studenten Circulaire Economie HAN

De student als changemaker binnen de organisatie: nieuwe master Circulaire Economie

In september 2019 start er een unieke master op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Doel van de master Circulaire Economie is om studenten op te leiden tot professionals die de transitie naar een circulaire economie helpen versnellen. Ellen Burger, opleidingscoördinator en programmacoördinator bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vertelt meer over dit bijzondere programma.

Masterstudenten kunnen een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering

Hbo-master Circulaire Economie

Er zijn niet veel economische doorstroommasters in het hbo die bekostigd zijn”, begint Burger. “Daardoor gaan veel studenten die door willen studeren naar een universiteit. En dat betekent eerst een premaster en dan pas beginnen aan een master.” Ook merkten ze bij de HAN dat er onder de studenten een behoefte leeft voor een vervolgmaster met een meer praktische dan academische inslag. “We zijn gaan kijken welke thema’s er nu spelen: wat doet er echt toe. Op dit moment houden veel bedrijven zich bezig met circulariteit en duurzaamheid. Daar zijn we mee verder gegaan.”

Het resultaat is een masterprogramma Circulaire Economie, dat studenten tot “professionals opleidt die de omslag in gang kunnen zetten en ethisch goede keuzes kunnen maken.” Het programma gaat één jaar duren en dat is zwaar, onderkent Burger: “In dat jaar moet je én op masterniveau komen én een ambitieus programma volgen. Je doet deze master er zeker niet even bij. Studenten die deze opleiding willen volgen, moeten al enthousiast zijn over duurzaamheid en een visie kunnen en willen ontwikkelen.”

Geen stage, geen thesis

De master is anders ingestoken dan de gemiddelde masteropleiding in Nederland. Zo hoeven studenten geen stage te lopen of een thesis te schrijven. Burger: “De studenten gaan samen met een opdrachtgever uit het bedrijfsleven of overheidsinstelling aan de slag. Zij kijken vanuit het perspectief van de meervoudige waardecreatie. De focus ligt dus niet alleen op geld, de financiële waarde, maar ook op het creëren van ‘waarde’ op sociaal-relationeel en milieutechnisch vlak. Waar staat de organisatie op het gebied van duurzaamheid? Waar liggen risico’s? Na een analyse op de verschillende waarden moeten ze met een oplossingsaanpak komen en die uitwerken en zo mogelijk uitvoeren. Zo werken ze samen met de organisatie en werken gelijktijdig aan hun masterportfolio. Doel is uiteindelijk om de transitie naar circulariteit in de organisatie waarvoor ze aan de slag zijn gegaan te versnellen en de mindset in die organisatie te veranderen.”

De studenten werken in een innovatiewerkplaats. Dat is een plek waar zij samen met docenten, lectoren en mensen uit de praktijk aan de slag gaan. De bedoeling is dat niet alleen de student, maar alle betrokkenen hiervan leren. Het gaat om kennis ontwikkelen op het gebied van circulaire economie.

Bedrijven moeten wel echt aan de slag met de student en de transitie. Het is niet vrijblijvend.

Deelname is niet vrijblijvend

Als hbo-instelling heeft de HAN veel ervaring in het werken met regionale partijen. “Wij zitten steeds meer in die samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven”, zegt Burger. “Door onze relaties in de regio kunnen we een boeiende leer- en werkomgeving bieden aan de studenten. We haken met de master nu aan bij het Centre of Expertise – Meervoudige Waarde Creatie i.o., waar bedrijven en organisaties zoals KIEMT aan gelieerd zijn.”

Als de master in september 2019 van start gaat, zijn er bedrijven nodig waar de studenten aan de slag kunnen gaan. “Wij willen samenwerken met bedrijven die zich bezig houden met circulariteit en die samen met studenten aan de slag willen gaan met duurzaamheidsvraagstukken”, besluit Burger.

Bent u als bedrijf geïnteresseerd in deelname aan de Innovatiewerkplaats en de master Circulaire Economie? Dan kunt u contact opnemen met Ellen Burger via ellen.burger@han.nl.

Ook interessant

ARN brengt circulaire keten bij elkaar

Laat u inspireren in de Nationale week van de Circulaire Economie

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail