MKB-deal; digitaliseringsvouchers

MKB-deal Arnhem - Nijmegen: investering van 1,6 miljoen in mkb door bundeling van krachten

Een impuls geven aan digitalisering in het mkb. Dat is het doel van de MKB-deal Arnhem – Nijmegen Sm@rt Together. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft hiervoor een bedrag van 400.000 euro toegekend. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro, dankzij een belangrijke financiële bijdrage van de regiogemeenten.

De achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen gaan de komende drie jaar onder de noemer Sm@rt Together samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij uiteenlopende vragen en investeringen rond digitalisering – van het opzetten van een webshop of socialmediacampagne tot het ontwikkelen van afzetmarkten en verdienmodellen. De meeste mkb’ers beseffen, mede door de ontwikkelingen rondom Covid-19, dat digitalisering kansen met zich meebrengt voor groei en innovatie, maar hebben vaak niet het geld, de tijd en de kennis om deze daadwerkelijk te benutten.

Bundeling van krachten

Dat de regio Arnhem – Nijmegen de MKB-deal Sm@rt Together binnen heeft gehaald, is mede te danken aan het bundelen van de krachten in de regio en een belangrijke financiële bijdrage van de gemeenten.

De MKB-deal is een belangrijke mogelijkheid om het midden-en kleinbedrijf in onze regio te ondersteunen.

Peter de Baat, burgemeester van de gemeente Montferland en namens de regio bestuurlijk voortrekker van het voorstel, is blij met het behaalde resultaat. “De MKB-deal is een belangrijke mogelijkheid om het midden-en kleinbedrijf in onze regio te ondersteunen. Het biedt hen een boost richting de toekomst in de informatiesamenleving. Een prachtig resultaat voor de ondernemers, de achttien gemeenten van de regio Arnhem – Nijmegen en de provincie Gelderland.”

Activiteiten MKB-deal Arnhem – Nijmegen

Daarom worden vanuit de regio de komende drie jaar diverse activiteiten voor en met bedrijven georganiseerd. Denk aan één op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers, en aan werksessies met experts waarbij bedrijven kennis en ervaringen kunnen delen. Daarnaast wordt ingezet op een intensieve samenwerking tussen bijvoorbeeld ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid; een maatgerichte aanpak waarvan uiteindelijk de hele lokale en regionale economie zal meeprofiteren.

De MKB-deal Arnhem – Nijmegen sluit aan op bestaande initiatieven die digitalisering bij bedrijven stimuleren, zoals de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen en de adviesvouchers van Boost.

Gezamenlijk voorstel

De MKB-deal Sm@rt Together is ingediend door achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen (Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, RvN@ en de Ondernemersverenigingen: VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB.

Naast de regio Arnhem – Nijmegen heeft ook de regio Foodvalley een MKB-deal binnengehaald. Regio Foodvalley ontvangt 375.000 euro voor en zet daarmee in op het verduurzamen, versterken en verbinden van de initiatieven die er in de regio zijn.

Meer informatie over de MKB-deal Arnhem – Nijmegen

Bekijk hier de interviews en video over de MKB-deal Sm@rt Together van het ministerie van EZK.

Meer over MKB-deal

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail