monitoring klachten ex-coronapatiënten; Stimuleringsregeling E-health Thuis; e-health zorg; chatbot susan

E-health in ontwikkeling, maar nog wel uitdagingen

Het is deze week e-Healthweek. De campagneweek, georganiseerd door het ministerie van VWS en ECP, is bedoeld om te laten zien wat digitale technologie in de zorg voor mensen kan betekenen. Maar wat is e-health eigenlijk? Wat zijn de ontwikkelingen? En welke rol speelt het in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen?

E-health is een breed verzamelbegrip. Alle technologische innovatie in de zorgsector kan onder die noemer worden geschaard. Het moet de zorg beter maken of ervoor zorgen dat het personeelstekort in de zorg kan worden opgevangen. Een simpel voorbeeld is de website thuisarts.nl, die het huisartsenbezoek en daarmee de werkdruk voor huisartsen deed afnemen.

Het belang van e-health wordt onder andere door de overheid ingezien. Deze week maakte het kabinet bekend dat de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat via de Seed Capital-regeling 12 miljoen euro beschikbaar stellen voor drie nieuwe fondsen voor start-ups die met e-health actief zijn. De drie fondsen zijn Health Innovation SEED fonds III, Healthy Capital en Holland Venture Zorg Innovaties II.

Uitdagingen

In de recent verschenen e-health-monitor is de groei van e-health zichtbaar, maar worden ook uitdagingen aangestipt. Medisch specialisten en huisartsen gebruiken steeds vaker het e-consult.

Het online inzien van (delen van) het medisch dossier en het versturen van actuele medicatieoverzichten komt ongeveer twee keer zo vaak voor als twee jaar geleden. Onderlinge communicatie tussen zorgverleners gaat ook vaker online, maar is minder vaak mogelijk dan de zorgverleners zouden willen. Het rapport geeft de suggestie dat er bewuster voor e-health moet worden gekozen en dat er betere communicatie nodig is.

Breder

Maar wat is e-healt nou eigenlijk?“E-health is natuurlijk een breed begrip, ook binnen onze organisatie”, vertelt Jet Bosdijk van Siza uit Arnhem. Een organisatie uit de regio die erg actief is op het gebied van e-health.

Voor ons komt het neer op technologie die het leven van iemand met een beperking makkelijker maakt of die ondersteunt bij de begeleiding van onze cliënten. Wij hebben op dat gebied enorm veel voorbeelden. Van de GoTalk app, die mensen die door een handicap niet kunnen praten de mogelijkheid geeft om contact te maken tot alarmeringssystemen. Ook de robot Tessa, die mensen helpt om structuur in hun leven te brengen, is een prachtig voorbeeld van e-health.

Primeur

Siza had een aantal jaar geleden een primeur in de gehandicaptenzorg. Zij gingen als eerste zorgorganisatie aan de slag met platform Minddistrict om te onderzoeken of online zorg iets kan betekenen voor mensen met een verstandelijke handicap.

Deze week gaat het elke dag met een brede groep bezoekers, eigen medewerkers en externe belangstellenden, op pad voor een roadshow langs de verschillende woon-, werk- en leerlocaties die het heeft. Daar wordt het gesprek aangegaan met de doelgroep en wordt er gekeken naar filmpjes over recente ontwikkelingen.

Jet Bosdijk: “We zijn erg actief in e-health en merken dat de uitdaging regelmatig ligt in de koppeling met de praktijk en de aansluiting met de mensen die het moeten gaan gebruiken. Daarom is deze e-Healthweek ook belangrijk. Hoe speel je zo goed mogelijk in op de behoeftes die er zijn en hoe zorg je ervoor dat de doelgroep op de hoogte is van de mogelijkheden? Deze roadshow helpt ons om nog beter aan te voelen wat er leeft in de praktijk.”

Praktijk

E-health is echter veel breder blijkt als we een klein rondje maken langs bedrijven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen die actief bezig zijn met digitale zorg. Neem bijvoorbeeld het REshape Center van het Radboudumc, dat als doel heeft om innovaties te bedenken en te implementeren die de zorg veranderen en vooral de patiënt meer centraal te stellen.

In Nijmegen zit ook de digital health-tak van Rockstart, dat startups helpt die met e-health bezig zijn. Die startups bestrijken het hele scala van e-health. Ze maken zelfzorg makkelijker, zijn actief met biosensoren en wearables of ontwikkelen platformen of applicaties die de interacties tussen zorgverleners en patiënten bevorderen.

Inspireren

Deze week was ook de officiële opening van het iXperium Health van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het is een initiatief waardoor studenten kunnen experimenteren met nieuwe technologieën.

En Pluryn, een organisatie voor mensen met een complexe problematiek, opende niet lang geleden het Living Lab XL in Oosterbeek. Het is de verzamelplaats voor alle innovatie bij Pluryn: een plek die cliënten en medewerkers moet motiveren en inspireren om e-health te gebruiken. In zogeheten proeftuinen worden de nieuwste toepassingen getest. Zoals Muse, een apparaat dat je slaap monitort, of Obli, dat vastlegt vast of je voldoende vocht binnen krijgt. Ook is er een uitleenservice voor hulpmiddelen.

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail