Jaarverslag 2019

2019 stond in het teken van het samenvoegen van de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem – Nijmegen (van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland) met The Economic Board. Zeg maar The Economic Board 3.0. Daarmee was 2019 een typisch transitiejaar. Het was echter ook een nuttig jaar waarin we de noodzakelijke voorbereidingen konden treffen voor een succesvolle integratie in 2020. In het Jaarverslag 2019 van The Economic Board gaan we dieper in op de resultaten van 2019, het transitieproces, onze financiering en blikken we vooruit naar 2020. We hebben er deze keer voor gekozen het jaarverslag digitaal vorm te geven.

Voorwoord Jaarverslag 2019

Het was een jaar waarin mooie activiteiten tot traditie konden evolueren. Zo werden weer buitengewoon interessante lunches voor Eerste en Tweede Kamerleden georganiseerd. Hierbij nodigen wij wetenschappers, bedrijven, experts en ‘parels van de regio’ uit om te spreken over de thema’s waarin de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen goed is. Food, Health en Energy met hun cross-overs worden meer en meer gedreven door techniek. Chiptechnologie en Artificial Intelligence (AI) nemen hierbij een steeds belangrijkere rol in. Dat is mooi, want laat daar nou ook het talent van de regio zitten!

Zo bewijst de opening van het Chip Integration Technology Centre (CITC) de voorloperrol van de regio hierin. Dit centrum heeft de realistische ambitie om het beste chipdesign en -packaging centrum van Europa te worden. Het CITC brengt wetenschappers en bedrijfsleven bij elkaar om onderzoek te verrichten naar nieuwe chipintegratietechnologieën voor toekomstig gebruik.

En wist u trouwens dat de Radboud Universiteit al dertig jaar lang bezig is met onderzoek op het gebied van AI? Dat er in deze regio meer dan 200 wetenschappers baanbrekend onderzoek doen over dit onderwerp? En dat er in de regio een heus ecosysteem van bedrijven met betrekking tot AI is ontstaan? De Kamerleden ook niet. Daarom is het goed om met dit soort bijeenkomsten onze voorloperrol blijvend onder de aandacht te brengen. Dat is nodig omdat we nu actief werken aan een AI for Life Center waarvan ook het midden- en kleinbedrijf gaat profiteren.

Een ander hoogtepunt vorig jaar was ons event, inmiddels ook een jaarlijkse traditie. Daar hebben we de oproep gelanceerd om onder de hashtag #Lifeport gezamenlijk te bouwen aan het verhaal van onze regio. De naam Lifeport is gekozen omdat Food, Health en Energy letterlijk onze levensbronnen zijn. Life- refereert hieraan. Het zijn de thema’s waarin de regio uitblinkt en binnen welke we tot slimme oplossingen komen voor een gezonder, duurzamer en aangenamer leven.

De -port in #Lifeport illustreert een knooppunt van belangrijke verbindingen. Omdat de regio op bovengenoemde onderwerpen een voortrekkersrol heeft, vervult ze hierin een belangrijke hubfunctie. Daarnaast is port een mooie associatie met Gelderse Poort, het letterlijk grensoverschrijdend natuurgebied in Nederland en Duitsland. Dit beeld past perfect bij de ‘Groene Metropool’ die de regio van nature is. #Lifeport is de gezamenlijke noemer waaronder de verhalen van onze regio worden gedeeld. Het maakt de zichtbaarheid en daarmee de vindbaarheid van de regio in Den Haag, Brussel, Europa en de rest van de wereld groter. Want ze moeten ons eerst zien stáán – en dan pas kunnen ze ons zien zítten.

Sigrid Helbig
Directeur The Economic Board

Ga naar het Jaarverslag 2019

Meer over The Economic Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail