Groene Metropoolregio; Harriët Tiemens; Koning Willem-Alexander Nijmegen; Koning Willem I Prijs, zegt het voort, eHealthweek, 360 graden

Groene Metropoolregio: versterkte samenwerking gemeenten regio Arnhem - Nijmegen

De colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van achttien deelnemende gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen hebben 6 oktober 2020 ingestemd met voorstellen om de samenwerking te versterken. Als de komende maanden ook de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten instemmen, start op 1 januari 2021 een nieuwe gemeenschappelijke regeling regio Arnhem – Nijmegen. Onder de naam Groene Metropoolregio wordt dan gewerkt aan vijf opgaven die samen de regionale agenda vormen.

Rol The Economic Board

Stroomschema Regionale Agenda

Stroomschema Regionale Agenda | Klik om te vergroten

The Economic Board levert met haar activiteiten een belangrijke bijdrage aan de opgave ‘Productieve Regio’. Daarnaast is er via het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board een relatie met de opgave ‘Circulaire Regio’.

Een uitgebreide toelichting hiervan vindt u in ons Tactisch Plan.

In zowel het Tactisch Plan als de voorstellen van de stuurgroep is er aandacht voor de wijze waarop de regio en The Economic Board samenwerken in de regio.

Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen

Lucien van Riswijk, burgemeester van Zevenaar en voorzitter van de stuurgroep Versterkte regionale samenwerking, is blij met dit resultaat. “Het feit dat er een breed gedragen besluit van 18 colleges ligt, bewijst dat de behoefte aan een versterkte samenwerking groot is. Regiobreed wordt erkend dat de opgaven die er liggen grote urgentie hebben en alleen in gezamenlijkheid aangepakt kunnen worden“, aldus van Riswijk.

Lees het volledige artikel en de bijbehorende documenten op Regioan.nl

Meer over de Regio Arnhem Nijmegen

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail