webinar groeiversneller; mkg; aanvragen COL; investor readiness program; groeiversneller food; webinar reshoring; Bart Heuts Oost NL Duurzame ontwikkeling, de kracht van Gelderland en Overijssel; noodhulp start-ups; Wendy de Jong directeur Oost NL

MKB Kredietfaciliteit Gelderland financiert innovatieve mkb’ers

De provincie Gelderland stelt via Topfonds Gelderland elf miljoen euro beschikbaar voor MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). Dit fonds financiert innovatieve Gelderse mkb’ers die actief zijn op het gebied van Food, Health, Tech, Energy en de cross-overs daartussen. Hiermee richt MKG zich ook op veelbelovende Gelderse bedrijven in de topsectoren, die door de coronacrisis moeilijk aan kapitaal komen.

Oost NL is fondsmanager van Topfonds Gelderland. Gelderse mkb’ers kunnen bij Oost NL terecht voor deelname in het aandelenkapitaal of verstrekking van leningen. Volgens Wendy de Jong, algemeen directeur van Oost NL, zijn innovatieve mkb’ers cruciaal voor de innovatiekracht en het toekomstige verdienmodel van Gelderland. “Precies voor deze groep stelt de provincie Gelderland kapitaal beschikbaar. Daarmee blijven innovatieve ondernemers in Gelderland in staat te werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit leidt tot banen en een sterkere regionale economie.”

Juist nu

Volgens Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor onder meer economie en innovatie, is het juist nu belangrijk om te zorgen voor voldoende middelen voor innovaties. “Ook voor Gelderse mkb’ers, want ook die hebben problemen bij het financieren van hun innovaties. Innovaties in de sectoren Food, Health, Tech, Energy en de cross-overs dragen bij aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Met dit fonds helpen we mkb’ers de coronacrisis te overbruggen en een sterke basis te bouwen voor herstel straks en een versterking van de Gelderse economie op lange termijn. Hoe mooi zou het zijn als onze Gelderse ondernemers erin slagen om daar geld mee te verdienen en banen te creëren?”

IEG

De voorwaarden van MKG komen overeen met die van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG). Omdat de financiële middelen van het innovatiedeel van IEG volledig zijn ingezet is het MKG-fonds opengesteld. De looptijd bedraagt drie jaar en het betreft een tijdelijk fonds ter overbrugging van de gevolgen van corona. MKG investeert onder marktconforme condities. Innovatietrajecten waarin private investeerders (onder gelijke voorwaarden en condities) mee investeren krijgen de voorkeur.

Voor meer informatie over MKG kunnen ondernemers zich richten tot Oost NL.

Meer over Oost NL

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail