MindAffect brain-computerinterface

MindAffect vergaart een miljoen aan investeringen voor brein-computerinterface

MindAffect is een spin-off van het Donders Instituut. Het werd opgericht in september 2017. Nu werkt een team van tien mensen aan een computerinterface die je met breinsignalen kunt besturen.

Communiceren met je hersens

ALS-patiënten (en andere locked-in patiënten) kunnen straks communiceren met zorgverleners en geliefden. Hiervoor dragen patiënten een headset die de elektrische breinactiviteit meet. Ze richten hun aandacht op speciaal ontworpen beelden, zoals een voor dit doel ontwikkeld toetsenbord. De interface matcht breinsignalen met de beelden, zodat patiënten letter voor letter kunnen spellen.

Deze methode is snel en betrouwbaar, en je hoeft er niet voor te oefenen. Op muziekfestival Lowlands schreven honderden mensen samen een verhaal met deze interface.

Nieuwe investeringen

Voor een deel werd het werk van MindAffects gefinancierd door verschillende internationale ALS-stichtingen. Deze financiële middelen worden nu uitgebreid met een miljoen euro aan durfkapitaal door een groep Nederlandse investeerders.

Een volgende stap: ook thuis communiceren met mens en apparaat

CEO Ivo de la Rive Box van MindAffects vertelt: “Wij zijn een spin-off van het Donders Instituut. Wij hebben dus technologie meegekregen, onze taak is nu om er een product van te maken. Voor de eerste fase daarvan zijn we nu gefinancierd. Met deze middelen kunnen we een eerste generatie ontwikkelen die we zullen testen met patiënten.”

MindAffect is ook gericht op het ontwikkelen van interfaces die mensen thuis kunnen gebruiken. Later dit jaar hopen ze te kunnen starten met testen. “.Ons streven is beslist om een product te ontwikkelen dat in de eigen huisomgeving gebruikt kan worden. De gebruiker krijgt een headset en de interface wordt een iPad-applicatie, die communicatie mogelijk maakt. Daarna zullen we ook knipperende LED-lampjes introduceren, die gekoppeld kunnen worden aan domotica-systemen. Zo zou je een module bij een deur kunnen plaatsen en als die bekeken wordt opent de deur

Investeerders

De groep die het durfkapitaal verschafte bestaat uit Bernard Muller, ondernemer en zelf ALS-patient, de oprichters van Quby en medical specialistic company Isala. Ook OostNL neemt deel.

CEO Ivo de la Rive Box van MindAffect is trots op deze investering:

We voelen ons vereerd dat zo veel stakeholders in de markt ons het vertrouwen hebben gegeven om onze technologie verder te ontwikkelen, voor mensen die hun vermogen tot communiceren zijn kwijtgeraakt.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail