High Tech Ontdekkingsroute Nijmegen; Supply Chain Management, Workshop Privacy by Design, techniek, economische groei

Gelderse economie groeit hard, provincie zet in op arbeidsmarkt

In 2017 kende Gelderland 3,1% economische groei volgens de Econometer van de provincie. Gelderse partijen verenigen zich in Leve(n)lang Gelders Vakmanschap om personeel voor de techniek klaar te stomen.

Vertrouwen

Het vertrouwen van de ondernemers uit Gelderland in de Duitse industrie bevindt zich op recordhoogte. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor onze industrie. De ontwikkelingen bij onze buren zorgen dat de export vanuit Gelderland blijft groeien.

Het ondernemersvertrouwen is ook hoog als het gaat om de omzet. Dat is niet voor niets. De winst steeg namelijk in de afgelopen drie maanden voor Gelderse ondernemers. Ze verwachten daarom de komende drie maanden hun personeelsbestand uit te breiden.

Arbeidsmarkt matchen met talenten

De werkloosheid is in Gelderland lager dan het landelijk gemiddelde. Eind 2017 was dat 3,7%, terwijl Nederland als geheel 4,3% telt. Economic Boardlid en Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer:

De Gelderse economie zit in de lift. De industrie groeit door en de werkloosheid neemt af. Maar er staan nog veel mensen aan de kant, terwijl het aantal vacatures toeneemt. We moeten werk blijven maken van onderwijs en arbeidsmarkt. We willen ieder talent benutten. En er is heel veel talent in Gelderland!

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

De provincie zet daarom 1,8 miljoen euro in voor het project Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Dit initiatief is breed opgezet met de provincie als verbinder. Deelnemers zijn: vakbonden, brancheorganisaties, werkgeversdiensten van UWV en gemeenten. Ook Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, leerwerkloketten, praktijkopleidingsbedrijven, ROC’s en HBO-instellingen doen mee.

Het doel is om de arbeidsmarkt beter laten te functioneren. Dat gaat gebeuren doordat vakmensen zich laten scholen of omscholen. Daarnaast maakt het project jongeren, vrouwen, statushouders en 50-plussers warm voor een baan in de techniek. Voor dit doel zijn vouchers beschikbaar. Ze kunnen worden ingezet voor het opleiden van werkenden, maar ook voor het begeleiden naar werk van werkzoekenden en werk-naar-werktrajecten.

Doekle Terpstra is betrokken via onder andere het Techniekpact. Hij stelt:

Ik vind dit een fantastisch initiatief. Het laat zien hoe technische branches en overheid over de ‘schotten’ heen op regionaal niveau samenwerken om de instroom in de techniek te versterken.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail