Zonnepark Lingewal gemeente Lingewaard

Energietransitie Lingewaard: grote stappen

Onlangs begon de aanleg van een zonnepark in het gebied van gemeente Lingewaard. Daarmee gaat de gemeente haar energiedoelstelling voor 2023 waarschijnlijk halen. Ook tuinbouwgebied NEXTgarden doet onderzoek naar tal van nieuwe technieken om energie op te wekken en op te slaan.

Zonnepark Lingewal

Kronos Solar is een grote Duitse ontwikkelaar van zonneparken, die het zonnepark Lingewal ontwierp. Daarbij maakte men een inpassing in het landschap in overleg met alle betrokkenen. Zo spraken ze met Park Lingezegen, provincie Gelderland, de gemeente Lingewaard en lokale imkers. Dat leverde op: bijenbosjes, meidoornhagen en een hoogstamboomgaard. Het park ligt vlak bij een onderstation van Liander, waardoor de bekabeling betaalbaar is.

NEXTgarden

In het naastgelegen tuinbouwgebied NEXTgarden werkt gemeente Lingewaard aan nieuwe technieken. Dat doet ze samen met Firan, het warmtenetwerkbedrijf van Alliander, en Lingezegen Energy, het energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden.

Het tuinbouwgebied wil al in 2025 energieneutraal zijn en zet daarvoor allerlei stappen zoals een drijvend zonnepark en een biomassacentrale, om de overstap te kunnen maken van Gronings aardgas naar andere bronnen.

Paul Hospers is projectleider bij gemeente Lingewaard en vertelt: “Op korte termijn vervangt de centrale zeventig procent van het aardgasverbruik. Met de warmte die beschikbaar is moet het warmtenet van NEXTgarden kunnen draaien en zelfs nog warmte leveren aan omliggende wijken. Daar doen we onderzoek naar. Een warmtenet is simpel gezegd een stelsel van buizen waar warm water doorheen gaat, een soort centrale verwarming, maar dan voor hele gebieden.”

Onderzoek naar nieuwe technieken

De gemeente houdt zich ook bezig met nieuwe mogelijkheden, om de volgende stappen te kunnen zetten. Hospers: “Ondertussen doet de gemeente met de partners onderzoek naar windenergie en naar hoge temperatuuropslag. Daarbij wordt de warmte een seizoen lang opgeslagen in een warmwaterbel op 100 tot 300 meter diepte. TNO en IF Technology deden in onze opdracht onderzoek naar de haalbaarheid daarvan in dit gebied. We bereiden een proefboring voor om meer te weten te komen over de ondergrond.”

Meer over nieuwe energie

TwitterLinkedInEmail