hyet solar; verbinding in de regio

Ondernemers vinden elkaar in De Liemers

Wat maakte 2018 een topjaar voor de regio? In de laatste maand van het jaar leggen we deze vraag voor aan bestuurders, ondernemers en wetenschappers. Bestuurslid Mark van Westerlaak van Groene Allianties De Liemers roemt de verbinding.

Energieloket

Je moet je voorstellen: een zaal vol met particulieren die hun huis willen verduurzamen. Tijdens een bijeenkomst van het Liemers Energieloket krijgen zij van ondernemers en de gemeente direct antwoord op concrete vragen. Het Liemers Energieloket is in één woord verbinding. En met resultaat, binnen vier maanden leverde het energieloket een omzet op van 2,5 miljoen euro. En bij 700 woningeigenaren zijn er maatregelen gerealiseerd zoals zonnepanelen en isolatie.

bestuur Groene Allianties De Liemers

Bestuur van Groene Alliantie De Liemers

Regie

Groene Allianties De Liemers is nu drie jaar actief en je ziet dat er steeds meer focus op projecten ontstaat. Enerzijds omdat we meer autoriteit en ambassadeurs hebben in ons gebied.  Anderzijds omdat die ambassadeurs elkaar beter weten te vinden. Dit jaar kwamen concrete projecten los, zoals Regie op Energie. Dit is een abonnement voor ondernemers om met de accountant en energieconsultants inzichtelijk te maken hoe het bedrijf energie kan besparen. Daarbij wordt duidelijk hoe je gebruik kunt maken van subsidies én kunt voldoen aan de Wet Milieubeheer.

We werken ook aan een warmteplan voor de regio. Want soms is een warmtenet voor één gemeente niet rendabel, maar wel als we het regionaal aanpakken. En aan een zonnepark dat is ontwikkeld van en voor bedrijven en inwoners in De Liemers. Dit soort projecten maakte de waarde van Groene Allianties de Liemers zichtbaar in 2018. En dat helpt ons snel verder in gesprekken over toekomstige projecten.

Verklaring van Verbinding

De dag van de duurzaamheid hebben we in De Liemers krachtig ondersteund. Bijna veertig bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten en woningstichtingen ondertekenden de ‘Verklaring van Verbinding’. Ze spraken daarmee af om niet op hun eigen ‘postzegel’ te werken aan duurzaamheid, maar initiatieven te koppelen en concreet samen te gaan werken. Het komende halfjaar brengen we de overlap en kansen van lopende initiatieven in kaart om ze vervolgens gezamenlijk verder door te ontwikkelen. Je kunt je voorstellen dat zo een vliegwieleffect ontstaat. Geweldig!

Verdienmodel achter verduurzaming

Wat lastig is, is dat duurzaamheid voor ondernemers niet altijd prioriteit heeft. Ze moeten business maken. Het verdienmodel achter verduurzaming is niet helder; net als de opbrengst van collectieve waardecreatie. Dat zijn vraagstukken waar ook The Economic Board een belangrijke rol kan spelen. Wie is er eigenaar van het collectieve probleem achter verduurzaming? Niemand. We moeten dus verbinding leggen om initiatieven van de grond te krijgen en toewerken naar overkoepelend gezamenlijk eigenaarschap. De intrinsieke wens is er, dat zie je wel aan de ondertekende Verklaring van Verbinding in de Liemers.

Ook interessant

Terugblik 2018

Echte duurzame innovatie komt van jonge mensen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail