Connectr

Gedeputeerde Staten positief over 4,6 miljoen euro Connectr: ‘innovatielab helpt om uit de COVID-19-crisis te komen’

Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland ligt, komt er 4,6 miljoen euro beschikbaar voor Connectr. Provinciale Staten zullen naar verwachting op 3 maart over het ingediende voorstel besluiten. Connectr is een nieuw energiecluster waarin onder andere IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL samenwerken aan het bedenken, testen en ontwikkelen van innovatieve energietoepassingen. Ook de gemeente Arnhem en The Economic Board zijn betrokken.

De plannen voor Connectr – Energy innovation, zoals het cluster voluit heet, werden afgelopen zomer gepresenteerd. “Het hoofddoel is om binnen het thema ‘new energy’ echt te gaan versnellen en nieuwe economie te maken”, zei Kevin Rijke, directeur van IPKW, eerder in een artikel op onze site. “Er bestaan heel veel ideeën bij allerlei organisaties, maar we vinden elkaar nu nog niet goed genoeg: niet in samenwerkingsprojecten en ook niet in het zetten van een gezamenlijke stip op de horizon.” Op dit moment zoeken de initiatiefnemers naar partijen die aan willen sluiten bij Connectr. Rijke gaf in november aan dat al meer dan honderd organisaties belangstelling hadden getoond.

“Dit zijn investeringen om uit de COVID-19-crisis te komen. Daarom willen we de kansen voor Connectr die zich nu voordoen graag benutten.Boarlid en gedeputeerde Christianne van der Wal

Versnellen energietransitie

Gedeputeerde Staten willen nu kansen benutten, zo geven ze aan in een persbericht. Ze noemen daarbij het verder ontwikkelen van het waterstoflab van de HAN, het mogelijk maken van een vestiging in Arnhem van het Open Charge Lab van ElaadNL en de verdere groei van Generation E, dat energie- en milieutechnologiebedrijven die willen opschalen ondersteunt.

Op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem werken bedrijven al aan het overschakelen op duurzame energie. Connectr gaat een stap verder en brengt vaart in de innovaties en in goed opgeleid en geschoold personeel voor de energiesector”, zegt boardlid Christianne van der Wal, gedeputeerde economie. “Met onze voorgestelde bijdrage benutten we kansen om geld naar de regio en Connectr te halen, midden in de COVID-19-crisis. Zo versnellen we niet alleen de energietransitie maar groeit ook de regionale economie. Want in de energiesector is voor Gelderse bedrijven geld te verdienen met nieuwe innovaties en goed opgeleid personeel. Dat sluit aan op onze rol en waar we voor staan.”

Voor de komende 5 jaar gaat het programma uit van een provinciale bijdrage van 30 miljoen euro, waarmee een totale investering van 140 miljoen in energie-innovaties en opleidingen en banen in de energiesector mogelijk wordt. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om bij te dragen moet worden gezien als een eerste fase. Van der Wal: “Dit zijn investeringen om uit de COVID-19-crisis te komen. Daarom willen we de kansen voor Connectr die zich nu voordoen graag benutten […].”

Cluster Energy

Civic entrepreneur Jeroen Herremans van het cluster Energy is als aanjager betrokken bij Connectr. Het iconisch cluster Energy van The Economic Board levert met ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën de basis voor het realiseren van innovaties, die op hun beurt weer een grote invloed hebben op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie.

Meer over Connectr

Meer over het cluster Energy

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail