Technohub Digital Twin

HAN doet mee aan nieuwe Technohub Digital Twin voor maakindustrie

HAN University of Applied Sciences is betrokken bij een consortium van kennisinstellingen en bedrijven dat eind juni van start gaat met de Technohub Digital Twin. Dat moet zorgen voor het opleiden van professionals en voor slimmere productieprocessen in de maakindustrie.

Behalve de HAN doen ook Varex Imaging, Siemens Digital Industries Software, Hyster-Yale en het Graafschapcollege mee aan het consortium. Eerder deze maand verwierven zij het opleidingsfonds van A+O Metalektro, waardoor de hub van start kan.

Technohub Digital Twin

De Technohub zet het fonds in voor onderwijs en toegepast onderzoek naar digital twins. Dat is de virtuele weergave van fysieke objecten of processen, met gebruik van realtime data om simulaties uit te voeren, uitkomsten te voorspellen of verbeteringen door te voeren. Dat biedt veel mogelijke voordelen in allerlei sectoren, zeker de maakindustrie. Het wordt gezien als een belangrijk element richting de slimme fabriek van de toekomst.

Proeffabrieken

Op de HAN University of Applied Sciences en het Graafschapcollege komen proeffabrieken. Hier leren medewerkers en studenten over de ontwikkeling en het gebruik van simulatiemodellen voor de maakindustrie. Siemens stelt digital twin-software beschikbaar en er wordt kennis verspreid via professionele leernetwerken.

De Technohub Digital Twin biedt een ideale kans om samen te werken aan de maakindustrie van de toekomst.
René Bakker, HAN

René Bakker, lector Networked Applications op de HAN, legt uit: “Met deze technohub gaan we de digital twin-kennis verdiepen en verbreden in de hele product life cycle. We bereiden studenten voor op een leven lang leren. En als docenten en onderzoekers leren we in de praktijk hoe inzichten vanuit meerdere vakgebieden gecombineerd moeten worden.”

We willen werken in de driehoek werkveld, onderwijs en onderzoek.
Inez Kohlmann, HAN

“De Technohub Digital Twin maakt nieuwe digitale technologie behapbaar en toepasbaar voor het bedrijfsleven”, zegt Inez Kohlmann, ook van de HAN. Zij is daar thematrekker Smart Innovation en onderzoeker bij het lectoraat Smart Business. Ook is ze betrokken bij het zwaartepunt Smart Region van de HAN, waarbij samenwerking tussen verschillende partijen wordt gestimuleerd. “We willen werken in de driehoek werkveld, onderwijs en onderzoek. Gezamenlijk grenzen verleggen met nieuwe technologie om zo te komen tot slimme bedrijven en dus een slimme regio.”

Meer over de HAN

TwitterLinkedInEmail