Connectr

ElaadNL verhuist naar IPKW: de volgende mijlpaal voor Connectr

Bij Connectr – Energy innovation heeft men de afgelopen maanden allerminst stilgezeten. Komend najaar vindt de volgende mooie mijlpaal in het programma op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) plaats. Dan verhuist ElaadNL, testcentrum voor elektrisch rijden en bijbehorende laadpalen, naar het terrein. De huurovereenkomst is reeds getekend.

De manier waarop wij als mensen ons voortbewegen is in een hoog tempo aan het veranderen. Niet alleen personenauto’s rijden steeds vaker op elektrische energiebronnen, ook motoren, bestelbussen, grote bussen en vrachtwagens maken deze ontwikkeling door. In de toekomst zullen ook zwaar bouwmaterieel, binnenvaartschepen en kleine vliegtuigen overgaan op deze duurzamere vorm van energie. Het is belangrijk dat al dit materieel getest wordt als vervoersmiddel (RDW), maar ook als stroomdrager. Om dat te doen, is ElaadNL al lange tijd bezig met de totstandkoming van een kennis- en innovatiecentrum.

De komst van het ElaadNL-testcentrum is een nieuwe belangrijke mijlpaal voor Connectr. Nadat de Provinciale Staten van de provincie Gelderland aan het begin van dit kalenderjaar definitief groen licht gaven, kon de bouw van het Innovatielab na nieuwe bijdrages uit het REACT-EU-Programma in juli van start gaan. Hierdoor kan ElaadNL zich op IPKW gaan vestigen, wat door Onoph Caron (directeur ElaadNL), Kevin Rijke (directeur IPKW), Bart Schoonderbeek (eigenaar Schipper Bosch) en Baerte de Brey (manager bij ElaadNL) gevierd werd met champagne.

Lees hier meer over het Innovatielab

Connectr maakt stappen

IPKW ziet de komst van ElaadNL als een belangrijke stap in de goede richting. Niet alleen voor Connectr en IPKW, maar ook voor de gemeente Arnhem. De stad profileert zich al jaren als dé energiestad van Nederland. Mede door dit soort projecten is er veel ruimte voor onderzoek en toepassing van nieuwe vormen van energie. Dat kan op het gebied van elektrisch rijden zijn, maar bijvoorbeeld ook waterstof.

Jeroen Herremans, civic entrepreneur bij The Economic Board en directeur van Connectr, trad bij de keuze van ElaadNL voor IPKW op als matchmaker. De boardeden spraken zich eerder ook al actief uit voor de komst van Connectr. Voormalig boardlid Bernard de Graaf (VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen) brak de lans voor de triple helix. De verwachting is dan ook dat er de komende tijd nog meer interessante ontwikkelingen gaan plaatsvinden.

De Graaf: “De opgave van de energietransitie is groot. Alleen door de kennis van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen, kunnen we deze opgave op een goede manier aanpakken. De kracht van triplehelix-samenwerking is dat je daarmee processen kunt versnellen.” Inzoomend op het bedrijfsleven: “Connectr is belangrijk om een nieuwe omgeving te creëren om nieuwe bedrijven aan te trekken, maar ook om bestaande bedrijven in de regio te behouden. Hetzelfde geldt voor het aantrekken en behouden van talenten.”

Cluster Energy

Het iconisch cluster Energy van The Economic Board zet in op de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën, die de basis vormen voor het realiseren van innovaties. Zij hebben een grote invloed op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie. Civic entrepreneur Jeroen Herremans van het cluster Energy is als aanjager en directeur betrokken bij Connectr.

Meer over Connectr

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail