Groene allianties de Liemers; Mark van Westerlaak

Mark van Westerlaak: 'Via verbinding zorgen voor collectief eigenaarschap op basis van meervoudige waarde'

Begin 2019 keken we met bestuurslid Mark van Westerlaak van Groene Allianties De Liemers terug op 2018. Een jaar verder zijn we benieuwd waar het collectief nu staat. Welke kant ziet ze het opgaan met The Economic Board en in de regio?

Mark van Westerlaak

Mark van Westerlaak van de Groene Allianties

“Waar wij in 2018 nog veel aan het verbinden waren, hebben wij in 2019 veel verbindingen gecreëerd en vorm gegeven. Dat heeft afgelopen jaar het voor ons belangrijke energieverbond voor het Duurzaam Gelders Eiland in de gemeente Zevenaar opgeleverd.

Samen met partners gaan we ons inzetten om alle inwoners en bedrijven van het eiland in 2023 van lokaal opgewekte groene stroom te voorzien. De ondernemers stellen hun terrein beschikbaar voor de opwek van energie en nemen, net als woningstichting Vryleve, de opgewekte energie af. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen helpt bij het onderzoek. Wiek-II zet zich samen met de Groene Allianties Liemers in om burgers en bedrijven bij het plan te betrekken zodat ze het initiatief gaan ondersteunen.

Een ander belangrijk initiatief is dat we samen met ondernemersvereniging Lindus en de provincie Gelderland een meerjarig programma gaan uitwerken voor 34 toekomstbestendige bedrijventerreinen.  Het programma delen we op in drie pijlers: duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaal economisch.

Lees hier meer over het energieverbond voor het Gelders Eiland

Producten in de markt

Naast de collectieve verbindingen zetten wij als Groene Allianties De Liemers ook een drietal producten in de markt.

Regie op Energie biedt ondernemers, organisaties en instellingen gedurende vier jaar de mogelijkheid besparingsmogelijkheden in beeld te brengen en de voortgang te monitoren.

Zon op je dak helpt ondernemers op bedrijventerreinen om van hun bedrijfsdak(en) een zonnedak te maken voor het opwekken van energie én besparen van geld.

Collectieve inkoop waarmee we ondernemers en instellingen kunnen voorzien van groene stroom.

Mooie afspiegeling

Niemand voelt zich eigenaar van het verduurzamen van de omgeving. De belangrijkste uitdaging is om het samen te doen. Groene Allianties De Liemers blijft zich inzetten om via verbindingen te zorgen voor collectief eigenaarschap. Dat levert ook meervoudige waarde voor de regio.

Daarom juichen we het toe dat zij een aantal van onze projecten ondersteunen. Zij zijn een mooie afspiegeling van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Belangrijke partijen om het collectieve eigenaarschap uit te kunnen dragen. Wij willen graag het regelmatige contact dat we hebben continueren.”

Meer vooruit- en terugblikken

Meer over Groene Allianties De Liemers

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail