New Energy & Mobility Innovationlab

New Energy & Mobility Innovatielab op IPKW

De HAN heeft al twee gebouwen in gebruik op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Het Mobility Innovation Center (MIC) en het Powerlab (voor de gebouwde omgeving). Samen vormen ze de energiecampus O-Zone. De hogeschool en het IPKW zijn zo enthousiast over deze campus-opzet, dat er nu een derde locatie in voorbereiding is om een waterstoflab in te richten: het New Energy & Mobility Innovatielab.

Voor bedrijven is het heel interessant om te werken met tweedejaars, waarbij ze al heel snel kunnen zien of iemand zich ontwikkelt tot een projectleider of iemand die in een heel technische omgeving moeilijke sommen maakt.

Energiecampus O-Zone

Erik Folgering is programmaleider bij SEECE, HAN’s centre of expertise voor duurzame elektrische energie. Hij vertelt: “We zijn nu ruim twee jaar bezig met de energiecampus O-Zone op IPKW. Er zijn in die twee jaar permanent zo’n honderd studenten bezig geweest met opdrachten voor het bedrijfsleven. We zijn naar een steeds professionelere omgeving aan het ontwikkelen. Dat zit ‘m in de uitstraling van het gebouw tot het gedrag en de resultaten van de studenten in de projecten.” 

Lees meer over de start van de O-Zone

New Energy & Mobility Innovatielab

Aan het eind van dit jaar is de pilot met O-Zone afgelopen, deze werd gefinancierd vanuit de provincie. Het idee is daarna verder te gaan met bedrijven, voortbouwend op de ervaring met O-Zone. De HAN en IPKW zijn samen hard bezig te werven bij het regionale bedrijfsleven. Folgering: “In februari 2020 willen we het Innovatielab klaar hebben als hybride leeromgeving. Samen met de grote energiebedrijven uit de omgeving, maar ook start-ups kunnen er terecht en natuurlijk onze studenten.”

Een mooie lichte hal die nog leegstaat op IPKW zal het toneel worden van samenwerking tussen start-ups, grote spelers als Alliander en HAN-studenten. “We kunnen op korte termijn zorgen voor elektra, wifi en koffie en dan kunnen we aan de slag. Daar kunnen we het aantal studenten verdubbelen. Deze hybride leeromgeving gaat de interactie tussen opleiding en werkveld steviger aanzetten.”

Lectoraten als verbinders

De verschillende technische lectoraten van de HAN spelen daarbij meer en meer een sleutelrol als verbindende factor tussen bedrijfsleven en onderwijs. Ze leveren de basis voor het onderzoek waar studenten mee aan de slag kunnen. Het blijkt een heel prettige formule om in te werken, vooral vanwege de duurzaamheid in de relatie met het regionale bedrijfsleven.

De campusopzet begon met 120 studenten. Nu lopen er zo’n vierhonderd studenten rond per jaar, die vanaf hun tweede jaar betrokken zijn bij dit soort projecten: weg van school, met bedrijven aan de slag. Studenten vinden het vaak veel leuker dan ‘sommetjes-uit-een-boek’ maken. Al blijft ook dat natuurlijk nodig en wordt de helft van de tijd besteed aan die basics. Wat voor de HAN een uitdaging is, is dat studenten soms tegen aspecten aanlopen bij de bedrijfsopdrachten, die ze nog niet gehad hebben in het onderwijs. Dit vraagt veel flexibiliteit in het onderwijs. Kunnen studenten vrijstelling krijgen voor onderdelen die ze al leren tijdens de praktijkopdrachten bijvoorbeeld?

Over SEECE

SEECE, onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, is een publiek-private samenwerking tussen het energie-gerelateerde bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De keypartners zijn DNV GL, Alliander, TenneT, ALFEN, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Lees meer over SEECE.

Meer over SEECE

TwitterLinkedInEmail