IPKW - Laadplein; Circular Economy Awards

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem: in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een bedrijventerrein van circa 90 hectare groot dat duurzame energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Samen met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven werken zij aan de cleantech-campus van de toekomst.

Op een andere manier omgaan met de aarde is de allerbelangrijkste opgave van dit moment.

Duurzaamheid zit van oudsher in de vezels van IPKW. Als voormalig terrein van de AKU, Algemene Kunstzijde Unie, en later AkzoNobel en nu in eigendom van Schipper Bosch, wordt duurzaamheid op verschillende manieren uitgedragen. Enerzijds de thematiek van de partijen die zich vestigen op IPKW (de huurders) en anderzijds hoe zij de plek zelf ontwikkelen en inrichten. Dat tezamen moet van IPKW het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland maken.

Meest duurzame bedrijventerrein

Kevin Rijke, directeur van IPKW: “De wereld verandert. Op een andere manier omgaan met de aarde is de allerbelangrijkste opgave van dit moment. Omdat wij voor de eeuwigheid op deze plek zitten, veranderen we mee.”

De ambitie van IPKW is om in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn. “Met dat doel werken wij elke dag om het park beter, mooier en groener in te richten. Wij zien IPKW daarbij als één groot proefveld voor duurzaamheid, waar we samen met onze huurders, partners, kennisinstellingen, overheden en stakeholders werken aan een circulaire ambitie,” aldus Rijke. Op IPKW wordt gewerkt aan innovaties op het gebied van energie, afval, mobiliteit, gebouwen en van mensen.

Auto’s van de toekomst

Zo is duurzame mobiliteit op IPKW belangrijk. Op het park zijn zeventig laadpunten voor elektrische auto’s en de collega’s van de Technische Dienst en het parkmanagement rijden elektrisch. Daarnaast is IPKW een van de oprichters van het Clean Mobility Center. Het Clean Mobility Center faciliteert vernieuwende producten en diensten op het gebied van schone, slimme en veilige mobiliteit. Voor en door bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid wordt gezorgd voor meer innovatiekracht en synergie.

Lees ook de blog van Marion Braams over ontwikkelingen bij het Clean Mobility Center

Samen met de partners HyGear, NedStack, HyMove, HAN Automotive en de gemeente Arnhem geeft IPKW ook actief invulling aan het waterstofcluster in Arnhem, met een waterstoftankstation, waterstofbus en waterstofauto’s.

Daarnaast liep van april tot en met juni 2019 een pilot met deelfietsen, uitgevoerd door de HAN en IPKW. Docenten en studenten kunnen zo makkelijker op en neer tussen de hogeschool en het duurzame bedrijventerrein. De twee-en-een-halve kilometer tussen de twee organisaties is te kort en te druk voor de auto en openbaar vervoer is er niet.  De fietsen worden massaal gebruikt en de proef wordt in ieder geval verlengd tot april 2020. Ook start-up Tulip, aanbieder van elektrische deelsteps, is gevestigd op het industriepark.

Afval bestaat niet

Alle materialen, warmte, energie en producten die nu nog worden weggegooid, zijn in potentie grondstoffen, de start van iets nieuws. Op IPKW wordt een grondstoffenbank ingericht om afval gescheiden te verzamelen. Van het aangeleverde plastic, gft, hout en papier worden nieuwe producten en grondstoffen gemaakt, die elders op het park weer gebruikt worden.

Een voorbeeld hiervan is het project met Plastic Fantastic, waarbij lokaal verzameld restplastic opgewaardeerd wordt tot waardevolle producten, zoals bankjes en afvalbakken die weer op het park gezet worden.

Duurzame energie opwekken

Op IPKW wordt er in piekjaren – met meerdere energie intensieve productiebedrijven en zware industrie – circa 63 miljoen kWh aan elektra en 300.000 GJ aan warmte verbruikt. Binnen twee jaar wil IPKW met behulp van biomassa, 50.000 zonnepanelen en 4 grote windmolens ruim 2/3e van dat verbruik opwekken uit hout, zon en wind.

IPKW heeft deze en alle andere ambities om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te worden samengevat in de Future Map.

Enowatts; inspiratiesessie, IPKW FutureMap
Lees hier meer over de Future Map van IPKW

Dit artikel is geschreven door Marloes Huinink,  IPKW.

Ook interessant

Opening ElaadNL Testlab in Connectr: unieke stap in energietransitie

ElaadNL verhuist naar IPKW: de volgende mijlpaal voor Connectr

TwitterLinkedInEmail