Evaluatie drie jaar The Economic Board, Evaluatie The Economic Board drie jaar

Hoe staat het nu met: de conclusies en aanbevelingen uit evaluatie drie jaar The Economic Board

Eind april is de evaluatie van drie jaar The Economic Board afgerond en zijn de evaluatierapporten aangeboden aan de Regio Arnhem Nijmegen. Het afgelopen half jaar is er voortvarend aan de slag gegaan met het opvolgen van de aanbevelingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden lichten wij toe wat er zoal is gebeurd.

Lees hier het volledige evaluatierapport en meer informatie over het proces

The Economic Board 3.0

Een van de belangrijkste uitkomsten uit de evaluatie was dat de betrokkenen kansen zagen om de samenwerking tussen The Economic Board en de Investeringsagenda te intensiveren. Er werd een grote overlap in de twee agenda’s gezien. Het afgelopen half jaar hebben de board en de stuurgroep Investeringsagenda een aantal keer gezamenlijk om tafel gezeten. Achter de schermen is hard gewerkt aan een plan voor de invulling van de vernieuwde samenwerkingsvorm. Daarbij is ook afstemming gezocht met het versterkingsproces van de regionale samenwerking van de achttien regiogemeenten.

Inmiddels is duidelijk dat The Economic Board en de Investeringsagenda samengaan en dat er één tafel overblijft: The Economic Board 3.0. De komende maanden wordt dat ook naar buiten toe zichtbaar, zoals hier al werd aangekondigd. Bij de ontwikkeling naar The Economic Board 3.0 komen verschillende aanbevelingen uit de evaluatie terug: de bestuurlijke drukte wordt verminderd, de boardleden worden zichtbaarder als ambassadeurs, in de vernieuwde samenwerking wordt een goede balans in de triple helix bewaakt, het projectbureau evolueert in een kernbureau binnen een netwerkorganisatie én de board krijgt een bredere en duidelijkere aanjaagrol.

Relatie met de regiogemeenten

De achttien regiogemeenten zijn naast betaler van de basisfinanciering ook een belangrijke partner van The Economic Board. Een aantal aanbevelingen had betrekking op het intensiveren van de relatie met de regiogemeenten, op alle lagen. Met de benoeming van burgemeester Carol van Eert als boardlid is de positie namens de regiogemeenten na het vertrek van Toon van Asseldonk weer stevig ingevuld. Samen met burgemeester Peter de Baat, die vanuit het portefeuillehoudersoverleg Economie van de Regio Arnhem Nijmegen ook een rol richting de board heeft gekregen, kijkt hij wat er nodig is voor een goede aansluiting van de regiogemeenten bij de The Economic Board.

Daarnaast levert The Economic Board een bijdrage aan de geplande bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden in het kader van het versterkingsproces. Directeur Sigrid Helbig heeft inmiddels veelvuldig overleg met zowel (een afvaardiging van) de kring van gemeentesecretarissen als de kwartiermaker van het gemeentelijke versterkingsproces. Vanaf de zomer is op ons initiatief gestart met een ronde langs de communicatie-afdelingen van de achttien regiogemeenten, onder andere om nieuws makkelijker en sneller te kunnen ophalen en verspreiden. Tot slot is er een online en papieren versie gemaakt van een dashboard met de resultaten van drie jaar The Economic Board, die veelvuldig is (uit)gedeeld onder de gemeenten.

Nog veel meer gedaan én nog meer te doen

Er is echter nog meer gebeurd. De aanbeveling om kansen en mogelijkheden te benutten als er energie is, is ter harte genomen bij het eerste project waarvoor het stempel ‘approved by The Economic Board’ is uitgereikt: het Artificial Intelligence (AI) Center. Wij merkten dat er zoveel enthousiasme op het onderwerp AI zat, dat wij de trekkersrol op ons hebben genomen. Mét daarbij zoveel mogelijk focus op de toepassing in Food, Health en Energy.

De versterkte link met ‘Wageningen’ en ‘Foodvalley’ is onder andere zichtbaarder geworden rondom het OnePlanet Research Center, het gezamenlijke aanbod van de regio Arnhem – Nijmegen en regio Foodvalley richting het Rijk in het kader van de Nationale Omgevingsvisie én de betrokkenheid van partijen in Foodvalley bij het internationale platform The Life Net. We blijven werken aan deze aanbeveling.

Met de introductie tijdens ons jaarlijkse event van hashtag lifeport, een middel om de verhalen uit de regio te kunnen bundelen, proberen wij bij te dragen aan de herkenbaarheid van het profiel van de regio. We gaan (nog) niet over op een nieuwe naam als organisatie, zoals ter overweging was meegegeven in de evaluatie. Nu de contouren van The Economic Board 3.0 duidelijker worden, kunnen we de komende tijd gaan werken aan een nieuwe strategische agenda. Daarmee geven we invulling aan de aanbeveling om helder en zichtbaar te maken aan welke doelen The Economic Board bijdraagt.

Kortom: er is het afgelopen halfjaar veel gebeurd, maar wij hoeven ons de komende tijd zeker niet te vervelen.

Meer over The Economic Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail