regioplatform, informatie-portal; Monitor 1e halfjaar 2018

The Economic Board Monitor 1e halfjaar 2018

Jaarlijks publiceert The Economic Board haar jaarverslag, waarin inzage wordt gegeven in de activiteiten en uitgaven van het afgelopen jaar. Halfjaarlijks blikken wij terug op het voorbije halfjaar van 2018 en kijken wij vooruit op de tweede helft van het jaar met de Monitor 1e halfjaar 2018. Deze kunt u hier lezen en / of downloaden. Let op: in de downloadbare versie vindt u aanvullende informatie.

Woord vooraf

De eerste helft van 2018 ging in een oogwenk voorbij. Onze wervelende roadtour langs de deelnemende gemeenten was een doorslaand succes. Meer dan 1.500 geïnteresseerden hebben de vr-experience gezien, de reacties waren bijzonder positief. De meest gehoorde uitspraak was: “Wow – ik wist niet dat er zo veel mooie dingen in onze regio gebeuren.” En laat dat nou precies zijn waar The Economic Board zich voor inzet. Bijzondere verhalen horen, zien en delen. Ook via Twitter; daar gingen we aan het eind van het eerste halfjaar al hard richting het jaardoel van 2.500 volgers.

Een ander hoogtepunt in het eerste halfjaar waren de informatieavonden voor de (nieuwe) gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden. Op verschillende inspirerende locaties werden de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen in de board en de regio. Boardleden voerden levendige discussies met maar liefst 45 bestuurders en raadsleden, die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om zich rechtstreeks te laten informeren. Ook konden zij uit eerste hand van een aantal bedrijven horen wat de meerwaarde van samenwerking voor onze regionale bedrijven betekent – en tijdens de borrel konden enkele bedrijven en gemeenten zelfs zakelijke vervolgafspraken maken.

De schrijver Godfried Bomans zei eens: “Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze dezelfde taal spreken.” Hetzelfde zou je kunnen zeggen over kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Het is mooi om te ervaren dat persoonlijk contact in triplehelix-verband ertoe bijdraagt dat we elkaars taal steeds beter leren spreken en dat we hierdoor elkaar steeds beter leren begrijpen.

Sigrid Helbig
Directeur

Download de monitor

Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2021

Jaarverslag 2020

Tactisch Plan

Strategisch Plan 2020 – 2025

Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2020: Op weg

Jaarverslag 2019

Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2019: Nieuwe energie

Evaluatie The Economic Board: Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben behoefte om door te gaan met triplehelix-samenwerking

Jaarverslag 2018: Dit was pas het begin

Jaarverslag 2017: Samen voor de regio

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail