Kamerleden in Nijmegen om te praten over sport, gras, voeding en gezondheid

Op vrijdag 6 september kwamen Eerste en Tweede Kamerleden en Gelderse experts in sport, gezondheid en voeding bijeen bij het Gelderse bedrijf Barenbrug. In de Nijmeegse vestiging van deze innovatieve grasontwikkelaar wisselden betrokkenen informatie uit over innovaties rondom sport, voeding, gezondheid en gras. Daarbij werden praktijkvoorbeelden uit de regio aan de Kamerleden voorgelegd.

Dat zijn prachtige voorbeelden en dat gebeurt gewoon hier in Gelderland

Bedrijven en kennisinstellingen werken in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen samen om de sportwereld zowel gezonder als duurzamer te maken. The Economic Board nodigde daarom voor deze werkbijeenkomst Eerste en Tweede Kamerleden uit die ofwel in Gelderland wonen ofwel in relevante commissies in de Kamer deelnemen. Doel is om op deze wijze de Kamerleden op de hoogte te brengen van de interessante ontwikkelingen met bijbehorende hoogtepunten en valkuilen.

Aanwezige Kamerleden waren Eerste Kamerlid Esther–Mirjam Sent van de PvdA en hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit, en Tweede Kamerleden Hayke Veldman van de VVD en Lisa Westerveld van GroenLinks.

Dat de informatie die Kamerleden tijdens de terugkerende werkbijeenkomsten zeker helpt, bleek uit een gesprek met Sent. Zij was ook aanwezig bij een eerdere bijeenkomst van The Economic Board over Digital Security en zei daarover: “Bij de vorige bijeenkomst van The Economic Board hadden we het over digitalisering en big data. Wat ik toen heb geleerd is dat de Europese wetgeving niet hetzelfde in alle landen wordt geïmplementeerd. De dinsdag erna had ik een debat in de Eerste Kamer en vroeg ik aan de minister: ‘Hoe kan het nou dat wij in Nederland roomser zijn dan de Paus? Dit heb ik bij The Economic Board geleerd en ik vind dat we daar aandacht voor moeten hebben in Den Haag’.”

Belang van sport

Barenbrug Jan van Dellen

Boardlid Jan van Dellen vertelt de Kamerleden over het belang van innovatie rondom grote sportevents.

Sport is belangrijk in de regio. Hier vinden grote internationale sportevenementen plaats, die een duidelijke impact hebben op de samenleving. Zo gingen in 2016 de eerste twee etappes van de Giro d’Italia van start in Arnhem en Nijmegen.

Ook voor de komende twee jaar staan er diverse grote sportevenementen op de planning. Alleen al in Arnhem worden er in 2021 en 2022 de European Company Sport Games, het wereldkampioenschap BMX op Papendal en het wereldkampioenschap Volleybal voor vrouwen georganiseerd. Jan van Dellen, lid van The Economic Board en wethouder Sport en Economie, riep de Kamerleden dan ook op om mee te werken aan de ontwikkeling van een living lab waar duurzame innovaties rondom deze grote sportevents vorm kunnen krijgen: “Sport en economie kunnen helpen bij het aanpakken van onze grootste regionale opgaven.

Sport en innovatie

Jeroen Wouters is innovatie-manager Sport en Voeding bij Sportcentrum Papendal en voorzitter het coördinatieteam van topcentrum Eat2Move. Wouters opereert binnen een groot netwerk van bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in voedingsinnovatie en hij is betrokken bij de ontwikkeling van vele projecten en producten op het gebied van sport en voeding.

Dit heb ik bij The Economic Board geleerd en ik vind dat we daar aandacht voor moeten hebben in Den Haag

Hij vertelt hoe belangrijk het is om niet alleen initiatieven van topsportrestaurants als dat van Papendal te ondersteunen, maar juist ook om aandacht te besteden aan normale sportkantines. Zij hebben een sociale functie en kunnen helpen bij het promoten van gezond eten: “Voeding op maat zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Hayke Veldman: “Ik neem weer een heel mooi voorbeeld mee naar Den Haag: Eat2Move, een samenwerkingsverband van allerlei Gelderse organisaties die bezig zijn met sport en innovatie. En dan met name innovatie gericht op de voeding van sporters. Veel mensen zullen zeggen, dat is alleen voor sporters bedoeld, maar uiteindelijk zijn dat allemaal innovaties die we ook kunnen uitrollen naar andere mensen.”

Veldman houdt zich in de Kamer ook bezig met het preventieakkoord: “We weten dat de helft van de bevolking in Nederland overgewicht heeft en dat veel mensen eigenlijk gezonder zouden moeten leven. Al die innovaties die ze nou op Papendal met Eat2Move met al die organisaties aan het ontwikkelen zijn, die kunnen straks de hele bevolking helpen om zo gezond mogelijk te leven. Al die technologische snufjes en ontwikkelingen die nu in de kinderschoenen staan, kunnen over een aantal jaren voor iedereen makkelijker toegankelijk zijn. Dat zijn prachtige voorbeelden en dat gebeurt gewoon hier in Gelderland.”

