Internet of Food and Farm; IoF 2020; Roger van Hoesel

WUR werkt aan Internet of Food en Farm

Een consortium van 73 partners is op dit moment hard aan het werk om Internet of Things snel toe te passen in de Europese agrifoodsector onder de naam Internet of Food and Farm (IoF 2020). Onder leiding van Wageningen University & Research ondersteunen wetenschappers bedrijven, met name mkb in deze ‘innovation action’.

Praktisch

Het project IoF 2020 is onderdeel van Horizon 2020 en heeft een heel praktisch doel. De Europese Unie stelde 30 miljoen euro beschikbaar om te demonstreren wat het Internet of Things kan betekenen voor de Europese agricultuur en voedingsindustrie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan precision farming, verduurzaming van de voedselketen, hogere opbrengsten van betere kwaliteit. Daarbij kan het gebruik van pesticiden en kunstmest omlaag en de efficiency omhoog. Tenslotte kan de voedselveiligheid gediend zijn bij de nieuwe technologieën, door betere traceerbaarheid en transparantie. Ook kan het de concurrentiepositie van landbouw- en voedselketens in Europa versterken.

Alle technieken komen aan bod. In varkensstallen zijn bijvoorbeeld  akoestische sensoren aangebracht om hoestende biggetjes op te sporen.

Projectleider George Beers van de WUR vertelt hoe de WUR de lead kreeg bij dit project. “In 2014 werd er een tender uitgezet om Internet of Things praktisch toe te passen in de Europese landbouw- en voedingsindustrie. Het gaat hierbij niet om een onderzoeksproject, maar om een zogenoemde innovation action. Gewoon gezegd: dingen realiseren met kennis die al beschikbaar is, samen met bedrijven, in dit geval vooral mkb. Wij hadden een voordeel bij het inschrijven op de tender omdat we al eerder grote Europese projecten rond IT hadden gedaan, met name het Future Internet programma van de EU.”

Cases IoF 20202

Het project draait om negentien cases die netjes verdeeld zijn over de Europese regio’s en de vijf agrifood-branches: akkerbouw, zuivel, fruit, groente en vlees. Daarbij gaat het erom dat bedrijven samen met specialisten in IoT de businesscase voor nieuwe toepassingen laten zien. Elk jaar moeten ze een prototype opleveren. Dat kan gaan om software, hardware, standaards, protocollen of guidelines. Het project brengt daarvoor partijen samen, die samen aan de slag gaan.

Beers noemt een aantal highlights: “In een van onze cases hebben we de grote (concurrerende) Europese machinebouwers voor de akkerbouw bij elkaar weten te krijgen. Die zijn nu bezig hun standaarden op elkaar af te stemmen, zodat machines van verschillende merken met elkaar kunnen samenwerken en boeren zich niet voor een vendor lock-in gesteld zien staan. Dat is echt een nieuwe ontwikkeling.”

Een ander mooi voorbeeld is het project Happy Cow, dat recent vier miljoen aan investeringsgelden wist binnen te halen. Het is gericht op individueel koe-management: hoe gezond is de koe? De koeien krijgen een halsband om met allerlei metertjes waarmee het welbevinden van de koe wordt gemonitord. 

Uitbreiding

In januari 2019 komen er nog zo’n 10 tot 15 cases bij binnen de scope IoF 2020. Er zijn daarvoor al meer dan honderd aanvragen binnengekomen. Doel is om alle Europese regio’s erbij te betrekken. Daarbij wordt ook geselecteerd op bedrijven die werkzaam zijn in andere aspecten van de voedingsindustrie, zoals retail en logistiek, om de gehele voedselketen compleet te krijgen.

Communicatie en valorisatie, dat zijn zaken waarvoor men in Europa gretig naar Wageningen kijkt. We hebben een enorm goede reputatie: dat verspreiding van kennis ons echt in de genen zit.

Ecosysteemontwikkeling

Voor het delen en verspreiden van de opgedane kennis en ervaring heeft de WUR ook een projectaanvraag ingediend. Deze gaat in november van start en heeft tot doel alle betrokkenen te mobiliseren en te betrekken. Het gaat er tenslotte om de kennis toegankelijk maken voor kleine bedrijven, zoals boeren op lokaal niveau.

Ook interessant

Meer ziekenhuizen voor gezonde en duurzame voedingskeuzes voor patiënten

Interactieve kaart Lifeport toont schatkaart aan bedrijvigheid regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail