Nederland metropole area, Informatiebijeenkomst subsidies

Informatiebijeenkomst subsidies Europees Fonds

Op donderdagmorgen 16 februari houdt OP-Oost een informatiebijeenkomst over de nieuwe beleidsregels en de openstaande deelgebieden voor de aanvraag van subsidies in 2017.

OP staat voor operationeel programma en Oost verwijst naar de het doel van het programma: economische ontwikkeling in Oost-Nederland. OP-Oost maakt gebruik van de middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Oost-Nederland, oftewel de provincies Gelderland en Overijssel, moet met behulp van die middelen economisch groeien op een innovatieve en duurzame manier.

Eén van de doelstellingen van OP-Oost is dat ondernemers en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, samenwerken en kennis delen. Vooral het terugbrengen van de CO2-uitstoot is een belangrijk streven van het programma. De Europese Unie heeft 100 miljoen beschikbaar gesteld voor OP-Oost en dat bedrag is door het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel aangevuld tot 165 miljoen euro.

Op dit moment is het voornemen dat de subsidies dit jaar, net als vorig jaar, worden aangevraagd in de deelgebieden R&D-projecten, R&D-samenwerkingsprojecten, Grote R&D-samenwerkingsprojecten, Stimuleren proeftuinen en Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten. Voor sommige deelgebieden geldt het principe Wie het eerst komt…, bij anderen wordt gewerkt met tenders.

Tijdens de bijeenkomst op 16 februari krijgt u meer informatie over de regelgeving en de openstaande deelgebieden. Ook geven twee sprekers een presentatie over de thema’s smart industry en circulaire economie. De regeling voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten wordt in 2017 opengesteld met twee specifieke thematische tenders voor die twee onderwerpen.

Meer informatie
Informatiebijeenkomst  OP-Oost

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail