Jaarplan 2019 Alliander, Flexibiliteitsmarkt energie Nijmegen

Ingrid Thijssen nieuwste lid van The Economic Board

Vanaf 2019 neemt Alliander CEO Ingrid Thijssen officieel zitting in The Economic Board. In het onlangs gepubliceerde Jaarplan 2019 kondigt netwerkbeheerder Alliander aan 844 miljoen euro te gaan investeren in energienetten. Dit is nodig om bij nieuwe technieken van energieopwekking een stabiele levering te kunnen garanderen.

The Economic Board bestaat nu uit vijftien leden uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Samen met het projectbureau werken zij aan het stimuleren van de regionale economie, door het verbinden, aanjagen en communiceren van de bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen.

Lees hier over de unieke samenwerking tussen Alliander, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Graafschap College en VO-schoolbestuur Quadraam

Jaarplan 2019 Alliander

Alliander CEO Ingrid Thijssen

Meer woningen en bedrijven, dat vraagt om een grotere capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook de energietransitie roept om nieuwe inspanningen. Elektrisch vervoer met bijbehorende laadpalen en duurzame energieopwekking uit wind en zon, met grillige leverpatronen, zijn de nieuwe uitdagingen. En alles moet snel, willen we het Klimaatakkoord op tijd uitvoeren.

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 gaat dit jaar leiden tot een nationaal Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van de internationale afspraken. Vervolgens is de opzet dat de regio’s de afspraken uitwerken en uitvoeren in een Regionale Energiestrategie (RES). Zij moeten deze strategie in 2020 klaar hebben.

Op de website van Alliander legt Ingrid Thijssen uit wat dit betekent “Dit vereist een intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincies, netbeheerders en andere betrokken partijen. Wij zijn er met elkaar verantwoordelijk voor om een optimale duurzame energievoorziening per wijk te ontwerpen, zodat we geen onnodige maatschappelijke kosten maken. Bovendien zouden de Regionale Energiestrategieën de basis moeten vormen voor een planmatige aanpak. Zodat iedereen weet wat er wanneer waar moet gebeuren. Het liefst zo ver mogelijk van tevoren. Zodat we vergunningstrajecten op tijd kunnen doorlopen. En zodat we de schaarse technici van ons, onze aannemers, bouwbedrijven en installateurs daar in kunnen zetten waar ze het hardst nodig zijn.”

Plannen voor Gelderland

In het Jaarplan 2019 van Alliander wordt geschetst dat de provincie Gelderland vooroploopt in de ontwikkeling van zo’n Regionale Energiestrategie. Dit komt mede door het Gelders Energie Akkoord (GEA), dat al vanaf 2014 een netwerk van partijen in beweging brengt.

Alliander trekt dit jaar 236 miljoen euro uit voor activiteiten in Gelderland:

  •  De infrastructuur uitbreiden in de Gelderse stedelijke gebieden, waaronder Arnhem en Nijmegen, om aan de grote vraag door nieuwe woningbouwprojecten te voldoen.
  • In Nijmegen-Noord organiseert Alliander een flexmarkt voor energie als tijdelijke oplossing tot er een heel nieuw verdeelstation gerealiseerd is in 2023.
  • De netwerkbeheerder draagt ook bij aan de warmtevisie van Gelderse gemeenten. Bijvoorbeeld in Arnhem, Wijchen, Duiven, Zevenaar, Lingewaard en Doesburg. In Nijmegen is zelfs al begonnen aan de uitvoering van het gasvrij maken van vijf wijken.
  • Voor de glastuinbouw in Bommelerwaard en Betuwe wordt al volop gewerkt aan uitbreiden van de stroomcapaciteit.
  • Het programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) loopt in gemeenten door heel Nederland. In onze regio zijn Nijmegen en Wageningen geselecteerd om mee te doen. Alliander doet mee aan het onderzoek naar de beste manieren om bestaande wijken aardgasvrij te maken.

Ook interessant

Hannover Messe 2022: bijzondere contacten en aanzet tot meer regionale samenwerking

De Radboud Universiteit en Alliander vinden elkaar rond de energietransitie

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail