KEMA labs; Energy, KEMA-lab, duurzaam energiegebruik energieopslag, investeringskansen energie; volgroen; Green Tech Week

Energie-sector laat investeringskansen liggen

Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat bedrijven grote kansen in de energiesector laten liggen. Toch is de potentie en de investeringsomvang zeer groot.

Tussen 2017 – 2020 is er voor zo’n 2,2 miljard euro aan investeringen gepland rondom energy efficiency, zo blijkt uit het onderzoeksrapport A Model Approach to Finance Industrial Energy Efficiency Projects. Dit bedrag zou tot 13 miljoen ton minder CO2-uitstoot kunnen leiden.

Investeringskansen energie

Conclusie van het onderzoek is echter dat de helft van de investeringen onzeker is, of niet eens tot uitvoering worden gebracht. Oorzaken zijn onder meer een gebrek aan handhaving, kennis of passende financieringsconstructies. De oplossing zou volgens het onderzoek liggen bij het opzetten van de juiste financieringsconstructies door de industrie, financiers en technologieleveranciers.

Het belang van dergelijke investeringen ligt bij de opbrengst. Zo blijkt dat het effect op het verminderen van het gebruik van fossiele energie van energiebesparende maatregelen veel groter is dan een offshorewind-park. Per euro die wordt geïnvesteerd in de offshore wind is het effect van energiebesparende maatregelen viermaal zo groot. Daarnaast bieden de grote bedragen die omgaan in de energiesector economische kansen.

Meer weten

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail