extra investering investeringsagenda, Rabobank, circulaire economie, gezamenlijke investeringsagenda, economische barometer, investeren in de regio; nieuwe arbeidsplaatsen

Overheden kiezen voor gezamenlijke investeringsagenda

Met een investeringsagenda van bijna 50 miljoen euro laten de gemeenten Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland zien dat het hen menens is om de regio terug te brengen in de top van best presterende regio’s in Nederland. Met gerichte investeringen in de sectoren Gezondheid (Health) en Energie (Energy) sluit dit pakket aan investeringen aan bij het profiel dat deze regio onderscheidend maakt.

De investeringsagenda is een eerste stap naar veel meer investeringen in de regio als het aan de drie partijen ligt. Arnhems wethouder Ron König: “Dit soort overheidsinvesteringen vormen vaak een vliegwiel voor investeringen van andere partijen zoals het Rijk, Europa of particuliere investeerders. We bewijzen hiermee als overheden dat onze ambitie, om als regio bij de best presterende regio’s van Nederland te horen, niet alleen bij woorden blijft. ”

Langjarig commitment

De drie overheden hebben afgesproken om minstens tien jaar vast te houden aan de ingezette koers. Naast investeringen in gezondheid en energie is er ook geld beschikbaar voor de beide binnensteden van Arnhem en Nijmegen. En ook een meer randvoorwaardelijk thema als bereikbaarheid kan rekenen op geld van de drie overheden.

Dezelfde doelen

Gedeputeerde Bea Schouten: “Dit is een mooie stap: de grote overheden in deze regio maken werk van dezelfde doelen. Bovendien sluiten we met dit pakket aan investeringen aan bij de koers die we met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs hebben ingezet via The Economic Board. Voor het vervolg hebben we andere gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in deze regio ook hard nodig.”

Raakvlakken

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen is verheugd met de investeringsagenda: “Het gezamenlijke karakter van de investeringsagenda bewijst dat we als overheden ons profiel op het gebied van Health en Energy consistent doorvoeren. In combinatie met de meerjarige samenwerking ben ik ervan overtuigd dat we de economische kracht van de regio nog verder kunnen uitbouwen.”

Versterken locaties

De investeringen in Health en Energy richten zich vooral op het versterken van de locaties waar dit type bedrijvigheid zich concentreert. In Arnhem geldt dat voor Industriepark Kleefse Waard en de verbinding met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Van Hall Larenstein. In Nijmegen geldt dat voor Campus Heyendaal en de Novio Tech Campus.

Binnensteden

Voor de ontwikkelingen van beide binnensteden wordt bijna 25 miljoen gereserveerd. Dat gaat onder meer naar projecten als het Stationsgebied en het Valkhofkwartier in Nijmegen. In Arnhem komt er geld voor het ontwikkeling van het Bestuurskwartier en een Creatieve Corridor. Het doel is dat de binnensteden Arnhem en Nijmegen elkaar gaan aanvullen met elk hun eigen karakter en onderscheidende aanbod.

Volop raakvlakken

Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, is blij met de investeringsagenda: “Het is een goede stap dat de overheden elkaar gevonden hebben in gezamenlijke thema’s en dat zij met elkaar afspraken hebben gemaakt hoe deze thema’s verder uit te werken. Dat er volop raakvlakken zijn met de onderwerpen waar The Economic Board zich mee bezig houdt is goed om te constateren. Kennisinstellingen – maar zeker ook het bedrijfsleven – zijn dan ook actief betrokken bij de totstandkoming van deze agenda.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail