Goede Zorg Proef Je; ICAI-lab Precision Health; groente en fruit online verspillingsschap voedselverspilling, Duurzaam eten verspilling, Vitalnext

Landbouwminister zet in op korte ketens en meer waardering voor boeren

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) reageerde positief op initiatiefnota ‘Verbinding boer(in)-burger. Voedsel dichtbij’ vanuit de Tweede Kamer. Zij noemt een aantal mogelijkheden om korte ketens in de voedselproductie te stimuleren en boeren en consumenten met elkaar te verbinden.

Het verkleinen van de afstand tussen primaire producenten en burgers vind ik belangrijk om onder meer de waardering van voedsel te vergroten.

Handelsmissie in eigen land

Een van de plannen is om een handelsmissie in Nederland te organiseren. Daarbij helpen de provincies dan met organiseren om hun streekproducten te promoten. Met streekproducten wordt hier bedoeld: typische producten uit de streek die ook landelijk of internationaal verkocht worden.

Taskforce Korte Keten

Op dit moment is de levering van regioproducten aan supermarkten nog moeilijk voor een kleinere ondernemer. De logistieke kosten zijn namelijk hoog in verhouding tot een grootschaliger aanpak. Daarom wil de minister de Taskforce Korte Keten officieel erkennen. Deze organisatie brengt kleine voedselproducenten bij elkaar om kennis te bundelen en gezamenlijk oplossingen te bedenken.

De minister gaat ook praten met supermarkten over een bredere introductie van de lokale producten in de schappen van de winkels. Er komt een benchmark om te bekijken er daadwerkelijk meer regioproducten in het schap belanden.

Regelgeving

Wet- en regelgeving kan belemmerend werken voor kleinere producenten, omdat deze bedoeld is voor grootschalige producenten. De minister wil de knelpunten in kaart brengen en aanpakken. Daarbij blijft de voedselveiligheid natuurlijk wel gehandhaafd.

Platform Multifunctionele Landbouw (MFL)

Zorgboerderijen, boerderijwinkels, agrarische kinderopvang, allemaal dragen ze bij aan het contact tussen voedselproducent en hun klanten. Om dit verder te stimuleren is het MFL in het leven geroepen.

Gezond voedsel in het onderwijs

Jong geleerd, oud gedaan, scholen krijgen financiering vanuit het programma Jong Leren Eten. Hierdoor kunnen ze voedsellessen verrijken met praktijkervaring. Zoals werken in de moestuin, zelf koken of kijken op de boerderij.

Meer over korte ketens

TwitterLinkedInEmail