Sociale functie

Tot slot sprak Bert Steenbergen, hoogleraar Orthopedagogiek bij de Radboud Universiteit en kwartiermaker voor de Nijmeegse Kennisagenda Sport & Bewegen, de Kamerleden toe. De Radboud Universiteit, Radboudumc en de HAN hebben samen met een aantal maatschappelijke partners zoals de gemeente Nijmegen en GGD de ‘Kennisagenda Sport & Bewegen’ opgesteld. Deze kennisagenda rust op drie pijlers: iedereen in beweging, een leven lang gezond en sociale innovaties in de sport. Op deze speerpunten zal de komende jaren gezamenlijk onderzoek worden gedaan en onderwijs worden gegeven. Zijn boodschap: “Richt je op het sociale netwerk van een persoon. Dat is een key-factor om iemand in beweging te krijgen of te houden.”

Esther–Mirjam Sent: “Wat ik in Den Haag merk is dat we vaak in hokjes denken. Dat we daar een ministerie hebben, en nog één, en daar nog een ministerie. Ik heb geleerd hoe belangrijk samenhang is. Vaak moet je keuzes maken. Nu gaat het juist om hoe dingen samen elkaar kunnen versterken. Sport kan de economie versterken, voeding heeft een invloed op sport. Samen is een heel belangrijke boodschap.”

Hightech-gras

Barenbrug

Christiaan Arends van Barenbrug vertelt over de innovaties waar men zich bij het bedrijf mee bezig houdt

De bijeenkomst vond plaats bij Barenbrug. Dit bedrijf uit Gelderland ontwikkelt verbeteringen en nieuwe concepten voor alle toepassingen van gras. Barenbrug is wereldwijd specialist in hightech-gras en hun gras wordt gebruikt bij prestigieuze sportevenementen, zoals de Olympische Spelen, het WK- en het EK-voetbal.

Christiaan Arends, hoofd Marketing en Sales bij Barenbrug: “Barenbrug is een familiebedrijf. Al 115 jaar oud. We zijn gespecialiseerd in gras, maar wel met een focus op innovatie. We zijn al heel ver, maar we zijn nog lang niet waar we zijn willen. Op het gebied van research & development kunnen we nog heel veel doen om ervoor te zorgen dat wij nog beter inspelen op de vraag van de eindgebruiker. Met nieuwe technieken waar wij nu veel in investeren denken wij dat wij echt grote oplossingen kunnen brengen in de komende 10 – 20 jaar.” Momenteel verdiept Barenbrug zich bijvoorbeeld in de mogelijkheden om een nieuw soort voedergras voor onder andere koeien te ontwikkelen. Doel is om de uitstoot van methaangas drastisch te verminderen, doordat koeien minder scheten zouden laten van de nieuwe grassoort.

Lees hier het volledige interview met Barenbrug over gransinnovaties in het FD

Natuurlijk ging het ook over de voor- en nadelen van kunstgras. Een discussie die Lisa Westerveld herkent binnen haar partij: “Ik ben in Den Haag woordvoerder Sport. Vandaag heb ik twee dingen gehoord die ik heel goed mee kan nemen en één daarvan is de discussie over kunstgrasvelden. Die voeren we nu ook in Den Haag. Moeten we nu verder met kunstgrasvelden in de sport of moeten we toch strengere regels gaan opleggen? Het is een discussie die ook binnen onze partij twee kanten heeft: de kant van de sport, altijd erop kunnen en altijd kunnen bewegen, en wat doet het met milieu, met het grondwater? Vanmiddag heb ik een aantal hele hoopvolle toepassingen gezien, ook voor de sport, waarvan ik hoop dat we die kunnen gebruiken om sport duurzamer te maken.”

Arends ziet zeker mogelijkheden voor de overheid en bedrijven die werken aan innovaties om meer samen op te trekken: “Ik zie kansen op verschillende niveaus. Kansen om meerdere innovatie bij overheid binnen te krijgen. Waar ze nu vaak kijken naar inschrijven en prijsinkoop, zouden we graag zien dat er meer oog is voor echte innovaties die geld kunnen besparen. De tweede is human capital. We hebben hoog gekwalificeerd personeel nodig. Om dat uit deze regio te halen vinden wij ontzettend belangrijk voor ons. Daar liggen echt nog grote kansen.”

Overige aanwezigen

Naast de sprekers en de Eerste en Tweede Kamerleden, waren verder aanwezig:

  • Hubert Bruls, voorzitter The Economic Board en burgemeester gemeente Nijmegen
  • Tjienta van Pelt, directeur Gelderse Sport Federatie
  • Bas Maresch, Medisch Leider Bewegen & Sport en voorzitter Sports Valley Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Bas Spijkerman, manager Bedrijfssport van sport&zaken
  • Joost Wijnhoud, directeur sport&zaken

Meer over bijeenkomsten voor Kamerleden

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail