Kamerleden benadrukken de kracht van de regio met een manifest

Zowel zittende als kandidaat-Tweede Kamerleden hebben donderdag het innovatiemanifest ondertekend. Hiermee onderschrijven de politici het belang om politiek Den Haag meer bewust te maken van de economische en innovatieve kracht van de regio Nijmegen, Arnhem en Wageningen. De ondertekening vond plaats tijdens het innovatiedebat dat op Novio Tech Campus in Nijmegen en is een initiatief van The Economic Board, Novio Tech Campus, studievereniging ismus (politicologie Radboud Universiteit) en Rijk van Nijmegen 2025.

Volgens de initiatiefnemers heeft de regio veel kracht in zich en is het van belang dat politiek Den Haag zich meer van deze potentie bewust wordt. “Onze regio is een mooi magazijn. Alles zit erin, maar is voor de buitenwereld nog niet voldoende zichtbaar”, aldus burgemeester Hubert Bruls die het debat opende dat voorafging aan de ondertekening van het manifest.

In dit debat gingen verschillende Kamerleden en kandidaat-Kamerleden van D66, VVD, CDA, PVDA, SP en GroenLinks in op onderwerpen die van tevoren door bezoekers werden aangedragen. De belangrijkste thema’s bleken het investeren in innovatie, het stimuleren van initiatieven ter bevordering van regionale, mogelijkheden tot samenwerking met Duitsland en het wegnemen van huidige barrières. Aan het einde van het debat, waarin de kracht van de regio duidelijk onderstreept werd, ondertekenden de afgevaardigden het innovatiemanifest. Na de verkiezingen reizen verschillende initiatiefnemers naar Den Haag af om dit aan de nieuwe Tweede Kamer aan te bieden.

De tekst van het manifest is terug te vinden op de website www.rijkvanNijmegen2025.nl Het initiatief is onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden die zich ten doel gesteld hebben de innovatieve en economische potentie van de regio Nijmegen, Arnhem en Wageningen onder de landelijke aandacht te brengen.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail