Midterm review; Provincie Gelderland

Gelderlanders mogen mening geven over extra investering van 200 miljoen euro

De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn van plan de komende twee jaar meer te investeren, met name om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Ze stellen een extra investering van 200 miljoen euro voor. Dat doet de provincie Gelderland in het zogeheten Midterm review, een tussenbalans halverwege de bestuursperiode. Provinciale Staten besluiten er in april 2021 over. Daarvoor vragen ze de inwoners van Gelderland op 10 april om hun mening.

Jan Markink, de gedeputeerde die over financiën gaat, laat er op de site van de provincie geen misverstand over bestaan wat de reden van de geplande extra investering is. “We zitten midden in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en de samenleving en de economie worden hard geraakt. We willen daarom de komende twee jaar breed en extra investeren in Gelderland.”

Ook zegt hij: “We hebben de afgelopen twee jaar veel gedaan, maar ondanks onze inspanningen liggen we zeker niet overal op schema.” Het huidige provinciebestuur investeerde in die periode 620 miljoen euro in Gelderland, dat werd verdeeld over 145 programma’s, subsidieregelingen en projecten. Dat het volgens Markink niet op schema ligt, komt volgens hem door een combinatie van oorzaken: de inzet van de provincie is niet altijd bepalend, corona en stikstof werken soms vertragend en een deel van de plannen moet hun vruchten nog gaan afwerpen.

Mening inwoners Midterm review provincie Gelderland

De extra 200 miljoen zou uit het stamkapitaal moeten komen. “Voordeel van een spaarrekening is dat je in tijden van crisis extra kunt investeren. Daar maken we nu dankbaar gebruik van. We moeten er wel voor zorgen dat ook toekomstige generaties extra kunnen investeren in tijden van crisis”, aldus Markink.

In april besluiten Provinciale Staten over de kadernota. Dat doen ze pas nadat ze de inwoners van Gelderland om hun mening hebben gevraagd. Dat gebeurt tijdens een online bijeenkomst op 10 april. In juni wordt de provinciale inzet voor de komende twee jaar vastgesteld.

Meer over de provincie Gelderland

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail