energy. Juist daar ontwikkelen bedrijven innovatieve oplossingen met een grote maatschappelijke impact. Door onze focus op deze sectoren hebben we in 2018 resultaten geboekt waar we in Oost-Nederland trots op mogen zijn.”

Welke ontwikkelingen zien jullie op dit moment in Oost-Nederland?

“Onlangs bleek uit onderzoek dat mkb-bedrijven het nergens in Europa zo moeilijk hebben om aan geld te komen als in Nederland. Dat zet een verdere rem op de groei van economie. We zijn als investeerder vaak een enabler en lokken zo investeringen van bijvoorbeeld banken of private investeerders uit. We zijn bezig met de ontwikkeling van instrumenten om ondernemers in iedere fase van hun groei te ondersteunen.”

“In 2018 groeide de Oost-Nederlandse economie als geheel sneller dan het landelijk gemiddelde, maar de verwachting is dat de Nederlandse economie in 2019 nog met slechts 1,5 procent groeit. Dat de groei afneemt komt mede door de krapte op de arbeidsmarkt. Wie zien dat het mkb mede daardoor oog krijgt voor kwetsbare groepen in de maatschappij, zoals vluchtelingen of mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vinden we een positieve stap richting een inclusieve en innovatieve samenleving.”

Met de ontwikkeling van het CITC in Gelderland en het PITC in Overijssel en de gezamenlijke ondertekening van het PhotonDelta-convenant zetten we als regio een belangrijke stap in de geïntegreerde fotonica.

Welke uitdagingen zien jullie?

“De internationale onzekerheid rondom de Brexit en het handelsconflict tussen de VS en China zijn zorgwekkend, ook voor Oost-Nederland. We spelen daar op in, onder meer door actief contact te zoeken met Britse bedrijven die zich in onze regio zouden kunnen vestigen.”

Wat zijn jullie doelen voor de komende tijd?

“Economische groei helpt ons om ook stappen te zetten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Daar willen we een belangrijke rol in spelen. We willen in Gelderland onze rol pakken als het gaat om de klimaatdoelstellingen van de provincie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat kan gaan om bestaande technologieën, zoals het drijvend zonnepark bij Lingewaard, of de technologieën van morgen. Oost-Nederland heeft een sterk cluster van bedrijven dat actief is in innovaties rondom het thema energie en de opslag daarvan. Wij zetten daar als Oost NL op in, bijvoorbeeld met de activiteiten rondom Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Dat zien ook internationale bedrijven. Spiers New Technologies, een Amerikaans bedrijf dat batterijen revitaliseert en repareert, hebben we zo kunnen overtuigen zich in Ede te vestigen.”

“Ook sluiten we aan bij het AgriFood 2030-programma van de provincie waarmee we, samen met partners, ondernemers willen laten groeien en de regio wereldwijd nog sterker op de kaart willen zetten op het gebied van Food. En met de ontwikkeling van het CITC in Gelderland en het PITC in Overijssel en de gezamenlijke ondertekening van het PhotonDelta-convenant zetten we als regio ook een belangrijke stap in de geïntegreerde fotonica. Die markt groeit snel en Oost-Nederland heeft een koploperspositie, die we graag willen uitbouwen.”

Lees hier meer over de plannen van het CITC

Hoe zien jullie jullie eigen rol?

“We mobiliseren en activeren bedrijven om bijdragen te leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Bedrijven zijn in staat om samen met overheden en kennisinstellingen die uitdagingen aan te gaan. Onze bijdrage aan de Gelderse en Overijsselse economie is er altijd een van de lange termijn. Werken aan structurele verbetering en verduurzaming van de economie is juist in goede tijden van belang. Daar blijven wij ons het komend jaar dan ook graag voor inzetten. We kijken uit naar de voortzetting van de samenwerking met alle partijen in onze mooie regio.”

Meer over Oost-Nederland

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail