Rapport ICE; Geert Ritsema; Bereikbaarheid, duurzaam vervoer

Regio Arnhem-Nijmegen telt echt mee in Brussel

De achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen timmeren samen harder aan de (duurzame) weg dan ooit. Mede dankzij de inspanningen van Bureau Brussel, linking pin naar Europa. Geert Ritsema, namens het bureau met Arnout Smit vertegenwoordiger van de regio in de Europese hoofdstad, zoomt in op een aantal succesvolle projecten en nieuwe plannen.  

Hij hoefde zich al niet te vervelen, maar sinds de bekendmaking van de Green Deal, is Geert Ritsema zich nog bewuster van zijn ‘Europese’ lobbyfunctie voor de regio. “Verduurzaming staat hoger op de agenda dan ooit. Thema’s als energie en de circulaire economie krijgen de wind vol in de zeilen. Dat is goed nieuws. Zeker voor onze regio, volgens onderzoek de meest circulaire omgeving van Nederland.”

Dit versterkt onze onderhandelingspositie in Brussel, waar meteen anders naar ons wordt gekeken. Dat merk ik elke dag weer

Waterstofindustrie

Geert Ritsema over projecten Bureau Brussel; vuilniswagen op waterstof

Geert Ritsema: “In het project HECTOR werken zeven Europese steden samen aan de ontwikkeling van een huisvuilwagen op waterstof. In Arnhem faciliteert SUEZ het project.”

Want Bureau Brussel – hoewel acterend op de achtergrond – betekent veel voor de achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen. Zo haalde het in 2019 subsidies binnen voor zeven Europese projecten, waarvan twee waterstof-gerelateerd.

Ritsema: “Dat is niet vreemd als je bedenkt dat Arnhem een bloeiende waterstofindustrie heeft. In het project HECTOR bijvoorbeeld, werken zeven Europese steden, waaronder Arnhem, samen aan de ontwikkeling van een huisvuilwagen op waterstof. In Arnhem faciliteert SUEZ het project, de Automotive-afdeling van de HAN doet de monitoring. Naar verwachting gaat de wagen rond het tweede kwartaal van 2020 de weg op.”

Energiearmoede

Van alle zes dit jaar ingediende projectaanvragen verwacht Ritsema veel van ‘Homeowner Empowerment in the Energy Transition’. Kort: het energiearmoede-project. “Voor mensen aan de onderkant van de koopmarkt zijn duurzame energieoplossingen vaak te duur. Terwijl juist iedereen mee moet in de energietransitie. In dit Europa-brede project, waarin ook Arnhem participeert, kunnen huiseigenaren bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen. Deels gesubsidieerd, deels zelf bekostigd. Idee is dat ze maandelijks dezelfde, wat hogere energierekening houden, en met het teveel betaalde bedrag hun pomp terugverdienen. Hopelijk wordt dit project gehonoreerd, al is het alleen al omdat zo’n tien procent van de Nederlandse bevolking in energiearmoede leeft.”

Zo’n tien procent van de Nederlandse bevolking leeft in energiearmoede

Lobbyen in Brussel

Geert Ritsema en Arnout Smit tijdens de EWRC

Geert Ritsema over de European Week of Regions and Cities: “Dit jaar waren we met een delegatie van zo’n twintig gemeentebestuurders in Brussel. Dat lobbywerk heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Waar de bulk van het werk in ‘projecten’ gaat zitten, speelt Bureau Brussel ook een belangrijke rol in een andere P, van Policy. Ritsema: “Vanuit de regio proberen we op verschillende manieren beleid te beïnvloeden, bijvoorbeeld tijdens de ‘European Week of Regions and Cities’. Dit jaar waren we met een delegatie van zo’n twintig gemeentebestuurders in Brussel, onder meer om met Europarlementariërs en mensen van de Europese Commissie te praten. Dat lobbywerk heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Hij legt uit: “Zo steunt Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD), ons voorstel om de ICE naar Berlijn via Arnhem te laten lopen. Verder is het ons gelukt om de jaarlijkse Polis-conferentie naar de regio te halen.”

Ecologisch voedselsysteem

Ritsema ziet 2020 ook als het jaar waarin de regio op drie terreinen mooie stappen vooruit kan zetten. “We zijn goed bezig op waterstofgebied. Het kan echter beter, door ons nog meer als voorloper te afficheren. Verder liggen er mogelijkheden op mobiliteitsgebied. De Europese Commissie wil driekwart van het wegtransport verplaatsen naar het water en het spoor. Met de ligging van Nijmegen aan de belangrijkste Europese waterroute, hebben we een geweldige uitgangspositie om onszelf hier verder te profileren. Een aantal regionale ondernemers staan al in de startblokken om vrachtvervoer over water honderd procent te verduurzamen. Ten derde willen we ons als circulaire economie nog beter op de kaart zetten, bijvoorbeeld via de opbouw van een eigen regionaal ecologisch voedselsysteem.”

Het lobbywerk van de regio heeft zijn vruchten afgeworpen

Vierde economische regio

Positief als hij is, verwacht Ritsema dat de regio de komende jaren steeds meer zal profiteren van Europese subsidies. “De regio Arnhem – Nijmegen is een mooie combinatie van innovatiekracht, intellectueel vermogen, duurzaam besef en de wil van bewoners om het écht anders te doen. Bovendien: we zijn met 750.000 inwoners de vierde economische regio van Nederland, in omvang vergelijkbaar met Amsterdam. Dat versterkt onze onderhandelingspositie in Brussel, waar meteen anders naar ons wordt gekeken. Dat merk ik elke dag weer.”

Meer over Bureau Brussel en Europa

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail