Octopus; Cluster Arbeidsmarkt 2021

Octopus serieuze oplossing voor het stageprobleem: ``Al decennialang stuiten studenten op problemen tijdens hun afstudeerstage``

Voor veel studenten is het vinden van een passende stageplek nogal complex. Opleidingen missen vaak de aansluiting met bedrijven, terwijl het bedrijfsleven niet weet waar het talenten moet zoeken en dus kwaliteiten van afstudeerders niet of maar deels benut. Tijd voor actie, vonden Robert van der Plas en Hans Scholten die met digitaal platform Octopus het stage-ecosysteem revolutionair willen veranderen.

Nogal wat studenten in het mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs lopen tijdens hun studie vertraging op. Vaak aan het begin, alles is ten slotte nieuw. Maar ook als ze bijna klaar zijn. “Al decennialang stuiten studenten op problemen tijdens hun afstudeerstage”, vertelt Hans Scholten. “Vaak ontbreekt het aan een goed aanbod, vinden onderwijsorganisaties het vanwege de afstand tot de praktijk lastig om kennis en kunde te leveren. Bovendien kunnen werkgevers het opleidingsaanbod niet vinden en zien ze het begeleiden van stagestudenten vooral als een tijdrovend karwei. Wat enorm demotiverend werkt, voor eigenlijk alle partijen.”

We creëren een economie van vraag en aanbod die leidt tot een hogere stagekwaliteit, meer afgeronde stages, waardevollere stages voor bedrijven, extra kennis over het bedrijfsleven bij docenten én een betere aansluiting van het lesaanbod op de praktijk.

Pilot Bovemij

Net als Scholten vond ook mede-ondernemer Robert van der Plas dat het ‘stageprobleem’ een serieuze oplossing verdiende. Dat resulteerde vier jaar geleden in de start van het Octopus-project. “We zijn gaan nadenken over het leggen van een betere, duurzame verbinding tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om het stage- en afstudeerplaatsenaanbod te vergroten. Daarbij werd ik getriggerd door een pilot bij Bovemij – waarmee ik toen zaken deed – dat nauw samenwerkte met de HAN bij het ontwikkelen van kwaliteitsstages.”

En dat leverde wat op: “Resultaat: tientallen succesvolle afstudeerplaatsen van HAN-studenten die aansluitend soms een baan bij Bovemij vonden. Begin 2018 zijn tijdens co-creatiesessies met onder meer Bovemij, verschillende opleidingen en oud-pilotstudenten nieuwe ideeën opgedaan. We hebben we onze visie verder aangescherpt en uitgewerkt.”

Airbnb van het onderwijs

In die visie is een belangrijke plaats ingeruimd voor de ontwikkeling van een digitaal platform dat studenten ondersteunt bij het vinden van stages en bedrijven helpt om zich te profileren. Ook biedt het ruimte om opleidingen en studentbegeleiders te ‘beoordelen’ via sterrenscores en reviews op basis van normen die kennisinstellingen zelf mee helpen opstellen.

Scholten: “Met Octopus kantelen we de hele organisatie van het onderwijs, door het krachtenveld te veranderen. Niet de fysieke muren van onderwijsorganisaties en bedrijven zijn langer leidend, maar de virtuele omgeving waarin alle stakeholders samen een integraal stagenetwerk vormen.” Van der Plas vult aan: “We creëren een economie van vraag en aanbod die leidt tot een hogere stagekwaliteit, meer afgeronde stages, waardevollere stages voor bedrijven, extra kennis over het bedrijfsleven bij docenten én een betere aansluiting van het lesaanbod op de praktijk. Octopus wordt de Airbnb van het onderwijs, een gamechanger die zorgt dat de beste studenten bij de beste bedrijven terechtkomen én andersom.”

Met Octopus kantelen we de hele organisatie van het onderwijs, door het krachtenveld te veranderen

Achterban motiveren

Totdat het spel écht op de wagen gaat, zijn Scholten en Van der Plas druk met het benaderen van onderwijsorganisaties en bedrijven, daarbij ondersteund door Richard Dobbbelmann, business associate bij The Economic Board. “De HAN, Fontys en Van Hall Larenstein hebben toegezegd dat ze meedoen en studenten voor het netwerk gaan leveren”, aldus Scholten. “Dan volgt het bedrijfsleven vanzelf, daar ben ik niet bang voor.”

Van der Plas: “Momenteel zijn de regio’s Arnhem-Nijmegen, de Achterhoek en Eindhoven en omgeving aangewezen als gebieden om Octopus als eerste uit te rollen. De komende tijd gaan we met onderwijsorganisaties intentieverklaringen opstellen waarin staat dat ze content leveren over hun opleidingen en over wat hun stagiaires precies voor bedrijven kunnen betekenen. Verder willen we sleutelpersonen rondom bedrijven vragen of zij hun achterban kunnen motiveren om op het platform naar studenten te zoeken of te adverteren, mede met het oog op de projectfinanciering.”

Uitdagingen op stagegebied vind je overal en zijn niet beperkt tot een of meerdere gebieden, maar schaalbaar naar nationaal, zelfs internationaal niveau. Daarom ook hebben we bij The Economic Board aangeklopt.

Van idealisme naar start-up

Dat Octopus daarbij op termijn de regionale grenzen zal gaan slechten, is volgens Scholten geen vreemde gedachte. “Uitdagingen op stagegebied vind je overal en zijn niet beperkt tot een of meerdere gebieden, maar schaalbaar naar nationaal, zelfs internationaal niveau. Daarom ook hebben we bij The Economic Board aangeklopt. Net als wij zoeken zij de verbinding met kennisinstellingen en bedrijfsleven, waarbij ze ook nog eens inzetten op de ontwikkeling en behoud van talent. Daarnaast heeft The Economic Board toegang tot netwerken die ons project op termijn alleen maar verder kunnen brengen.” En dan lachend: “Robert en ik zijn Octopus grotendeels uit idealisme gestart, maar langzamerhand begint het steeds meer op een interessante start-up te lijken.”

Meer over kennisinstellingen

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail