Harriët Tiemens nieuwe directeur Groene Metropoolregio; uitvoeringsprogramma Circulaire Economie; jan markink; aanvragen col en topss; Finalisten ignite award; subsidie regio Arnhem - Nijmegen

Provincie zet fors in op versnelling maatschappelijke opgaven

Provincie Gelderland maakt 210 miljoen euro vrij om grote maatschappelijke uitdagingen versneld een stevige, noodzakelijke boost te geven. Waarom dit plan? En: wat ‘merkt’ de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen ervan? We vroegen het Gelders gedeputeerde Jan Markink.

Gelders gedeputeerde Jan Markink

“Of het nu op het gebied van logistiek, landbouw of energie is; het belang van maatschappelijke programma’s en projecten neemt toe”, vertelt Markink. “Alleen zijn deze vaak steeds lastiger te financieren of moet er eigenlijk geld bij. Met het beschikbaar stellen van 210 miljoen euro zetten we als provinciale overheid bewust een eerste stap in het bekostigen van verschillende bestaande opgaven. Officiële goedkeuring van het plan volgt nog, eind dit jaar.”

Kapitaalmarkt

In dat plan spelen andere overheden, bedrijven en vooral de kapitaalmarkt een belangrijke rol. “Met onze inleg hopen we banken en pensioenfondsen te enthousiasmeren om de boel mee te financieren”, aldus Markink. “De eerste reacties zijn positief. Private investeerders geven aan dat ook zij de urgentie voelen om een bijdrage te leveren. Zien investeren, doet investeren; dat is onze insteek.”

Langetermijninvestering

En die investeringen zijn volgens Markink niet bedoeld voor ‘corona-herstelbetalingen’, maar juist voor de lange termijn. “Deelnemers sluiten voor tien, twintig of dertig jaar een rentedragende lening af, zodat geld niet alleen rendeert, maar ook structureel kan worden geherinvesteerd. Van de 210 miljoen euro komt tien miljoen in een subsidiepotje, speciaal voor programma’s met een onrendabele top, zoals de bouw van aardgasvrije sociale huurwoningen bijvoorbeeld.”

Deelnemers sluiten voor tien, twintig of dertig jaar een rentedragende lening af, zodat geld niet alleen rendeert, maar ook structureel kan worden geherinvesteerd.

Duurzaam-toekomstgericht

De tweehonderd miljoen aan ‘kapitaalgeld’ ligt klaar voor niet-subsidiabele programma’s die bijdragen aan een duurzamer Gelderland. Markink: “Dan kun je denken aan versterking van de corridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland. Het slimmere gebruik van spoor, weg en water. De verdere transitie van de landbouw. En meer. Het gaat om duurzame projecten in brede zin, dus ook op financieel terrein of op werkgelegenheidsgebied. Duurzaam-toekomstgericht dus.”

Serieuze omvang

Nu het Gelders college de financiële voorzet heeft gegeven, gaan Provinciale Staten aan de slag met de investeringsinstructies, vertelt Markink: “Er komen onder meer regels over welke sectoren mogen meedoen en over de maximale terugverdientijd. Ook wordt streng gelet op hoeveel procent van de investering ‘neerslaat’ in Gelderland. Je kunt geld vrijmaken voor een project dat de provinciegrenzen overstijgt, maar als revenuen vooral afvloeien naar andere gebieden, schieten we ons doel voorbij. Ook tuigen we niet alles op voor een financiering van 500.000 euro. Projecten moeten een serieuze omvang hebben.”

Projecten moeten een serieuze omvang hebben.

Groot denken

Markink verwacht dat ook de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen, met zijn focus op Food, Health en Energy, kan profiteren van het plan. “Daarbij wil ik wel opmerken dat deelnemers liefst ‘groot’ moeten denken. Foodvalley bijvoorbeeld was aanvankelijk gecentreerd rondom Ede, Wageningen en Nijkerk. Nu beslaat het thema zo’n beetje heel Nederland. Natuurlijk blijft een item als waterstof een belangrijk regionaal speerpunt, maar het zou mooi zijn als partijen door onze financiële impuls buiten bestaande kaders en grenzen kijken. Zo komt er meer ruimte voor opschaling en krijgen maatschappelijke opgaven de versnelling die nodig is voor een betere toekomst voor onze provincie en zijn bewoners.”

Meer over provincie Gelderland

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail