OnePlanet

Sigrid Helbig licht steun aan komst imec toe tijdens vergadering Gelderse Statencommissies

De Gelderse Statencommissies zaten dinsdag 15 januari bij elkaar om het onder andere te hebben over het OnePlanet-initiatief en de mogelijke vestiging van imec in de provincie Gelderland. Tijdens de vergadering krijgen externen de kans om in te spreken. Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, was een van de drie sprekers over dit onderwerp, en maakte van de mogelijkheid gebruik om tijdens de vergadering Commissie Economie, Energie en Milieu van Provinciale Staten het standpunt van The Economic Board toe te lichten. Het betoog van Sigrid werd positief ontvangen. Deze tekst leest u hieronder.

Geachte commissieleden,

Eerst wil ik u van harte danken dat ik hier kort het standpunt van The Economic Board mag toelichten met betrekking tot het OnePlanet-initiatief. The Economic Board ondersteunt het plan om imec naar de regio te halen en wij zijn van mening dat het initiatief de ondersteuning van de Provincie waardig is. Daar zijn drie redenen voor:

Ten eerste: De komst van imec is goed voor het creëren van banen op alle werkniveaus.

Ik gebruik in deze context nu bewust nu niet de definities ‘van hoog naar laag’ maar van ‘fundamenteel’ tot ‘toepasbaar en ondersteunend’.

De valkuil is namelijk, dat we bij academische activiteiten gauw denken aan – academici. Bij umc’s denken we aan medici, bij universiteiten aan hoogleraren. Dat is echter te kort door de bocht. Radboudumc, een van de grootste werkgevers in de regio, biedt niet alleen werk aan chirurgen maar ook aan cateraars, bloemenbinders en schoonmakers. Bij NXP denken we aan de ‘fundamenteel’ opgeleide werknemer die een universitaire studie heeft voltooid, terwijl dertig procent van de mensen binnen NXP bezig is met luchtcirculatie en luchtreiniging. Dit, dames en heren, zijn banen voor medewerkers met een vmbo- en mbo-diploma.

Ten tweede: De komst van imec is goed omdat deze samenwerking zowel een regionale talentbinder alsook een nationale en internationale talentvanger is.

Feit is dat 46.000 Gelderlanders dagelijks in een andere regio werken, met name de Randstad en een beetje in Duitsland. Bedenk hierbij dat de Radboud Universiteit 180 FTE tekort heeft. Een ander feit is dat een groot aantal studenten hier in de regio hun bachelor behalen en daarna elders hun master. Zij komen alleen in uitzonderingsgevallen terug naar de regio.

Dit vinden wij onwenselijk. We moeten talent nog beter binden om onze ecosystemen te voeden en daarmee de bedrijvigheid te versterken. Dat doen we door hen iets bieden.

Dit gebeurt bijvoorbeeld nu in Mercator Lounge, een start-upprogramma voor studentenbedrijven gezamenlijk geïnitieerd door de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de ROC’s. Een voorbeeld van een succesvolle ketensamenwerking is de start-up van studenten met grootse ideeën over ontwikkeling van nieuwe typen zonnepanelen. De link tussen de academisch geschoolde studenten en de meer praktische HAN-studenten is buitengewoon nuttig, zeg maar gerust priceless. Zij zijn nu gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een prototype. Het zou best kunnen dat er op gegeven moment in Gelderland een productielijn voor deze panelen opgestart wordt. Dan heb je toch mensen vanuit het mbo en vmbo nodig om deze ook daadwerkelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat de komst van imec nog meer kansen voor dergelijke samenwerkingen genereert.

Een ander voorbeeld is Siza, het Dorp. Zij werken aan ondersteuning en integratie van mensen met een handicap of chronische ziekte. De Siza Academy is actief in het ontwikkelen en toepasbaar maken van technologische innovaties, waardoor zelfstandigheid van mensen toeneemt en afhankelijkheid vermindert. Siza ondersteunt de komst van imec, omdat samenwerking met hen belangrijk is om tot nieuwe oplossingen te komen.

Dit brengt me tot mijn derde, laatste reden: imec is een goed idee omdat het OnePlanet-initiatief  de perfecte – echt waar de perfecte!! – cross-over is tussen Food & Health waarbij bedrijven kunnen aanhaken.

De regio staat niet bekend om haar technische autisten en dat is maar goed ook, want techniek staat nooit op zichzelf. Deze regio staat bekend om haar ‘menselijke’ maat. Zij is in staat om bruggen te bouwen tussen de sectoren, tussen Food en Health, tussen techniek en mens! Geen techniek omwille van de techniek maar techniek ondersteunend aan de menselijke behoefte.

Grote toekomstige uitdagingen zijn vraagstukken over duurzame gezonde voeding en gezondheid. Het is evident dat voeding impact heeft op ons brein, ik zou bijna zeggen het is een no brainer.

Onder de paraplu Healthy Brain werkt men aan het Food and Cognition programma waarbij naast het Donders Instituut, de WUR, het Max Planck Instituut, de RU en het Radboudumc, ook mkb-bedrijven zijn aangesloten, zoals de firma  Noldus in Wageningen. Zij maken sensoren en camera’s voor eye tracking. Het bedrijf Artines in Elst maakt hoofdkappen waarmee sensoren worden vastgezet. Binnen de cross-over tussen Food en Health is ook de firma Q-Ray in Wageningen actief. Zij ontwikkelt software op het gebied van Agri & Food. H&S in Barneveld is een logistieke dienstverlener in Food en u kunt zich voorstellen dat je met sensoren voedselverspilling tegen kunt gaan.

Tot slot:

De regio heeft op het gebied van Food, Health én met de cross-overs ertussen veel te bieden. De komst van imec, wereldspeler op het gebied van micro- elektronica en sensoren, stelt de regio in staat om juist deze expertise flink vooruit te helpen en daarmee empirisch te onderbouwen.

De investering in deze samenwerking van 8 miljoen euro per jaar over 8 jaar geeft de Provincie de kans om echt impact te maken! Door de installatie van een Raad van advies, een Board of trustees of een Curatorium zal de Provincie in staat zijn om het succes te orkestreren, doelstellingen te monitoren en de beoogde uitkomsten te bewaken. Het is een unieke kans voor de Provincie Gelderland om met slimme governance ervoor te zorgen dat deze investering daadwerkelijk het maximale effect heeft. Zodat de wereld ernaar kijkt en denkt: “Hee, wat voor coole dingen gebeuren daar? Dit is zo mooi, ik zou willen dat ik dit had!”

Dank u wel.

En nu?

Tijdens de behandeling van dit onderwerp door de Provinciale Staten (alle behandelde onderwerpen) hebben bijna alle aanwezige partijen zich positief uitgelaten over het initiatief. Ook zien zij het als rol van de Provincie om een dergelijk initiatief te ondersteunen en zijn zij bereid er een financiële bijdrage aan te geven. Begrijpelijkerwijs bestaan er nog wel een aantal vragen en verbeterpunten, met name op het gebied van de prestatie-indicatoren en de wijze van governance, waar de Gedeputeerde Staten nu mee aan de slag gaan. Er waren ook veel complimenten voor het voorwerk dat de Gedeputeerde Staten hebben gedaan naar aanleiding van het eerder gevoerde Rondetafelgesprek op 21 november 2018, waarbij de Commissie Economie, Energie en Milieu zich liet voorlichten over het voorstel.

De Gedeputeerde Staten werken een voorstel uit over de mogelijke komst van een onderzoekscentrum. Het voorstel zal in februari worden behandeld door de Provinciale Staten.

Over OnePlanet

Imec Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit & Research hebben de handen ineengeslagen in een samenwerkingsverband om langetermijnoplossingen te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een duurzame en evenwichtige manier. De komst van een onderzoekscentrum van imec naar Gelderland moet deze kennis bundelen en het initiatief ondersteunen. The Economic Board is vanaf het begin aangehaakt als verbinder van betrokken partijen. Ook draagt zij er zorg voor dat deze partijen gefaciliteerd worden om kennis te nemen van het initiatief om zo hun standpunt te kunnen bepalen.

Meer over OnePlanet en de rol van TEB

Ook interessant

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail